Päämainos
Kotimaan logistiikan kasvu hidastui
Toimitusketjut 30.08. 08:51

Kotimaan logistiikan kasvu hidastui

Logistiikkayritysten Liiton barometri kertoo yhä volyymikasvusta.

30.08.2019
Teksti Esko Lukkari

Logistiikkayritysten Liiton keräämänä logistiikkabarometrin mukaan kasvu hidastui vuoden toisella neljänneksellä viime vuoteen verrattuna.

Vuonna 2016 aloitetun barometrin tulokset perustuvat alan yrityksille tehtyihin kyselyihin.

Liitto julkisti barometrinsä 13.8.

Vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä volyymit ovat kasvaneet kaikissa kuljetuslajeissa (paketit, kappaletavara sekä osa- ja kokokuormat) ja myös varastossa olevan tavaran määrä ja varastosta lähetetyt lähetykset ovat lisääntyneet verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. 

Vuoden 2019 toisen vuosineljänneksen kaikkien kuljetuslajien ja varastotoiminnan odotukset olivat edelleen positiivisia, mutta kasvuvauhti hidastui edellisvuoteen verrattuna. 

Epävarmuus ei vielä näy

Saldolukujen perusteella kasvun vauhti on hidastunut vaikkakin viimeinen kvartaali osoittaa toteuman osalta kasvua. Saldoluvut ovat edelleen positiivisia. Talouden epävarmuus ei ole vielä vaikuttanut kotimaan logistiikkaan.  

Barometrissä on kysytty liiton jäsenyrityksiltä erikseen kolmen kuljetustyypin; paketit, kappaletavara sekä osa- kokokuormat kehitystä. Samoin on tiedusteltu varastossa olevan tavaran ja lähetysten määrää. Kaikkien osalta on tiedustelu vain määriä, joten esim. tavaran arvoa tai liikevaihtoa ei ole arvioitu. 

Kysymyksiin on kolme vaihtoehtoa; vähentynyt, pysynyt samana tai lisääntynyt ja niissä on pyydetty vertaamaan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan sekä arvioimaan tulevaa vuosineljännestä. Kysely on tehty mahdollisimman yksinkertaisena ja tulokset on ilmoitettu ilman painotuksia. Vastaajiksi saatiin yli 60 prosenttia jäsenyrityksistä ja liikevaihdon osalta vastaajat edustavat 75 prosenttia liiton jäsenyritysten liikevaihdosta.

JAA