Päämainos
Ajoneuvoille tiukemmat testit ja kovemmat sakot
Kuljetukset 03.01. 12:06

Ajoneuvoille tiukemmat testit ja kovemmat sakot

Uudet testaus- ja valvontasäännöt tuovat lisää valtaa EU-tasolle.

03.01.2018
Teksti Heli Satuli kuvat Istockphoto

Eurooppalaisen autoteollisuuden toimintatapojen uudistamisoperaatio otti jälleen askeleen eteenpäin, kun EU-maat pääsivät joulun alla sopuun moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnän ja markkinavalvonnan uudistamisesta. 

Vuonna 2020 voimaan tulevat uudistukset modernisoivat nykyisen järjestelmän ja tiukentavat autojen päästöjä valvovia testejä. Uudet säännöt parantavat ajoneuvojen markkinoille päästämistä arvioivien testausten laatua ja tehostavat tutkimuslaitosten toimintaa.

Huomattavia tiukennuksia on luvassa myös markkinavalvontaan, jolla valvotaan ajoneuvojen vaatimustenmukaisuutta. Jäsenmaat ja komissio saavat muun muassa mahdollisuuden suorittaa ajoneuvojen tarkastuksia paikan päällä, jotta puutteet ja vaatimustenvastaisuus havaitaan jo aikaisessa vaiheessa.  

Tyyppihyväksyntämenettelyn valvontaa tiukennetaan esimerkiksi antamalla komissiolle valtuudet arvioida määräajoin kansallisia tyyppihyväksyntäviranomaisia. Samalla perustetaan kansallisten hyväksyntä- ja markkinavalvontaviranomaisten tietojenvaihtofoorumi. 

Vähimmäismäärä autoja tarkastettava 

Uusien markkinavalvontavelvoitteiden mukaan kunkin maan on tarkastettava vuosittain tietty vähimmäismäärä ajoneuvoja. Tarkastusten vähimmäismäärä on yksi kustakin 40 000 uudesta moottoriajoneuvosta, jotka maassa on edellisvuonna rekisteröity. Vähintään 20 prosenttia tarkastuksista on oltava päästötestejä, joissa päästöt todennetaan todellisissa ajo-olosuhteissa. 

Asetuksen mukaan jäsenmailla on velvollisuus rahoittaa markkinavalvontatoiminta. Tyyppihyväksyntätoimia koskevat maksut tullaan perimään valmistajilta, jotka ovat hakeneet tyyppihyväksyntää. 

Komissio valvoo

Komissiolla on valtuudet arvioida viranomaisten menettelyjä, jotka ovat myöntäneet EU:n tyyppihyväksyntöjä viiden vuoden ajan ennen arviointia. Komissio laatii tuloksista yhteenvedon ja julkistaa sen. Komissio arvioi EU:n tyyppihyväksyntöjä myöntäneiden viranomaisten menettelyjä säännöllisesti. 

Komissiolla on lisäksi valtuudet tehdä ajoneuvoille testejä ja tarkastuksia vaatimustenmukaisuuden todentamiseksi ja sääntöjenvaisuuksiin puuttumiseksi välittömästi. Komissio voi myös määrätä valmistajille ja maahantuojille hallinnollisia sakkoja, enimmillään 30000euroa vaatimustenvastaista ajoneuvoa kohti.

Myös tutkimuslaitosten asemaa valmistajiin nähden vahvistetaan. Tähän sisältyy oikeus ja velvollisuus tehdä tuotantolaitoksiin tarkastuskäyntejä ilman ennakkoilmoitusta ja suorittaa fyysisiä testejä tai laboratoriotestejä.

JAA