Päämainos
Jarmo Reunanen:
Sisälogistiikka 01.10. 10:03

Jarmo Reunanen: "Logistiikan kolme trendiä vuonna 2020"

Optiscanin toimitusjohtaja Jarmo Reunasen mukaan logistiikan kolme trendiä vuonna 2020 ovat joustava logistiikka, toimitusketjujen digitalisointi ja henkilötyön tehokkuuden kasvattaminen.

01.10.2019
Teksti Esko Lukkari

Optiscanin toimitusjohtaja Jarmo Reunanen sanoo yhtiönsä verkkosisivulle kirjoittamassaan artikkelissa, että verkkokaupan voimakas kasvu on muuttanut logistiikan markkinoita voimakkaasti viime vuosina. Paikallisten toimijoiden on pystyttävä kilpailemaan globaalien jättien kanssa monipuolisella tuotevalikoimalla, edullisilla hinnoilla ja nopeilla toimituksilla. 

Edellytys paikallisten toimijoiden menestymiselle on Reunasen mukaan uudenlainen toimitusketjujen digitalisointi, joka pystyy luomaan voittavan asiakaskokemuksen ja laskemaan toimitusten kokonaiskustannuksia. 

”Voittava asiakaskokemus edellyttää personoitua verkkokauppaa, nopeita ja ketteriä toimituksia ja jatkuvaa toimitusten seurattavuutta. Nämä kuluttajavaatimukset heijastuvat logistiikan kaikille tasoille”, hän sanoo.

Joustava logistiikka on Reunasen mielestä nouseva konsepti logistiikan kentällä. Sillä tarkoitetaan kykyä laajentaa, supistaa ja kohdentaa toimituskapasiteettia kulloisenkin markkinatilanteen ohjaamana.

”Paikallisilla toimijoilla on siinä keskeinen kilpailuetu globaaleihin toimijoihin verrattuna: Valtaosa myytävistä tuotteista on jo valmiiksi sijoitettu myymälöihin lähelle kuluttajaa. Jos toimitusketjujen digitalisointi kattaa ketterät toimitukset myymälöistä, voidaan voittavan asiakaskokemuksen lisäksi saavuttaa jopa 35 prosentin kustannussäästöt logistiikassa, 50 prosenttia pienempi toimitusten hiilijalanjälki ja 20 prosentin vähennys varastoarvoissa.

Toimitusketjujen digitalisointi

Mainittujen hyötyjen saavuttaminen vaatii Reunaisen mukaan koko toimitusketjun kattavaa digitalisaatiota. Painopiste on siirtymässä tietojärjestelmien avoimeen kommunikointiin monoliittisten kokonaisjärjestelmien sijaan. Tuotteiden saatavuustieto on hajautettu myymälöihin ja varastoihin, verkkokaupasta tehtyjen tilausten toimituspiste on päätettävä osana myynnin ohjausta ja jokaiselle toimitukselle on valittava parhaiten soveltuva kuljetuspalvelu, globaali tai paikallinen. 

”Kaikilla näillä toimijoilla on omat tietojärjestelmänsä, jotka on liitettävä saman toimitusketjun elimellisiksi osiksi siten, että kuluttajalle voidaan tarjota reaaliaikainen ja läpinäkyvä tieto toimituksen etenemiseen”, hän sanoo.

Onnistunut digitalisointi mahdollistaa siirtymisen kokonaispalveluja hyödyntävästä 3PL-toiminnasta eri toimijoiden verkostoitumiseen perustuvaan 5PL-toimintaan.

Henkilötyön tehokkuus

Hajautetussa toimitusmallista valtaosa tilauksista käsitellään henkilötyönä. Varastohenkilöstön työn tehostamisella on pitkät perinteet WMS-järjestelmissä, mutta myymälöissä kerättävien tilausten työn optimointi on uusi, kasvava tarve, jolla on omat vaativat lainalaisuutensa. Kustannussäästöjen, toimitustarkkuuden ja -nopeuden varmistaminen vaatii Reunasen mukaan logistiikan digitaalisaatioon yhden lenkin lisää. 

”Se on uutta teknologiaa ja myymälään suunniteltuja prosesseja hyödyntävän keräysjärjestelmän, joka integroituu perinteisen toiminnanohjauksen lisäksi muihin 5PL-toimijoiden järjestelmiin: Varastojärjestelmiin, kassajärjestelmiin ja kuljetuspalveluihin”, hän korostaa.

Optiscan on varastojen ja tuotannon optimointiin erikoistunut yritys. Optiscan Group toimii Pohjoismaissa sekä Baltiassa, ja sillä on yli 60 työntekijää. Yhtiö teki vuonna 2018 reilun 7,4 miljoonan euron liikevaihdon ja noin 0,4 miljoonan euron liikevoiton.

JAA