Päämainos
Lääkkeiden saatavuus on globaali ongelma
Toimitusketjut 16.11. 11:38

Lääkkeiden saatavuus on globaali ongelma

Suomessa lääkemarkkinoiden pienuus ja lääkkeiden hintataso pahentavat ongelmaa.

16.11.2017
Teksti Esko Lukkari kuvat Reetta Lomperi, Suomen Apteekkariliitto

Lääkkeiden saatavuusongelmat apteekeissa ovat yleistyneet viime vuosina. Jopa 80 prosentilla suomalaisista apteekeista on ongelmia lääkkeiden saatavuuden kanssa päivittäin tai lähes päivittäin.

Suomessa lääkemarkkinoiden pieni koko on ongelmien pääsyy. Suomen lääkemarkkinoiden koko oli vuonna 2016 noin 0,3 prosenttia koko maailman ja 1,2 prosenttia Euroopan lääkemarkkinoista.

Lääkkeiden myyntivolyymit ovat meillä pieniä moniin Euroopan maihin ja kansainvälisiin lääkemarkkinoihin verrattuna. Markkinoiden houkuttelevuutta heikentävät myös matala hintataso ja heikko kannattavuus.

Fimean Sic-lehdessä Itä-Suomen yliopiston proviisori ja nuorempi tutkija Kati Sarnola, yliopistotutkija Johanna Timonen ja farmasian laitoksen professori Riitta Ahonen arvioivat lääkkeiden saatavuusongelmien syitä ja ratkaisumahdollisuuksia.

Ongelma on globaali 

Lääkkeiden saatavuuskatkokset ovat globaali ongelma. Euroopassa 63 prosentilla ja Yhdysvalloissa lähes puolella sairaaloista on ongelmia viikoittain ja Kanadassa lähes kaikilla apteekeilla on viikoittain.  

Apteekkien tehtävänä on huolehtia siitä, että väestö saa tarvitsemiaan lääkkeitä. Ongelmat lääkkeiden saatavuudessa voivat vaikuttaa lääkitysturvallisuuteen ja lääkehoidon toteutumiseen. Suomessa asiakas saa silti useimmiten korvaavan valmisteen. Ongelmat heikentävät kuitenkin apteekkien asiakastyytyväisyyttä. 

Suomessa ja muuallakin saatavuusongelmia on eniten tavanomaisesti käytettävissä lääkeryhmissä. Yleisimmin saatavuusongelmia on keskushermostoon vaikuttavissa lääkkeissä, sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeissä, ruoansulatuselimistön sairauksien ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeissä sekä antibiooteissa. Suomessa lähes 80 prosenttia saatavuuskatkoksista koskee reseptilääkkeitä. 

Syyt ongelmien taustalla

Lääkkeiden saatavuusongelmien syytä tiedetään apteekissa vain harvoin.

Suomen lääkemarkkinoiden erityispiirteenä on lääkkeiden pitkä toimitusaika eli aika, joka kuluu lääkkeen tilaamisesta ja valmistamisesta sen saamiseen lääketukkukauppaan. Toimitusaika vaihtelee muutamasta kuukaudesta jopa kahteen vuoteen. Lääkkeen kysyntää on kuitenkin vaikea ennustaa luotettavasti niin pitkän ajan päähän.  

Myös kysynnän äkilliset muutokset aiheuttavat ongelmia. Jos kilpailevan yrityksen tuote on tilapäisesti poissa markkinoilta, muiden vastaavien tuotteiden myynti kasvaa nopeasti. Äkillisesti kasvaneeseen kysyntään vastaaminen on usein vaikeaa. 

Joskus ongelmat johtuvat logistisista haasteista, kuten varastojen pienestä koosta missä tahansa lääkkeiden jakeluverkoston osassa: lääkeyrityksessä, tukkukaupassa, apteekissa ja sairaalassa. Pitkien tai monimutkaisten monien alihankkijoiden toimitusketjujen hallinta on myös vaikeaa.

JAA