Päämainos
Rauanheimon Kotkan investoinnit vauhdissa
Toimitusketjut 12.02. 07:44

Rauanheimon Kotkan investoinnit vauhdissa

Yhtiö kolminkertaistaa investoinneilla tavarankäsittelyn kapasiteettinsa HaminaKotkassa.

12.02.2020
Teksti Esko Lukkari

Rauanheimo ja HaminaKotka Satama Oy:n Mussalon bulkterminaalin laajennusinvestoinnit etenevät aikataulussaan. Investointi-ohjelma lisää tavarankäsittelyn kapasiteetin kolminkertaiseksi.

Rauanheimo kuljettaa HaminaKotkan, Koverharin ja Porin satamiin venäläisiä bulktuotteita. Yhtiö on Suomen johtava kuivabulktuotteiden satamaoperaattori ja Suomen suurin transitoliikenteen toimija. Se on osa KWH Logisticsia.

Yrityksen asiakaskunta koostuu Venäjän transitoasiakkaiden lisäksi muun muassa Suomen suurimmista kaivos-, metsä- ja metalliteollisuuden yhtiöistä.

HaminaKotkan uusi vaunujenpurkuasema valmistuu elokuussa 2020. Asema lisää valmistuttuaan Rauanheimon vaunujenpurkukapasiteettia 1-1,5 miljoonalla tonnilla vuodessa. Kesään 2020 mennessä Rauanheimo on investoinut varastoihin ja laitteisiin Mussalossa jo yli 17 miljoonaa euroa.

Yhtiö tiedotti investointiohjelmastaan 7.2.

VR on tärkeä kumppani

Rauanheimon mukaan tehokas operointi vaatii purkuaseman lisäksi oman pistoraiteen täysille ja tyhjille vaunuille. Yhteistyössä HaminaKotka Sataman kanssa rakennettavalle raiteelle VR pystyy toimittamaan 22 vaunua kerrallaan.

Rauanheimo investoi nykyisen infrastruktuurin lisäksi uuteen rautatievaunujen purkuterminaaliin sekä sitä palveleviin uusiin raiteisiin, jotka rakennetaan yhteistyössä HaminaKotka Satama Oy:n kanssa. Investoinneilla Rauanheimo haluaa vahvistaa Mussalon terminaalin asemaa sisävarastoa tarvitsevien kuivabulk-tuotteiden käsittelyssä.

Mussaloon tulee kuljetin-, nosturi-, pyöräkuormaaja- ja nosturikaluston lisäksi 30 000 m2 bulkvarastoa. M-1, M-3, M-4 ja M-5 varastot on jaettu erillisiin osastoihin, mikä mahdollistaa yli 100 000 tonnia erilaisia tuotteita varastoituna samaan aikaan.  

Kapasiteetti aiotaan kolminkertaistaa

Rauanheimon suunnitelmana on nostaa asteittain Mussalon bulkterminaalin vuosikapasiteettia nykyisestä reilusta miljoonasta tonnista kolmeen miljoonaan tonniin ja sen saavuttamiseksi uusi purkuasema raiteineen on merkittävässä roolissa.

Rauanheimo toimii operaattorina myös M-6 ja M-5 varastoissa. Operointi kattaa kaikki asiakkaan tarvitsemat palvelut vaunujen purusta laivojen lastaukseen.

”Yhteistyö HaminaKotka Satama Oy:n johdon ja investointien suunnittelu sataman teknisen osaston kanssa on ollut mutkatonta, mikä on ensiarvoisen tärkeää yhteisen tavoitteen eli lisäliikenteen saavuttamiseksi”, Rauanheimon toimitusjohtaja Joakim Laxåback sanoo tiedotteessa.

”Rauanheimo on dynaaminen satamaoperaattori, joka toimii laajalti eri puolella Suomea. HaminaKotka Satama Oy:llä on ollut ilo tehdä yhteistyötä Rauanheimon kanssa jo usean vuoden ajan sekä Haminan että Kotkan satamanosissa. Nyt tapahtuva loikka vie HaminaKotka sataman bulkliikenteen uudelle tasolle”, toteaa HaminaKotka Satama Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Naski.  

Rauanheimo toimii Suomessa 7 satamassa. Suomen suurin kuivabulk-operaattori. 

JAA