Päämainos
Suomeen teräskuonaa käyttävä vanadiinitehdas
Toimitusketjut 15.12. 10:39

Suomeen teräskuonaa käyttävä vanadiinitehdas

Australialaisyhtiöt aikovat rakentaa Poriin kiertotaloutta hyödyntävän tuotantolaitoksen.

15.12.2020
Teksti Esko Lukkari

Australialaiset Critical Metals ja Neometals aikovat rakentaa Poriin vanadiinitehtaan. Vanadiiniyhdisteitä käytetään esimerkiksi erikoislujissa teräksissä ja energian varastoinnissa. Tuotannon olisi määrä alkaa vuonna 2024.

Yhtiöt aikovat käyttää terästuotannon sivutuotteita erittäin korkean puhtausasteen vanadiiniyhdisteiden talteenottamiseksi. Näin uutta kaivos- tai rikastustoimintaa ei tarvittaisi. Prosessissa hyödynnetään uusiutuvaa energiaa ja paikallisista teollisuuslähteistä talteenotettua hiilidioksidia.

Business Finland tiedotti hankkeesta 10.12. 

Vanadiini on tärkeä raaka-aine teollisuudelle, ja sen saatavuuteen liittyy isoja riskejä. Euroopan komissio on sisällyttänyt vanadiinin kriittisten raaka-aineiden luetteloon.

Critical Metals ja Neometals aikovat käyttää vähän energiaa kuluttavaa ja vähäpäästöistä hydrometallurgista prosessia erottaakseen vanadiinia teräskuonasta. Vanadiinin lisäksi prosessissa syntyy kemiallisesti stabiilia sivutuotetta. Yhtiöt ovat hakeneet menetelmälle patenttia. 

Kriittinen raaka-aine

EU:ssa tavoitteena on lisätä uusioraaka-aineiden käyttöä metallien talteenotossa. Tällä hetkellä 75 prosenttia maailman vanadiinista louhitaan Kiinassa, Etelä-Afrikassa ja Venäjällä. VRP:ssä uusioraaka-aineena käytettävä teräskuona on yksi maailman korkealaatuisimmista vanadiinilähteistä. 

”Porin Tahkoluodon satamalla on ensiluokkaiset logistiset yhteydet kansainvälisille markkinoille ja voimme ottaa hiilidioksidia talteen useista teollisista lähteistä hyödyntääksemme sen prosessissamme”, sanoo tiedotteessa Critical Metalsin toimitusjohtaja Damian Hicks.

”Vanadiinin tuotantolaitos tukee Suomen tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tämä on tärkeä askel vähähiiliselle eurooppalaiselle teollisuudelle, joka käyttää vanadiinia. Critical Metalsin ja Neometalsin hanke luo jatkossa mahdollisuuksia tutkimus- ja tuotekehitysyhteistyölle, työllisyydelle ja investoinneille Suomessa”, sanoo Business Finlandin Invest in Finland yksikön Cleantech-teeman johtaja Markku Kivistö.

Suomessa ollut vanadiinituotantoa

Suomessa on aiemminkin ollut vanadiinituotantoa. Otanmäessä, joka kuuluu nykyään Kajaaniin, oli rautakaivos, jonka yhteydessä toimivassa tuotantolaitoksessa 1970-luvulla tuotettiin maailman vanadiinista 10 prosenttia. Öljyn maailmanmarkkinahinnan nopea nousu 1973 vaikutti Otanmäen kaivoksen toimintaan, sillä öljyä kului etenkin vanadiinin valmistuksessa. Kaikki kaivostoiminta Otanmäessä päättyi 1985.

Etusivulle >

Lisää toimitusketju-uutisia >

JAA