Päämainos

Kiertotalous nousee ensi vuonna entistä isommaksi trendiksi

Muovijäteongelman saama huomio tuo vauhtia kestävään kehitykseen.

28.12.2018
Teksti Heli Satuli

Ympäristöllinen kestävyys kasvaa selvästi yksittäisiä tuotteita isommaksi kokonaisuudeksi ja kattaa koko tuotteen elinkaaren. Näin ennustetaan tapahtuvan ensi vuonna Mintelin Global Food and Drink Trends 2019 -raportissa.

Raportissa korostetaan, että kuluttajien tietoisuus ja vaatimukset yritysten kestävästä toiminnasta kasvavat entisestään ensi vuonna.  
"Koko tuotteen elinkaaren kattava, kiertotalousmallin mukainen kestävyys vaatii toimia tavarantoimittajilta", raportissa todetaan.

Tutkimus perustuu lähes sadan elintarvike- ja juomateollisuuden asiantuntijan ja analyytikon linjauksiin sekä kuluttajien asenteita selvittäneisiin tutkimuksiin.

Kuluttajien vaatimukset kasvavat entisestään

"Kiertotalousmallin mukainen lähestymistapa edellyttää, että yritykset, vähittäismyyjät ja kuluttajat omaksuvat tuotteiden kestävän hankinnan, tuotannon, jakelun, kulutuksen ja hävittämisen", raportti sanoo. Raportissa kuvataan, miten 360 asteen lähestymistapa heijastaa kiertotalouden periaatteita, joissa resurssit pidetään käytössä niin pitkään kuin mahdollista, hyödynnetään maksimisarvo käytön aikana ja sitten huolehditaan materiaalien talteenotosta käytön lopussa.

Kestävään kehitykseen tuo raportin mukaan vauhtia ensi vuonna etenkin muovijäteongelman saama maailmanlaajuinen huomio. Kuluttajista entistä suurempi osa pitää muovijätettä isona ympäristöongelmana. Tuki ja vaatimukset yritysten kestävän kehityksen ohjelmia kohtaan kasvavat. Kuluttajat ymmärtävät entistä paremmin eri roolit, joita tarvitaan aidosti kertotalousmallin mukaisen elintarvike- ja juomateollisuuden saavuttamiseksi. Kestävyystavoitteet pitävät sisällään entistä kattavamman kierrätyksen ja lisäksi kuluttajien kannustamisen kierrättämään pakkauksia ja käyttämään niitä uudelleen.

Tämän vuoden aikana useat organisaatiot ovat jo tehneet toimitusketjuistaan kestävämpiä. Esimerkkeinä Aldi ja Lidl ovat sitoutuneet vastuulliseen soijan hankintaan. Rengasvalmistaja Yokohama on käynnistänyt kestävän kumin hankintaohjelman ja Heathrown lentokenttä on sisällyttänyt kestävyyskriteerit kaikkiin sopimuksiinsa. Mutta monilla yrityksillä on edessään pitkä matka. Hankinnan konsulttiyritys State of Fluxin mukaan kahdeksalla kymmenestä organisaatiosta on vaikeuksia sisällyttää kestävä kehitys mukaan toimitusketjun hallintaan.  

JAA