Päämainos

Postissa alkavat yt-neuvottelut

Transval on sopinut jo lomautuksista. Rahtiliikenteen ja kotipalvelujen kysyntä pudonnut. 

23.04.2020
Teksti Esko Lukkari

Posti Group varautuu koronapandemian aiheuttamiin liiketoimintavaikutuksiin ja asiakaskysynnän muutoksiin ja neuvottelee mahdollisista lomautuksista osassa liiketoimintojaan. 

Rahtiliiketoiminnassa Posti käynnistää yhteistoimintaneuvottelut ja kotipalveluissa neuvotellaan mahdollisista lomautuksista.

Posti tiedotti asiasta 21.4.

Transval on jo sopinut

Transval 24.3. käynnistetyt 3 600 työntekijää koskeneet yt-neuvottelut ovat päättyneet tuotannollisia töitä tekevien henkilöiden osalta. Neuvottelujen tuloksena Transval voi lomauttaa henkilöstöä määräaikaisesti ja porrastetusti vuoden 2020 aikana. Mahdollisen lomautuksen laajuus ja kesto voivat vaihdella hyvinkin paljon eri liiketoiminnoissa, kesto voi olla 1-90 päivää. 

Koronapandemialla on kahdenlaisia vaikutuksia Postin liiketoimintaan. Paketti ja verkkokauppa -liiketoiminnassa on poikkeuksellisen kiireistä verkkokaupan pakettien kasvun vuoksi. Postin kautta kulkee noin miljoona pakettia viikossa, yhtä paljon kuin joulun huippusesongissa. Toisaalta koronakriisi vähentää rahtiliiketoimintaa sekä kotipalveluiden kysyntää.

”Samalla kun osassa liiketoimintojamme on erityisen kiireistä, osassa volyymit laskevat. Meidän on varauduttava tilanteen aiheuttamiin liiketoimintavaikutuksiin ja huolehdittava siitä, että toimintaedellytyksemme ovat hyvät kriisin jälkeenkin”, sanoo tiedotteessa Posti Groupin toimitusjohtaja Turkka Kuusisto.

Rahtiliikenne vähentynyt

Rahtiliiketoiminnassa käynnistyvät 27.4.2020 yhteistoimintaneuvottelut, joiden piirissä on koko rahdin henkilöstö, noin 1100 henkilöä. Neuvottelut saattavat johtaa enintään 90 päivän mittaisiin lomautuksiin vaiheittain vuoden 2020 aikana. 

Kuljetusmäärät ovat vähentyneet muun muassa palvelualan, teollisuuden sekä rakentamisen toimialoilla, ja tällä on jo nyt vaikutusta rahdin palveluiden kysyntään. Kysynnän ennakoidaan heikkenevän entisestään lähitulevaisuudessa. 

Kotipalvelun yt-neuvottelut koskevat määräaikaisia lomauksia henkilökohtaisen avun tehtävissä. Pandemia on aiheuttanut asiakasmenetyksiä, koska palvelutalot ja yksittäiset asiakkaat ovat peruneet avustuskäyntejä. Kotipalveluissa pyritään löytämään työntekijöille korvaavia työtehtäviä lomautusten välttämiseksi. Alustava arvio lomautustarpeesta on vähäinen. Kotipalveluissa oli maaliskuussa noin 600 henkilöä.

Posti Groupin johtoryhmän jäsenet ovat päättäneet luopua yhden kuukauden palkastaan vuoden 2020 aikana jatkaen työntekoa täysin normaalisti. Johtoryhmään kuuluu toimitusjohtaja mukaan lukien 7 jäsentä.

JAA