Päämainos
Verkkokaupan kasvu on ajanut tullin vaikeuksiin
Toimitusketjut 13.08. 12:09

Verkkokaupan kasvu on ajanut tullin vaikeuksiin

Kansainvälinen tullijärjestö etsii ratkaisuja monella rintamalla.

13.08.2018
Teksti Heli Satuli kuvat Deutsche Post DHL Group

Sähköinen kaupankäynti on tuonut tsunamin lailla pieniä paketteja tulliviranomaisten syliin ympäri maailmaan. Näin luonnehti Maailman tullijärjestön (WCO) pääsihteeri Kunio Mikuriya verkkokaupan kasvun luomaa tilannetta.

Mikuriya ei liioitellut. Joka päivä miljoonia kansainvälisiä paketteja toimitetaan kuluttajille ja määrä kasvaa nopeasti. Tuoreen E-Commerce Logistics in the United States -raportin mukaan rajat ylittävä sähköinen kaupankäynti vastaa jo 20 prosenttia maailman verkkoliikenteestä. Valtioiden rajat ylittävän verkkokaupan osuuden kaikesta maailmanlaajuisesta verkkokaupasta ennustetaan kasvavan 22 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Rikollisten toimien tunnistus vaikeaa

Kasvu on valtava rasite tullille ja muille rajaviranomaisille ympäri maailmaan. Perinteisesti tulliviranomaiset ovat käsitelleet laajoja yritysten välisiä toimituksia.  Mutta verkkokauppa on muuttanut tilanteen. Internet on tehnyt pienille yrityksille ja yrittäjille helpoksi myydä tavaraansa ulkomaille. Yritysten ja kuluttajien väliset toimitukset sisältävät usein kertaluonteisia tilauksia, joissa sekä lähettävä yritys että vastaanottava yksityishenkilö ovat tullille ennestään tuntemattomia. Näin ollen rikollisten ja petollisten toimien kuten veropetosten, salakuljetuksien ja väärennösten tunnistaminen on entistä vaikeampaa.

Henkilöstöpula paha monessa maassa

Lisäksi sähköinen kaupankäynti on luonut uudenlaisen harrastelijaostajien ja -myyjien ryhmän, jolla on vain vähän tietoa vienti- ja tuontiprosesseista ja -määräyksistä. Tämän vuoksi dokumentaatiot, tuotekuvaukset ja ilmoitetut arvot ovat usein puutteellisia tai epätarkkoja. Tällaisissa olosuhteissa toimitukset voidaan merkitä tarkistettavaksi ja ne pysyttelevät tullin hallussa jopa päiviä. Mutta nopeus on kaikki kaikessa verkkokauppiaille ja he haluavat pitää kauppatavaran liikkeessä. Tämä on luonut tulliviranomaisille suuren paineen selviytyä lähetyksistä nopeasti. Monessa maassa tullilla ei ole riittävää henkilöstöä käsittelemään jatkuvasti kasvavia tavaravolyymeja.

Yhdysvaltojen tulli- ja rajavartiolaitokselle (CBP) yksi suurimmista ongelmista on, että monet sähköisen kaupankäynnin tilaukset jäävät niin sanotun de minimis -kynnyksen alapuolelle. Tämä tarkoittaa, että lähetyksen arvo on niin alhainen, että se on tullivapaa ja lähettäjä on velvollinen antamaan Yhdysvaltoihin saapuvan lähetyksen sisällöstä vain pintapuoliset tiedot. Nykyinen de minimis -arvo on 800 dollaria. Se on tulliviranomaisten mukaan aivan liian korkea ja luo suuria riskejä. Toimituksen vastaanottajan vaaditaan todistamaan henkilöllisyytensä, mutta ostajan ei. Usein tuotteiden ostaja on eri henkilö, kuin niiden vastaanottaja. Tämä tekee tulliviranomaisten mukaan vaikeammaksi paljastaa maahantuojien väärinkäytöksiä.

Kauppaa koskevat tilastot vääristyneitä

Koska tulliviranomaisilla ei ole pääsyä toimitusta koskeviin yksityiskohtaisiin tietoihin ja he eivät myöskään saa ennakkoilmoitusta lähetyksen saapumisesta, epäilyttävien lähetysten valvonta on raportin mukaan erittäin ongelmallista. "Alhainen arvo ei tarkoita pientä riskiä", raportissa todetaan. Koska päivittäin toimitetaan miljoonia vähäarvoisia paketteja, mahdollisilla menetetyillä tuloilla ja tietojen puutteella on merkittäviä seurauksia. Maailman tullijärjestön mukaan jo nyt kauppaa koskevat tilastot ovat vääristyneet maissa, joissa verkkokaupan volyymit ovat suuret.

Maailman tulliviranomaiset keskustelevat parhaillaan monista mahdollisista korjaustoimenpiteistä. Yhtenä esimerkkinä WCO:n rajat ylittävän sähköisen kaupankäynnin konferenssissa hyväksyttiin ehdotus sähköisen kaupankäynnin puitteiksi, jotka yhdenmukaistaisivat ja standardoisivat tullimääräyksiä ja lainsäädännöllisiä lähestymistapoja. Lisäksi puitteet mahdollistaisivat mekanismeja sähköisten ennakkotietojen vaihdolle ja parantaisivat turvallisuutta. WCO puoltaa myös sähköisen kaupankäynnin yksinkertaistettua käsittelyä, mutta sillä ehdolla, että kaikilla viranomaisilla on käytettävissään nykyistä enemmän tietoja toimituksista.

Rajat ylittävä sähköinen kaupankäynti jatkaa hurjaa kasvuaan ja jokaisen maan on turvattava nykyistä paremmin kansallinen turvallisuus ja tulot. Siksi raportti ennustaa, että rajat ylittävää kauppaa tekevien tahojen varauduttava siihen, että tulliviranomaiset ympäri maailmaan ryhtyvät aggressiivisiin toimiin ennemmin kuin myöhemmin.

JAA

LUETUIMMAT