Päämainos

IKEA muuttaa toimitusketjuaan hiilivapaaksi

Kiinalaiset alihankkijat vaihtavat piloteissa kivihiilen maa- tai biokaasuun.

16.05.2018
Teksti Heli Satuli

Tuotteiden hylkäysaste laski, kun yksi huonekalujätti IKEAn toimittaja siirtyi käyttämään hiilen sijasta maakaasua. Tämä on vain yksi monista IKEAn Kiinassa toteuttamien pilottiprojektien myönteisistä vaikutuksista. Projektien tavoitteena oli vähentää yhtiön toimitusketjun hiilijalanjälkeä.

Vaihtamalla energialähteen maakaasuksi, alihankkijan pölytasot vähenivät tehtaalla. Se auttoi tuottamaan parempilaatuista lasia, jossa on vähemmän epäpuhtauksia.

"Emme yrittäneet säästää rahaa vaihtamalla kivihiilen maakaasuun", huomauttaa Stefan Karlsson, Ikean hankinnoista vastaava kestävän kehityksen päällikkö.

300 kiinalaista alihankkijaa

Ikea sitoutuu kestävän kehityksen ohjelmassaan People & Planet Positive vähentämään yhtiön hiilijalanjälkeä koko toimitusketjun mitalta. Karlsson huomauttaa, että vaikka sitoumus tunnetaan Ikeassa, se ei ole tuttu yhtiön alihankkijoille.

"Kun Kiinan hallitus rohkaisi valmistajia puhdistamaan toimintaansa, oli luonnollista, että IKEA auttaa 300 kiinalaista toimittajaansa tekemään tavoitteesta totta", Kalsson sanoo Supply Management -mediassa.

Karlsson halusi varmistaa, että suhteet toimittajiin säilyvät hyvinä, joten IKEA ryhtyi tekemään pilotteja. Huonekalujätillä oli valmiina tieto toimittajien hiilijalanjäljestä, joita yhtiö mittaa kestävän kehityksen työkalun kautta. Kaikkiaan yhdeksän kiinalaista tavarantoimittajaa tekstiili-, lasi-, ja keramiikka-aloilta otti osaa pilotteihin parhaiden energialähteiden löytämiseksi. Jotkin alihankkijat siirtyivät käyttämään biokaasua, mutta useimmat vaihtoivat maakaasuun.

Lisää kapasiteettia, vähemmän päästöjä

Poistamalla kivihiiliuunit, yritykset saivat lisätilaa tuotantolinjoille ja lisäsivät näin tuotantokapasiteettiaan ilman lisäinvestointeja.
"Puhtaalla energialla on ollut hyvä vaikutus myös ihmisiin ja yhteisöön, joten työntekijät ovat motivoituneita", Karlsson kertoo.

Tänä vuonna yksi IKEAn lasituotteiden toimittajista - Jinan Dior Glass Product - lopettaa hiilen käytön kokonaan ja vähentää hiilidioksidipäästöjä 35 200 tonnilla.

AVAINSANAT

IKEA

JAA