Päämainos
Kiertotalouslaboratorio aloitti Otaniemessä
Toimitusketjut 17.02. 08:06

Kiertotalouslaboratorio aloitti Otaniemessä

Circular Raw Material Hub yhdistää mineraalipohjaisten raaka-aineiden arvoketjun tutkimustoimijat.

17.02.2020
Teksti Esko Lukkari kuvat Aalto-yliopisto / Mikko Raskinen

Valtion tutkimuslaitokset lähtevät yhteistyössä vauhdittamaan kiertotaloutta. GTK, VTT ja Aalto-yliopisto ovat perustaneet ja avanneet Espoon Otaniemessa uudenlaisen kiertotalouteen keskittyvän laboratorion.

Strategiseksi luonnehditulla hankkeella haetaan  synergioita epäorgaanisten materiaalien ja metallien tutkimukseen, kierrätyksen ja talteenoton kehittämiseen.

Circular Raw Materials Hub on pääosin Suomen Akatemian rahoittama infrastruktuurikokonaisuus. Se palvelee erilaisia sidosryhmiä, muun muassa kasvavaa akkuteollisuutta. Yhteislaboratorio palvelee tutkimusta ja teollisuutta sekä kouluttaa tulevaisuuden kiertotalousosaajia.

Maailmantalous nielee vuodessa 92,8 miljardia tonnia mineraaleja, fossiilisia polttoaineita, metalleja ja biomassaa. Vain yhdeksän prosenttia tästä palaa kiertoon, mikä uhkaa ilmastoa, resurssien riittävyyttä ja kestävän kasvun mahdollisuuksia.

GTK tiedotti hankkeesta 12.2.

Iso yhteishanke

Circular Raw Material Hub-laboratorioon on investoitu viisi miljoonaa euroa, joista 70 prosenttia on Suomen Akatemian FIRI-rahoitusta. Merkittäviä panostuksia on tarkoitus tehdä myös jatkossa.

 Laboratorio on keskeinen osa laajempaa infrastuktuuria Otaniemessä, jota täydentävät myös muut tutkimusinfrastruktuurit kuten VTT:n Tampereella olevat materiaalitekniikan laboratoriot, Bioruukki Espoon Kivenlahdessa ja GTK:n koerikastustehdas Outokummussa (GTK Mintec). 

"Kiertotalouden ja kestävän kasvun haasteiden ratkominen edellyttävät poikkitieteellistä otetta, tutkijoiden ja yritysten välistä syvää yhteistyötä sekä huippuluokan tutkimusinfrastruktuuria. Uusi yhteislaboratoriomme on konkreettinen askel tähän suuntaan. Lisäksi se mahdollistaa tulevaisuuden ratkaisijoiden kasvattamisen", sanoo tiedotteessa johtaja Saku Vuori Geologian tutkimuskeskuksesta. 

Akkumarkkinat yksi tavoite

Uuteen laboratorioon muuttavat Aalto-yliopiston apulaisprofessorit Rodrigo Serna ja Mari Lundström tutkimusryhmineen. Mari Lundström vetää akkumetallien kiertotaloutta edistävää BATCircle-konsortiota, jossa on mukana neljä yliopistoa, kaksi tutkimuslaitosta ja 23 yritystä. Uusiutuvan energian varastointi ja liikenteen sähköistyminen lisäävät akkumetallien tarvetta, ja tavoitteena on, että Suomeen syntyisi jopa viiden miljardin euron akkumarkkinat.

"Laboratoriossa pystytään tutkimaan ja kehittämään lähes kaikkia yksikköprosesseja kierrätetystä elektroniikkajätteestä tai malmin rikastuksesta korkean puhtausasteen metallituotteisiin saakka. Pitkäjänteinen yhteistyö alan yritysten kanssa tukee sekä tutkimusta että teollista toimintaa metallien kiertotaloudessa", Lundström sanoo.

"Kuluttajia kiinnostaa entistä enemmän materiaalien alkuperä ja alkutuotannon vastuullisuus. Mineraalien jäljitettävyys on esimerkki alueesta, jota Suomen Akatemian rahoituksella hankituilla tutkimuslaitteilla edistämme. Energiamurroksen tarvitsemien akkujen käytön kasvu on aiheuttanut esimerkiksi erittäin suuren kysynnän litiumille, josta ei ole olemassa aiemmin tuotettua merkittävää varantoa, jota voisi kierrättää. Siksi on keskeistä, että alkutuotannon kestävyydestä huolehtiminen on osa kestävästi kasvavaa kiertotaloutta", toteaa Vuori.  

VTT:ltä tiloihin muuttavat tutkimusaluejohtajien Tarja Laitisen ja Tuulamari Helajan tutkimusryhmät, jotka keskittyvät teollisuuden kiertotaloutta edistäviin ratkaisuihin. Sen isoja teemoja ovat kestävän kehityksen mukaiset talteenottoprosessit, teollisten sivuvirtojen hyödyntäminen korkean jalostusarvon tuotteissa sekä digitaalinen materiaalikehitys. VTT:llä on esimerkiksi kehitetty kaivosten rikastushiekoista sähköä eristäviä pinnoitteita, joiden kulumiskestävyys on jopa parempi kuin vastaavilla primääriraaka-aineista valmistetuilla pinnoitteilla. 

JAA