Päämainos

Satamaoperaattorit toimivat normaalisti

Maan suurin satamaoperaattori Steveco sanoo seuraavansa tilannetta tarkkaan.

03.04.2020
Teksti Esko Lukkari

Suomen suurin satamaoperaattori Steveco kertoo yhtiön liiketoiminnan jatkuvan normaalisti, vaikka koronavirus tuo siihen erityispiirteitä. 

Myös muiden suurten satamaoperaattoreiden kuten Stevena, Finnsteve ja Multilink Terminals toiminta on normaalisti käynnissä. 

Steveco kertoi verkkosivullaan 26.3.seuraavansa koronavirustilanteen etenemistä ja päivittävänsä varautumissuunnitelmiaan sen mukaisesti ja tiedottavansa siitä asiakkailleen. Myös Steveco Logisticsin sekä tytäryhtiö Saimaa Terminalsin yksiköissä työt jatkuvat normaalisti.

Stevena tiedotti jo aiemmin 13.3. huomioivansa varotoimet, mikäli yhtiö epäilee koronavirusta esiintyvän sille tulevien kuljetusten tai laivojen miehistöllä. Tämä pyritään selvittämään ennalta ja huomioimaan mahdolliset vaikutukset tavaroiden käsittelyssä. Näin yhtiö uskoo parhaiten vaikuttavansa poikkeukselliseen tilanteeseen ja siitä mahdollisesti johtuviin toimitusviiveisiin tai lisäkustannuksiin.

Steveco päivittänyt sisäisiä ohjeitaan 

Steveco kehottaa välttämään lähikontakteja tuotantoyksiköissään ja se on hajauttanut toimintaansa eri toimipisteissä säilyttääkseen henkilöstön turvalliset työskentelyolosuhteet sekä taatakseen asiakkaillemme normaalin palvelutason.

”Ylläpidämme hyvää käsihygieniaa. Emme järjestä sisäisiä, emmekä ulkoisia kokouksia, vaan suosimme etäpalaverikäytäntöä. Työntekijät on ohjeistettu kääntymään esimiestensä puoleen myös vapaa-ajan matkoilta palatessaan. Työmatkat ulkomaille on kielletty”, sanotaan Stevecon verkkosivun ohjeistuksessa.

JAA