Vuonna 2019 teknologia tekee läpimurtonsa varastoissa
Sisälogistiikka 02.01. 14:40

Vuonna 2019 teknologia tekee läpimurtonsa varastoissa

Asiakaskokemus alkaa varastosta.

02.01.2019
Teksti Heli Satuli kuvat Ivanti

Viiden viime vuoden aikana varasto- ja logistiikkateknologia on edennyt harppauksin ja mullistanut toimitusketjun toiminnan. Yritykset työskentelevät optimoidakseen jatkuvasti toimitusketjun toiminnan ja täyttääkseen asiakkaiden odotukset - esimerkiksi seuraavan päivän ilmaisen toimituksen ja nopeasti käsitellyt palautukset.

Koska sähköinen kaupankäynti kuitenkin kasvaa koko ajan ja samalla kilpailu kiristyy, yritykset keskittyvät vuoden 2019 aikana entistä enemmän innovointiin teknologian kanssa toimitusketjuprosessien parantamiseksi. Tätä mieltä on Chris Tozer Ivanti Supply Chainista. Ivanti kertoi edessä olevista muutoksista Supply Management -mediassa.

Monella edessä käyttöjärjestelmän muutos

Yritykset panostavat vuonna 2019 toimitusketjun siirtymiseen Androidiin, kun Windows CE lähestyy käyttöikänsä loppua. Tämä prosessi alkoi vuonna 2018 ja nyt yritysten on pyrittävä varmistamaan, että käyttöjärjestelmät ovat edelleen tehokkaita ja turvallisia. Monet yritykset haluavat tehdä siirtymän pienissä, hallittavan kokoisissa erissä sen sijaan, että päivittäisivät koko järjestelmänsä yhdessä rysäyksessä.  Yritykset voivat tehdä siirtymästä sujuvamman käyttämällä teknologiaa, joka antaa laitteille samanlaisen ulkoasun kuin Windows CE, mutta käyttää Android-käyttöjärjestelmää.

Dronet ja cobotit tulevat

2019 tulee olemaan myös vuosi, jolloin drone-lennokkien ja yhteistyössä toimivien robottien (cobottien) käyttö laajenee pk-yritysten saataville ja näin lisääntyy huomattavasti. Drone-lennokit työskentelevät yhdessä työntekijöiden kanssa esimerkiksi varastotietojen tunnistamisessa ja tavaroiden kuljettamisessa ja lopulta kehittyvät itsenäisiksi tekoälyä hyödyntäviksi laitteiksi.

Samalla tavoin cobotit auttavat työntekijöitä keskittymään arvokkaampiin ja korkean taitotason tehtäviin, kun taas robotit hoitavat rutiineja. Sama kehitys on nähtävissä myös esimerkiksi älylaseissa, joita työntekijät voivat käyttää tuottavuutensa lisäämiseen. Varastossa olevan teknologian suuri määrä vaikuttaa myös yritysten näkyvyystasoon dataansa nähden. Järjestelmät keskustelevat entistä paremmin keskenään ja lopulta toimitusketjut pääsevät eroon datasiiloista. Se mahdollistaa paremman tietojen jakamisen ja tietoon perustuvan päätöksenteon.

Katse varastojen ulkopuolelle

Teknologian lisääntynyt käyttö varastoissa kulkee käsi kädessä varastojen ulkopuolella tapahtuvien muutosten kanssa. Suurin moottori on kuluttajien siirtyminen verkkoon, jolloin kivijalkaliikkeet voivat muuttua asiakaspalvelukeskuksiksi ja vastata entistä nopeampiin toimitusvaatimuksiin. Hyper-paikalliset varastot, joita esimerkiksi jo Yhdysvaltojen Los Angelesin Best Buy käyttää, poistavat tuotteiden ja asiakkaiden välisen suuren fyysisen etäisyyden, vähentäen huomattavasti toimitusaikoja ja johtaa lopulta parempaan asiakaskokemukseen. Vaihtoehtoisesti yritykset voivat mukauttaa digitaalistrategiaansa ottamalla käyttöön enemmän teknologiaa myymälässä. Näin voidaan poistaa kuilu kivijalan ja online-vähittäiskaupan välillä ja tarjota samanlaisia asiakaspalveluja ja -mukavuuksia kuluttajille.

Asiakaskokemus alkaa varastosta. Kehitystä on tehtävä tehokkuuden ja tarkkuuden parantamiseksi. Yritykset, jotka ottavat muutokset avosylin vastaan, menestyvät parhaiten.

JAA