Päämainos

Tullin UTU-järjestelmä uusitaan 2020-2024

Kaikkien tuonnin ja saapumisen sanoma-asiakkaiden on päivitettävä tietojärjestelmänsä.

21.10.2019
Teksti Esko Lukkari

Tullin uusi tulliselvitysjärjestelmä UTU otetaan asteittain käyttöön vuosina 2020–2021. Tullin asiakkaille se tietää tietojärjestelmien kokonaisvaltaista uusimista. Hankkeen taustalla on uusi EU-direktiivi.

Toistaiseksi vain tullivarastoinnin ilmoitukset on annettu UTU-järjestelmään. Tuonnin ja saapumisen ilmoituksia aletaan käsitellä vaiheittain ensi vuoden aikana.

Tuonti-ilmoitukset vapaaseen liikkeeseen luovutettavasta tavarasta uusitaan vuoden 2020 loppupuolella. Muut tuonti-ilmoitukset, kuten esimerkiksi sisäisen jalostuksen on alettava antaa UTU-järjestelmään vuoden 2021 lopulla.

Tulli tiedotti uudistuksen aikataulusta 11.10.

Alus- ja lentoliikenteen nykyinen yleisilmoitus korvautuu väliaikaisen varaston ilmoituksella vuoden 2021 lopulla. 

Saapumisen yleisilmoitus, joka annetaan kaikissa kuljetusmuodoissa EU:n ulkopuolelta saapuvasta tavarasta, uusitaan vaiheittain kuljetusmuoto kerrallaan vasta vuosina 2023–2024. Väliaikaisen varaston ilmoitus annetaan Suomen tullin järjestelmään ja saapumisen yleisilmoitus EU:n yhteiseen ilmoitusjärjestelmään.   

Kaikkien tuonnin ja saapumisen sanoma-asiakkaiden on päivitettävä tietojärjestelmänsä uusien tietovaatimuksien mukaiseksi. Tullin tavoitteena on julkaista kansalliset sanomakuvaukset noin vuotta ennen uuden järjestelmän käyttöönottoa. Ensimmäiset tuonnin kuvaukset julkaistaan vuoden 2019 loppupuolella. Sanoma-asiakkaiden on testattava muutokset Tullin kanssa.

EU:n aikataulut ohjaavat

Suomen tullin aikataulu perustuu EU:n lainsäädäntöön ja kansallisiin päätöksiin. Toukokuussa 2019 tuli voimaan unionin tullikoodeksin artiklan 278 muutos, joka muutti uuden tulliselvitysjärjestelmän käyttöönoton takarajaa. 

EU määrittää eri ilmoitustyyppien aikatauluraamit IT-strategiassaan ja työohjelmassaan. Lainmuutosta vastaavaa työohjelman aikataulua ei ole vielä julkaistu. Tullin uusi aikataulu tuonnin ja saapumisen ilmoitusten uudistukselle on tiedossa olevien EU:n aikatauluraamien mukainen.

Myös Tullin vienti- ja passitusilmoitukset on tarkoitus uusia vuosina 2022-2024.

JAA