Päämainos

Sähkökaupan datahub avautuu helmikuussa

Datahub kokoaa sähkön käyttö- ja käyttäjätiedot yhteen järjestelmään.

23.01.2019
Teksti Esko Lukkari

Sähkökaupan vähittäismyyjiä, jakeluverkonhaltijoita ja asiakkaita palveleva sähkökaupan keskitetty tiedonvaihdon yksikkö eli datahub syntyy. Uudistus sisältyy sähkömarkkinalakiin, joka tulee voimaan helmikuun alussa.

Tem tiedotti asiasta 17.1.

Datahubin toiminnasta vastaa valtioenemmistöinen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj. Datahub kerää sähkön vähittäismarkkinoiden mittaustiedot ja sähkösopimuksiin liittyvät prosessit keskitetysti yhteen paikkaan, jolloin tietojen käsittely helpottuu ja tehostuu. Samalla sähkönkäyttäjien yrityksiltä saaman palvelun laatu paranee. Esimerkiksi myyjänvaihdot ja sopimusten voimaansaattaminen nopeutuvat-

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan keskitetyssä järjestelmässä tietosuojaa ja -turvaa hallitaan paremmin kuin kymmenien jakeluverkonhaltijoiden ja vähittäismyyjien erillisissä tietojärjestelmissä.

Keskitetty tiedonvaihtoratkaisu avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia energiapalvelujen tuottajille, hajautetulle sähköntuotannolle, sähköautojen latausoperaattoreille ja IT-palveluja tarjoaville yrityksille.

Vähittäismyyjät ja jakeluverkonhaltijat velvoitetaan hoitamaan jatkossa kaikki sähkökaupan mittaus- ja käyttäjätietojen tiedonvaihto datahubin kautta. Sähkökaupan keskitettyyn tiedonvaihtoon on tarkoitus siirtyä vuoden 2021 keväällä, kun tarvittavat tietojärjestelmät ovat käyttöönottovalmiita ja niiden toimivuus on varmistettu.

Keskitetyn tiedonvaihtoratkaisun arvioidaan tuovan vuosittain yhteensä 7,6 miljoonan euron kustannussäästöt sähkön vähittäismarkkinoilla toimiville yrityksille.

JAA