Päämainos

Vuosaareen kehitteillä kaupunkijalostamo

Tällä hetkellä demovaiheessa olevan tuotantolaitoksen teho on 5 MW.

12.06.2019
Teksti Esko Lukkari

Helen, Lassila & Tikanoja ja VTT aikovat perustaa kiertotalouden mukaisen materiaaleja ja energiaa hyödyntävän kaupunkijalostamon. Jalostamon pitäisi syntyä seuraavan vuosikymmenen aikana.

Sen tavoitteena on jalostaa vaikeasti kierrätettävistä materiaaleista ja biomassasta korkean jalostusasteen tuotteita ja tehostaa kaupungin materiaalikiertoa.

Helen tiedotti asiasta 3.6.

Kierrätyksestä, metsänhoidosta ja maataloudesta syntyy runsaasti materiaalivirtoja, joita ei pystytä vielä hyödyntämään ja uusiokäyttämään tarpeeksi hyvin.

Helenin, Lassila & Tikanojan ja VTT:n tavoitteena on, että seuraavan vuosikymmenen aikana Vuosaareen nousee uuden sukupolven Kaupunkijalostamo, joka jalostaa näistä materiaaleista korkean jalostusasteen biotuotteita ja –raaka-aineita.

Kaupunkijalostamossa käytetään teknologiana kaasuttamista, jolla hiili pystytään sitomaan uusiksi tuotteiksi. Se mahdollistaa myös tutkimusalustan tulevaisuuden teknologiaratkaisuille, kuten hiilidioksidin käytön raaka-aineena.

”Kaupunkijalostamo vie kierrätyksen ja kiertotalouden uudelle tasolle. Laitos valmistaa raaka-aineita, kemikaaleja ja ravinteita korkealla jalostusasteella ja tehostaa näin materiaalikiertoa, sanoo tiedotteessa Lassila & Tikanojan yhteiskuntasuhdejohtaja Jorma Mikkonen.

Hukkalämpö hyödynnetään

Biojalostamoprosessissa syntyy lisäksi sivutuotteena lämpöä, joka otetaan talteen ja hyödynnetään ohjaamalla se kaukolämpöverkostoon ja kotien lämmittämiseen. Näin jalostamo edistää myös kestävämpää energiajärjestelmää.

”Kaupunkijalostamo vie meitä kohti taloutta, jossa hiilellä on suljettu kierto ja sen polttaminen energiaksi historiaa. Helenillä on myös vahvaa osaamista hukkalämpöjen hyödyntämisestä”, sanoo Helenin vastuullisuudesta ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Maiju Westergren.

”Jotta kaupunki saa jalostamosta irti kaiken hyödyn, toivomme mukaan toimijoita ja ideoita mahdollisista raaka-aineista ja jalostettavista lopputuotteista. Jalostamo tarjoaa mahdollisuuksia yrityksille, jotka etsivät uusia ratkaisuja ja toimintatapoja tuomaan kilpailukykyä globaaleille markkinoille, kertoo VTT:n luonnonvara- ja ympäristöratkaisut -liiketoiminta-alueen johtaja Jussi Manninen.

Tällä hetkellä tuotantolaitos on demovaiheessa, ja sen tuotantotehoa on määrä kasvattaa jatkossa. Laitoksen tuotantoteho on demovaiheessa 5 megawattia (MW).

JAA