Päämainos
Kompleksit toimitusketjut ovat pysyvä ilmiö
Toimitusketjut 26.07. 07:00

Kompleksit toimitusketjut ovat pysyvä ilmiö

Valmistusprosessit voivat siirtyä lähemmäs, mutta globaalit ekosysteemit säilyvät.

26.07.2019
Teksti Heli Satuli kuvat IRU

Otsikot täyttyvät Euroopassa USA:n presidentti Donald Trumpin tulleista ja Brexitin tuomista rajaesteistä. Mutta todellisuudessa monimutkaiset toimitusketjut ja globaalit ekosysteemit ovat pysyvä ilmiö. Näin linjaa yksi maailman kovimmista toimitusketjuammattilaisista, Mark Miller, kansainvälisen maantiekuljetusliitto IRU:n haastattelussa.

Viime vuosikymmeninä globalisaatio on tehnyt sekä pienten että suurten yritysten arjesta entistä monimutkaisempaa. Valmistajat ovat siirtäneet tuotantoa edullisemmasta paikasta toiseen uudelleen ja uudelleen. Se on johtanut monimutkaisiin maailmanlaajuisiin toimitusketjuihin. Viimeaikaiset suuntaukset kohti alueellisempaa lähestymistapaa kertovat halusta hankkia tuotteita lähempää sekä tarpeesta parantaa näkyvyyttä ja nopeutta toimitusketjussa kilpailuedun saavuttamiseksi.

"Mutta samalla kuluttajien odotukset lisääntyvät. Toimitusketjut voivat olla lyhyempiä, mutta niiden monimutkaisuus on pysyvä ilmiö", toteaa Hong Kongin teknillisen yliopiston lehtori Miller, joka toimi pitkään DHL:llä ja UPS:llä johtavissa rooleissa.

Kaupan kasvu ei enää kasvata BKT:tä

Perinteinen kaupan kasvun suhde talouskasvuun loppui vuoden 2009 finanssikriisiin. Lähes kahden vuosikymmenen ajan, vuosina 1990-2008, maailmankauppa kasvoi jatkuvasti kaksinkertaisesti bruttokansantuotteeseen verrattuna. Millerin mukaan nykyilmapiirissä on haastavaa saavuttaa jopa 1:1 -kasvu. Syitä on monia. Yksi niistä on kulutustavaroiden kysynnän väheneminen kehittyneillä markkinoilla. Valtaosa tuotteista valmistetaan monimutkaisissa globaaleissa toimitusketjuissa, jotka on luotu viimeisten kolmen vuosikymmenen kuluessa.

"Nyt suurin piirtein kaikki, mitä voi ulkoistaa, on ulkoistettu Aasiaan ja Afrikkaan. Näin ollen viime vuosina olemme nähneet vain vähäistä kaupan kasvua", toteaa Miller.

Globaalin kaupan uusi aikakausi

Lisäksi kehitysmaiden hallitukset ovat keskittyneet kotimaisiin infrastruktuuri-investointeihin talouskasvun edistämiseksi. Ennen kaikkea kaikilla markkinoilla protektionismi on kasvussa. Global Trade Alertin mukaan pelkästään vuonna 2016 otettiin käyttöön maailmanlaajuisesti yli 800 uutta syrjivää kaupan estettä. Kahdenväliset sopimukset ovat etusijalla monenkeskisyyteen verrattuna. Lisäksi, kuten WTO:n pääjohtaja Roberto Azevêdo totesi Davosissa, kaupan positiivinen kehitys ei merkitse mitään, jos ihminen menettää työpaikkansa.

"On parannettava kansallista politiikkaa, jotta voimme tukea ihmisiä ja saada heidät takaisin töihin", Azevêdo painotti puheessaan.

Kolme vuosikymmentä jatkuneen globalisaation jälkeen monet yritykset odottavat toimitusketjujensa lyhenevän tulevina vuosina. Mutta vaikka jotkut valmistusprosessit siirtyvät "lähemmäksi kotia", lukuisat vakiintuneet ja hienosäädetyt toimitusketjut pysyvät paikoillaan ja sopeutuvat palvelemaan laajenevia paikallisia markkinoita.

"Yksittäisen yrityksen näkökulmasta toimitusketjut voivat supistua, mutta monimutkaisten toimitusketjujen aikakausi ei pääty", toteaa Miller.

 


Artikkeli julkaistu ensimmäisen kerran lokakuussa 2018.

JAA