Päämainos

Nurminen kyntää yhä tappiolla

Vuosaaren terminaalin tappiollisuus ja Kiina-konttijunien ylösajo painoivat yhtiötä.

13.08.2019
Teksti Esko Lukkari

Nurminen Logistics ei ole onnistunut kääntämään liiketoimintaansa voitolliseksi vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla.

Yhtiön liikevaihto putosi ja oli 34,5 miljoonaa euroa (40,6 ). Nettotulos oli -3,2 miljoonaa euroa(-0,3 ja liiketulosprosentti -5 (1,5).

Yhtiö arvioi, että talouden ja markkinoiden kehitys hidastuu, mutta pysyy positiivisena vuoden 2019 jälkimmäisellä puoliskolla huolimatta maailmantalouden kasvavasta epävarmuudesta. Nurminen Logistics ei anna tulosohjeistusta vuodelle 2019.

Yhtiö jättävä ja Terveystalon toimitusjohtajaksi siirtyvä toimitusjohtaja Ville Iho sanoo yhtiön 9.8. julkaisemassa tilinpäätöstiedotteessa yhtiön ensimmäistä vuosipuoliskoa heikoksi. 

Ensisijaiset syyt hänen mukaansa olivat voimakas panostaminen Vuosaaresta Shanghain talousalueelle operoivan säännöllisen rahtijunan ylösajoon sekä Vuosaaren terminaalitoiminnan tappiollisuus. 

Baltia oli ilonaihe

Baltian toimintojensa tuloksiin ja Kiinan junatuotteemme aikataulujen pitävyyteen ja operatiiviseen luotettavuuteen yhtiö voi Ihon mukaan olla tyytyväinen.

”Saimme vietyä loppuun yhtiön lähihistorian suurimman investoinnin, operatiivisesti ja kaupallisesti erittäin tärkeän ERP -käyttöönoton toisen kvartaalin aikana”, hän sanoo. 

Yhtiön strategia päivitettiin kevät-kesällä. Siinä on kolme kokonaisuutta: 1) parantaa yhtiön perusliiketoiminnan tehokkuutta, 2) panostaa keväällä lanseeratun Kiinan junan volyymien nopeaan kasvattamiseen sekä 3) pitää yllä valmiutta ja markkinatuntemusta lisäarvoa tuovien yritysjärjestelyiden tunnistamiseksi ja toteuttamiseksi. 

”Olen hyvin luottavainen, että Nurminen onnistuu strategian toteuttamisessa ja yhtiön liiketoiminta alkaa taas kasvattaa omistaja-arvoa. Olemme saaneet hankittua uusia henkilöitä keskeisille kehittämisen painopistealueille, sisäinen ilmapiiri on jo kääntynyt ja yksi strategian mukainen pieni yritysjärjestelykin toteutettu. Yhtiön suorituskyky tulee paranemaan toisen vuosipuoliskon aikana”, Iho vakuuttaa. 

Ihon mukaan ”turbulenttinen jakso” Q32018-Q12019 vaikutti edelleen koko jakson ajan negatiivisesti kaupallisiin toimintoihin. Vientikysyntä ei kasvanut oletetusti erityisesti metsäteollisuuden Kiinan viennin osalta mikä oli pettymys. Tämän uskotaan kuitenkin olevan väliaikaista.

Rakennetta myllätty

Yhtiön huolintaliiketoiminta jatkui kannattavana, mutta liikevaihdon kasvua ei saavutettu. Siksi yhtiö teki yrityskaupan, jossa huolintayhtiö PFC Nordicin. Huolintapalvelujen liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla ja kannattavuus oli hieman alle vuoden 2018 vastaavaan jaksoon verrattuna. Tuonti, vienti- ja lisäarvopalveluiden kysyntä oli vahvaa ja sen tulos on hyvällä tasolla.

Terminaalitoiminnot olivat katsauskaudella tappiolla Vuosaaren liian alhaisen käyttöasteen vetämänä. Kotkan ja Haminan terminaalien käyttöasteet olivat hyvät sekä tulos positiivinen. Terminaalipalvelujen liikevaihto laski ja kannattavuus heikkeni ydintoimintaa tukemattomien kiinteistöjen poistamisen ja strategisten kiinteistöjen kulutason alentamisen vuoksi.

Rautatielogistiikan palvelujen liikevaihto kasvoi Kiina-konttijunien ansiosta merkittävästi edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna, mutta oli edelleen tappiollista.  Projekti- ja kemikaalikuljetusten volyymit jatkuivat tasaisina ja kannattavina.

Yhtiö myi Venäjällä junavaununsa ja viime vuoden loppupuolella. Uusi liiketoiminta perustuu vaunujen vuokraamiseen ja välitystoimintaan. Venäjän yhtiön katsauskauden liikevaihto laski ja kannattavuus heikkeni liiketoimintakonseptissa tapahtuneen muutoksen johdosta. Yhtiön tulos oli katsauskaudella lievästi positiivinen.

Baltian yhtiöiden liikevaihto laski transitoliikenteen volyymien pienentyessä, mutta kannattavuus parani selvästi. Baltian liiketoiminnan kannattavuus on hyvällä tasolla. Baltian talous on jatkanut kasvuaan ja liiketoiminnan edellytykset ovat hyvät.

JAA