Päämainos

Ramboll liittyy vähähiilisen rakentamisen projektiin

NCC, Stora Enso ja Combien Pure pohtivat betonin korvaamista massiivipuurakentamisella.

23.03.2022
Teksti Esko Lukkari

Ramboll liittyy NCC Suomen, Stora Enson ja Combient Puren vähähiilistä rakentamista edistävään yhteistyöhön. Hankkeella aiotaan vauhdittaa puurakentamista Suomessa.

Ramboll tuo yhteistyöhön laaja-alaista vähähiilisen rakentamisen osaamista. Se mahdollistaa vähähiiliset vaihtoehdot rakentamisen arvoketjussa. Syksyllä 2021 alkanut ja kevääseen 2022 jatkuva yhteistyö keskittyy erityisesti massiivipuurakentamiseen.

Ramboll tiedotti asiasta 15.3.

Syksyn aikana projektissa on syvennytty vähähiiliseen massiivipuurakentamiseen kahdella pilottikohteella Combient Puren, NCC:n ja Stora Enson projektitiimi on arvioinut miten muuttaa betonirakenteilla suunnitellut rakennukset massiivipuurunkoisiksi.

Projektissa on noussut esille suunnittelun rooli materiaalilähtöisten päästöjen vähentämisessä. Päärakennusmateriaalin vaihtaminen vaikuttaa koko rakennusprosessiin hankesuunnittelusta aina tuotantoon.

Puu on ainoa uusiutuva rakennusmateriaali

”Rakentamisessa puu on ainoa uusiutuva materiaali, joka kasvaa takaisin. Se on kevyttä ja nopea asentaa, sekä hiilijalanjäljeltään paras vaihtoehto. Puu sopii hyvin yhteen muiden materiaalien kanssa ja mahdollistaa hybridirakentamisen. Massiivipuuelementtien keveyden ansiosta myös kuorma-autotoimituksia työmaalle voidaan vähentää jopa 80 prosenttia”, sanoo tiedotteessa Stora Enson liiketoiminnan kehityspäällikkö Antto Kauhanen.

”Konversioiden sijasta on relevanttia tarkastella puurakentamisen ehdoilla suunniteltua kohdetta ja verrata lähtötietona ollutta betonirunkoista versiota siihen. Tällöin asetetaan yhdenvertaiset lähtökohdat molemmille materiaaleille ja saavutetaan teknistaloudellisesti sekä päästövähennysten näkökulmasta paras lopputulos”, Kauhanen sanoo.

Projektiryhmät vertailevat rakennuksen päästöjä ja suunnitteluun liittyviä eroja kolmea eri vaihtoehtoa 1) kohde suunniteltuna betonia päämateriaalina käyttäen, 2) edellinen suunnitelma kohteesta konvertoituna massiivipuulle ja 3) kohde suunniteltuna massiivipuuta päämateriaalina käyttäen. Kolmannen vaihtoehdon suunnitelman lisäksi Ramboll tekee myös kohteiden päästötarkastelut.

”Suuryritysten yhteistyöllä saamme nopeutettua kriittisiä ilmastotoimia. Stora Enso, NCC ja Ramboll toimivat pohjoismaisesti ja yhteistyön tuloksia voidaan skaalata myös Suomen ulkopuolelle”, sanoo Combient Puren johtaja Marika Määttä.

AVAINSANAT

Ramboll

JAA