Päämainos
Automaattivarasto tukee Wärtsilän moottorituotantoa
Sisälogistiikka 31.03. 10:38

Automaattivarasto tukee Wärtsilän moottorituotantoa

Wärtsilä siirsi keväällä 2022 Vaasan toimintonsa Vaskiluodon sataman lähistöllä sijaitsevaan STH-keskukseen (Sustainable Technology Hub). Siihen kuuluu tuotannon ja tuotekehityksen lisäksi logistiikkakeskus, johon on keskitetty Vaasan seudulla aiemmin hajallaan olleet toiminnot.

31.03.2023
Teksti Jukka Nortio kuvat Wärtsilä

”Lähdimme uudistamaan tuotannon prosesseja muun muassa kokoonpanossa. Samalla logistiikan asiakasportfolio laajeni huomattavasti. Logistiikassa halusimme siirtyä isoista buffereista oikea-aikaiseen toimintaan ja tehokkaaseen keräilyyn. Nämä syyt edellyttivät yhdessä koko sisälogistiikkaprosessimme uudistamista”, Wärtsilän STH:n logistiikkajohtaja Ari Mäkelä sanoo.

Logistiikkaa asiakastarpeiden ehdoilla

Logistiikkakonseptin rakentamisen Wärtsilä aloitti kumppaninsa DHL:n kanssa samanaikaisesti, kun koko STH-projekti käynnistyi. Ensimmäinen askel oli kartoittaa materiaalivirrat ja niiden volyymit sekä tehdä ennusteita, miten ne kehittyvät tulevaisuudessa. Suunnittelua ohjasi STH:n tuotannon ja logistiikkakeskuksen muiden asiakkaiden vaatimukset logistiikan prosesseille. Taustatyön jälkeen Wärtsilä aloitti DHL:n kanssa logistiikkakeskuksen konseptin suunnittelun.

Konseptiin haettiin malleja muun muassa Wärtsilän pitkälle automatisoidulta huollon varastolta Hollannin Kampenista sekä DHL:n varastoista Vantaalta ja Oulusta. Paljon piti kuitenkin kehittää uutta, sillä STH:n logistiikkakeskuksen tavaravirrat ovat huomattavasti moninaisemmat kuin esimerkiksi Kampenin varaston. Tavaraa menee Kampeniin, joint venture -saiteille, projekteihin sekä suurimmalle asiakkaalle eli STH:n tuotantoon ja tuotekehitykseen.

”Laajan asiakasportfolion tarpeiden ymmärtäminen oli avainasemassa logistiikkakonseptimme suunnittelussa. Se takasi onnistumisemme.”

Eri asiakkaiden materiaalivirtojen laskeminen ja tulevien tarpeiden ennustaminen oli suunnitteluvaiheen suurin työ. Analyysi ulottui määrien lisäksi myös eri kappalekokojen ja -painojen määrittelyyn.

”Pienimmät kappaleemme ovat pieniä O-renkaita ja suurimmat rekka-auton kokoisia lohkoja. Kaikille piti laskea optimaalinen varastoratkaisu”, Mäkelä sanoo.

Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen.

 

STH-logistiikkakeskuksen käynnistivät 1.6.2022 Wärtsilän toimitusjohtaja Håkan Agnevall, elinkeinoministeri Mika Lintilä ja Wärtsilän hallituksen puheenjohtaja Tom Johnstone.

AGV-liikenne 200 metrin tunnelissa

Logistiikkakeskukseen varastoitujen tavaroiden kokoa rajoittaa keskuksen ja tuotannon välinen 200 metriä pitkä yhdystunneli, jossa AGV-vaunut kuljettavat materiaaleja. Sen leveys on reilut viisi metriä leveä eli AGV:t mahtuvat kulkemaan tunnelissa samanaikaisesti molempiin suuntiin.

Tunneliratkaisuun päädyttiin osana Wärtsilän tavoitetta parantaa tuotteiden laatua.

”Aiemmin siirsimme materiaalia runsaasti ulkokautta trukeilla. Tämä ei ollut paras mahdollinen ratkaisu materiaaleille näissä Suomen mukavissa sääoloissa. Esimerkiksi epäpuhtaus ja kondensio ovat aina vaarana ulkotiloissa.”

Wärtsilä suunnitteli logistiikkakeskuksen ja tuotannon välillä kulkevat AGV:t pietarsaarelaisen Solvingin kanssa. Hyllytavarana toimitettavat AGV:t eivät soveltuneet, sillä niiden pitää pystyä nostamaan korkealle, eivätkä saa olla kovin korkeita. Myös nostokapasiteetin piti olla tavallista parempi eli 1300 kiloa.

”Suurilta trukkivalmistajilta ei löytynyt samanlaista räätälöintikykyä kuin Solvingilla”, Mäkelä sanoo.

Testaus vaatii aikansa

Kun Mäkelä arvioi neljän vuoden hanketta, hän varaisi vieläkin enemmän aikaa järjestelmän testaamiselle. Näin siksi, että samalla otettiin käyttöön uusi rakennus, uudet automaatio­laitteet, uusi toimintatapa ja vieläpä uusi SAP EWM -toiminnanohjausjärjestelmä.

”Kun olemme menneet eteenpäin, olemme joutuneet koko ajan korjaamaan asioita tuotannon aikana. Jos järjestelmien koeponnistamiseen olisimme käyttäneet enemmän aikaa, olisimme päässeet nopeammin tehokkaaseen tuotantoon.”

Mäkelä haluaa kehittää edelleen automaatioastetta, erityisesti lavavarastossa. Toinen asia on tilantarve eli sitä hän kaipaa jo nyt lisää. Rajallista pohjapinta-alaa taklattiin rakentamalla ylöspäin niin, että VNA-kapeakäytävähyllystön (very narrow aisle) ylin hyllystö on 17,5 metrissä.

Vaikka uusi järjestelmä on ollut käytössä pian vuoden, ei vertailua vanhaan järjestelmään voi tehdä. Näin pitkälti siksi, että Wärtsilän Triesten moottorituotanto on siirtymässä hiljalleen Vaasaan.

”Tavoitteemme on parantaa logistiikan tehokkuutta 20 prosentilla”, Mäkelä sanoo.

JAA