Päämainos
9 tulevaisuuden varaston tuntomerkkiä
Sisälogistiikka 09.10. 12:51

9 tulevaisuuden varaston tuntomerkkiä

Tilanpuute ja uudet innovaatiot mullistavat tavat, joilla varastoja rakennetaan ja käytetään.

09.10.2018
Teksti Heli Satuli kuvat JLL

Teollisuustilojen kysyntä kasvaa, operointikustannukset kohoavat ja hyvät tonttimaat ovat entistä vaikeammin löydettävissä. Samaan aikaan verkkokauppa, viimeisen kilometrin toimitukset ja varastointitilojen kysyntä kasvavat. Nämä kaikki tekijät muuttavat Yhdysvaltaisen kiinteistöalan yhtiö JLL:n raportin mukaan perustavanlaatuisesti sitä, miten varastokiinteistöjä rakennetaan ja hyödynnetään.

JLL listaa raportissaan yhdeksän tulevaisuuden varaston ominaisuutta:

1. Langaton tekniikka ja reaaliaikainen varaston seuranta: Alan toimijat ottavat käyttöön uutta teknologiaa lisätäkseen tehokkuutta varastoinnin jokaisella osa-alueella. Jokaiseen tuotteeseen liitetyt RFID-tunnisteet voivat lähettää reaaliaikaisia tietoja varastosta varastonhallintasovelluksiin ja toisinpäin. Sen ansiosta tiimit voivat käyttää mobiililaitteita ja seurata tuotteita heti, kun ne saapuvat varastoon.

2. Hyperverkottunut varasto: Verkottuneessa varastossa käyttöjärjestelmät on määritelty erittäin kehittyneellä matriisilla, jotta ne kaikki keskustelevat teknologiakokonaisuuden kanssa. Viivakoodauksen, IoT:n, RFID-skannauksen, GPS:n ja muiden teknologioiden avulla logistiikkapäälliköt voivat tehdä nopeita päätöksiä.

3. Uudet trukit: Myös trukit ovat entistä verkottuneempia. IoT-teknologiat voivat liittää trukit yhteen työntekijöiden ja yrityksen resurssisuunnittelujärjestelmän kanssa ja säästää näin resursseja. Trukit kulkevat vaihtoehtoisilla polttoainejärjestelmillä.

4. Kasvavat korkeudet: Varastorakennuksen optimoimiseksi kattokorkeus nousee yleisesti 36-40 metrin korkeuteen. Automaattinen keräystekniikka ulottuu helposti jopa korkeimmille hyllyille ja valaistusjärjestelmät voivat tehokkaasti valaista korkeita tiloja. Myös palontorjuntateknologian kehitys mahdollistaa korkeat tilat.

5. Nopeuden parantaminen: Vallankumoukselliset teknologiat monikielisestä äänentallennuksesta ja erikoistuneisiin robotteihin muuttavat poimintaprosesseja. Nämä teknologiat antavat logistiikkayrityksille mahdollisuuden palkata työntekijöitä ilman kieliongelmia.

6. Kestävä toiminta: Vaihtoehtoiset energiamuodot ja energiatehokkuus ovat arkipäivää. Aurinkopaneelit, LED-valaistus, kattojen jäähdytysjärjestelmät, lämpölasit ja muut uudet vihreät materiaalit ja innovaatiot yleistyvät.

7. Ihmiskeskeinen muotoilu: Koska työvoimapula on tosiasia, työn mielekkyys on entistä tärkeämpi tekijä. Uudet ominaisuudet, kuten tehokas valaistus, ilmanlaatuanturit ja lämpötilan säätö ovat esimerkkejä ihmiskeskeisestä muotoilusta.

8. Joustavuus avainsana: Yhä vaihtelevammat liiketoimintaolosuhteet vaativat joustavuutta tiloilta. Vuokralaiset haluavat mahdollisuuden saada lisää tilaa, jos tarve kuten kausiluonteinen kiire, sitä vaatii.  

9. Erittäin tasaisesta kaltevaan lattiaan: Vaikka monet alan toimijat tarvitsevat jatkossakin poikkeuksellisen tasaisia lattioita robottien takia, kaltevat lattiat yleistyvät. Niitä tarvitaan teknologialle, joka liikuttelee saapuvia ja lähteviä lähetyksiä.

AVAINSANAT

Varastoala

JAA