Huolinta-ala päässyt viimein kasvuun

Koko logistiikka-alan arvioidaan kasvavan tänä vuonna 6,5 prosenttia.

11.12.2017
Teksti Esko Lukkari

Huolinta-ala on Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliiton toimitusjohtaja Petri Laitisen mukaan pääsemässä pitkän taantuman jälkeen tänä vuonna kasvuun.

Vuoden 2017 tammi-syyskuun aikana Suomen tavaraviennin arvo kasvoi Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan 15 prosenttia vuoden takaisesta. Volyymi kasvoi 9,5 prosenttia ja vientihinnat 5,3 prosenttia.

Laitinen joulukuussa julkaistussa toimialakatsauksessa huolinta-alan näkymiä positiivisina. Alan odotetaan vihdoin kasvua 910 heikon vuoden jälkeen. 

Huolinta-alan kasvu ei vielä näy alan viime vuoden toimialakatsauksen luvuissa. Toimialakatsauksen mukaan alan liikevaihto vuonna 2016 oli 1,72 miljardia euroa ja työntekijämäärä noin 4 400. Vuoden 2008 huippuluvuista liikevaihto on tippunut 18,3 prosenttia ja työntekijämäärä neljänneksen. Vuonna 2016 alan liikevaihto laski edellisvuoteen verrattuna viitisen prosenttia.

Vuonna 2008 huolinta-alan liikevaihto oli noin 2,1 miljardia euroa ja työntekijämäärä noin 5 900. Alalla oli tuolloin pulaa kuljetuskapasiteetista sekä työvoimasta. Venäjän kauttakulkuliikenteessä useiden kymmenien kilometrien rekkajonot olivat arkea.

 ”Henkilöstön määrän vähenemisen voi selittää pitkälti sillä, että toimintoja on sopeutettu matalamman kysynnän tasoon”, Laitinen sanoo.  

Kannattavuus vielä heikkoa  

Huolinta-alalla on paljon pieniä yrityksiä. Alle 10 henkeä työllistäviä mikroyrityksiä on 51 prosenttia, 11–49 henkeä työllistäviä pienyrityksiä 33 prosenttia ja keskisuuria 50–250 henkeä työllistäviä yrityksiä 14 prosenttia. Suuri osa liikevaihdosta ja liiketuloksesta syntyy keskisuurissa yrityksissä.  

Liiketulos vuonna 2016 oli koko yrityssektorilla yli viisi prosenttia, kun se koko logistiikka-alalla (tavara- sekä henkilöliikenne) oli neljä prosenttia. Huolinta-alalla se oli vain 1,5 prosenttia. Suurten logistiikkayrityksen nettotulos on painunut pakkaselle, mutta pk-yritysten noussut. Huolinta-alan nettotulosprosentti liikkuu yhden paikkeilla, samoin kuin logistiikka-alalla kokonaisuudessaan.  

”Millä tahansa mittarilla huolinta-alan kannattavuus on heikompaa kuin ennen finanssikriisiä. Silloin liiketulosprosentti oli 2,5 paikkeilla. Vuonna 2009 käytiin jopa nollassa tai sen alla, mutta kulukurilla toiminta on saatu sopeutettua nykyiseen matalamman kysynnän tasoon”, Palvelualojen työantajaliitto Paltan, pääekonomisti Matti Paavonen sanoo.  

Yrityssektorin keskiarvoon verrattuna huolinta-alan kannattavuus suhteessa liikevaihtoon on matalammalla tasolla, mutta suhteessa pääomaan korkeammalla tasolla. Kokonaispääoman tuottoprosentti on huolinta-alalla viime vuosina noussut. Viime vuonna se oli jo yli seitsemän prosenttia  

”Huolinta-alan omavaraisuusaste on noin 30 prosenttia. Koko logistiikka-alalla luku on hieman yli 40 prosenttia, eli parempi kuin suomalaisilla yrityksillä keskimäärin”, Paavonen toteaa.  

Kasvun odotetaan jatkuvan  

Vuoden 2017 alussa Suomen vienti kääntyi voimakkaaseen kasvuun. Heinä-syyskuussa nousu oli kaksinumeroista. Tavarakaupan näkymät ovat ainakin lyhyellä aikavälillä positiiviset. 

”Palveluyritysten liikevaihto on kasvanut kohtuullisen tasaisesti finanssikriisin jälkeen, ja kriisiä edeltävä taso on jo ylitetty. Logistiikalla on puolestaan mennyt selvästi keskimääräistä huonommin. Palvelualojen liikevaihdon kasvu kiihtyy tänä vuonna 3,6 prosentista 6,5 prosenttiin. Logistiikkayritysten kasvu kiihtyy taas nollasta 6,4 prosenttiin”, Paavonen sanoo.

Finanssikriisin jälkeen Suomen vienti takkusi pitkään, vaikka maailmantalous kasvoi. Käytännössä Suomi on siis menettänyt markkinaosuuttaan. Nyt menetettyä markkinaa on saatu hieman takaisin, ja Suomi on päässyt mukaan maailmankaupan kasvuun.

”Huolinta- ja logistiikka-alan näkymät ovat nyt paremmat kuin pitkiin aikoihin. Piristymistä tukevat teollisuuden ja rakentamisen suurhankkeet sekä Venäjän viennin piristyminen. Toimialan suhteellinen kannattavuus on vihdoin paranemassa”, Laitinen iloitsee.

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry (SHLL) on huolinta- ja logistiikka-alan yritysten elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö. SHLL:n yritysten liikevaihto huolintatoiminnasta vuonna 2016 oli noin 1,3 miljardia euroa, mikä on noin 78 prosenttia alan kokonaisliikevaihdosta.

JAA

LUETUIMMAT