Päämainos
Onko toimitusketjusi suojassa häiriöiltä?
Toimitusketjut 13.08. 12:25

Onko toimitusketjusi suojassa häiriöiltä?

Muista uusien sopimusten puskurijaksot ja säännöllinen riskien arviointi.

13.08.2018
Teksti Heli Satuli kuvat VGA Consulting

Tuotteiden toimituskatkokset ja muut häiriöt ovat tänä vuonna olleet kasvussa. Jalkapallon MM-kisojen aikaan monessa Euroopan maassa oli ongelmia hanaoluen jakelussa hiilidioksidipulan takia. Aiemmin tänä vuonna Britanniassa jouduttiin sulkemaan satoja KFC-ketjun ravintoloita, sillä niistä loppui kana. Supply Management -media vinkkaa tavoista, joilla jokainen yritys voi minimoida toimitusketjujen häiriöt.

Läheisistä suhteista monentasoista hyötyä

Hyvälle toimitusketjun hallinnalle on tyypillistä vahvojen suhteiden rakentaminen ja ylläpito tärkeimpien toimittajien kanssa. Siihen on syytä kuulua myös alihankkijatason tavarantoimittajien silmällä pitäminen. Säännöllisten riskinarviointien tekeminen ja toimitusverkostojen vahvistaminen mahdollisten häiriöiden varalta vie varmasti aikaa ja lisää kustannuksia. Olisi kuitenkin tärkeää, että yritykset laskisivat, millaisia ovat toimitusketjun häiriöiden vaikutukset esimerkiksi maineeseen tai myyntilukuihin.

Ravintolaketju KFC päätti vaihtaa kanatuotteiden toimituskumppaniaan. Vaihto käynnisti "operatiiviset ongelmat" ja pakotti ravintolaketjun sulkemaan yli puolet sen 900:sta ravintolasta, koska niistä loppui ravintolan päätuote eli kana. Tämäntyyppisten häiriöiden välttämiseksi sopimuskumppanin vaihtamisen yhteydessä tulevan toimittajan olisi hyväksyttävä testijakso. Tämän puskuriajan aikana uusi toimittaja voi osoittaa kykynsä ja välttää ei-toivotut yllätykset.

Yksityiskohtien huomioiminen hankintaprosessin aikana on onnistumisen kannalta tärkeää. Esimerkiksi vakiintuneen toimittajan tarjoaman palvelun jokainen osa on arvioitava ja huolehdittava, että jokainen osa sisällytetään uuteen sopimukseen ennen sen käyttöönottoa. Uusien toimittajien sitouttamisessa tehokkaaseen due diligence -prosessiin olisi otettava huomioon yrityksen taloudellinen vakaus, sen kaupallinen tulos ja myös kustannustehokkuuden parantamiseen tähtäävät toimet.

On myös tärkeää selvittää, onko tavarantoimittaja etsimässä puhtaasti liiketoimintasuhdetta vai yhteistyökumppanuutta. Kustannukset ovat luonnollisesti ykkösasia monille yrityksille toimittajaa valittaessa, mutta läheisistä toimittajasuhteista voi olla paljon apua. Ne voivat auttaa lisäämään toimitusketjun ketteryyttä sekä saada aikaan parannuksia tuotteisiin ja palveluihin.

Perusteellisuus kannattaa

Toimitusverkostot ovat yhä monimutkaisempia ja yhä useammat yritykset päättävät ulkoistaa hankinta- ja logistiikkatoimintansa. Siksi on tärkeää, että riskinarviointi suoritetaan säännöllisesti toimitusketjun kaikilla tasoilla. Yritysten käytettävissä on reaaliaikaisempia tietoja kuin koskaan aiemmin. Etenkin rahoitukseen ja toimituksiin liittyvän datan avulla voidaan tunnistaa mahdolliset varoitussignaalit ajoissa. Näin yrityksillä on mahdollisuus ryhtyä asianmukaisiin toimiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kaikissa toimitusketjun osissa.

Jos riskin katsotaan olevan korkea, yritysten kannattaa harkita kaksin- tai kolminkertaista hankintastrategiaa. Sitä käytetään usein teollisuudessa suojaamaan mahdollisilta toimituskatkoilta. Koska tuplahankintaan liittyy kahden tai useamman sopimuksen neuvottelu ja useiden toimittajien hallinta, lisäkustannukset ovat väistämättömiä.

Vaikka toimitusten pullonkauloilla on liiketoimintaan vain lyhyen aikavälin vaikutuksia, mainevahingoilla voi olla taloudellisia vaikutuksia kuukausien tai jopa vuosien ajan. Luomalla koko toimitusketjun kattava dynaaminen ja perusteellinen lähestymistapa riskienhallintaan, yritykset voivat välttyä hankalilta toimitushäiriöiltä.

JAA