Päämainos
”Tunnustuksen ideana on palkita asiakkaita, jotka kehittävät sisälogistiikkaansa tinkimättömästi ja intohimolla, ja ymmärtävät jatkuvan kehityksen merkityksen”, kertoo Account Director Janne Leuhtonen Leanwarelta.
Sisälogistiikka 05.05. 06:10

”Tunnustuksen ideana on palkita asiakkaita, jotka kehittävät sisälogistiikkaansa tinkimättömästi ja intohimolla, ja ymmärtävät jatkuvan kehityksen merkityksen”, kertoo Account Director Janne Leuhtonen Leanwarelta.

Airamille Huippuvarasto-tunnustus

Leanwaren jakama Huippuvarasto-tunnustus jaetaan tänä vuonna neljättä kertaa.

05.05.2021
Teksti Ilmari Tuomivaara kuvat Leanware

Leanware myönsi Huippuvarasto-tunnustuksen 28.4.2021 Kilpailukyky-virtuaalitapahtumassaan. Tuomaristo kiittelee, että Airam on kehittänyt varastonsa toimintaa määrätietoisesti. Kehitystyön myötä varasto on muuntunut nykyaikaiseksi liiketoimintaa tukevaksi logistiikkakeskukseksi, jota johdetaan järjestelmistä saatavan datan pohjalta tarkasti ohjattujen prosessien avulla. Tulokset ovat parantuneet merkittävästi uusien osto- ja varastonhallintajärjestelmien sekä toimintatapojen muutosten myötä.

Airamin keräystehokkuus on noussut vuoden 2017 alle 20 rivistä noin 30 riviin tunnissa eikä muutosta ole saavutettu muun työn kustannuksella, vaan varaston kokonaistehokkuus on parantunut samassa suhteessa.

Tunnustusta annettaessa kiinnitetään huomiota viiteen eri kriteeriin, jotka ovat henkilöstö ja johtaminen, yhteistoiminta oston ja myynnin kanssa, varaston älykäs ohjaus, tilat ja ratkaisut sekä Lean-menetelmien hyödyntäminen.

Osto- ja varastonhallintajärjestelmät mahdollistavat tiedolla johtamisen

Airamin oston ja logistiikan ohjaaminen tapahtuu nykyään LeanwareSCM-järjestelmällä ja LeanwareWMS-varastonhallintajärjestelmällä. Näiden työkalujen avulla Airam on oston puolella pystynyt kehittämään vaihto-omaisuudenhallintaa, toimitusketjun läpinäkyvyyttä, suunnitelmallisuutta saatavuuden varmistamisessa ja ostotyön tehokkuutta. Logistiikan puolella WMS-järjestelmä on kokonaisvaltaisesti tehostanut varastonhallinnan. 

”Pystymme hyödyntämään järjestelmää esimerkiksi tilojen ja välineiden ratkaisuissa. XYZ-luokittelun ansiosta tiedämme, miten usein mitäkin nimikettä kerätään ja varastopaikat määräytyvät sen mukaisesti”, Airamin tuotanto- ja logistiikkajohtaja Timo Eronen havainnollistaa järjestelmän hyötyjä.

WMS-järjestelmän käyttöönoton myötä varasto on sitoutunut yhtenäisiin toimintatapoihin ja prosesseihin, jotka auttavat toiminnan tehostamisessa sekä asiakasvaatimuksiin vastaamisessa. ”Viime kädessä kehitystyö konkretisoituu operatiiviseen tehokkuuteen, laadun kehittämiseen ja siihen, että pystymme arvioimaan ja johtamaan varaston toimintaa lukujen valossa arvailujen sijaan”, Eronen toteaa.

JAA