Päämainos
Joskus kaukaa näkee paremmin
Sisälogistiikka 25.01. 10:27

Joskus kaukaa näkee paremmin

25.01.2019
Teksti Elina Laine

Forbesin artikkelissa 15.1.2018 Louis Columbus väitti 94 % toimitusketjun ammattilaisista tietävän, että digitaalinen murros muuttaa toimitusketjuja fundamentaalisesti vuonna 2018, mutta vain 44 %:lla heistä on siihen tarvittava strategia valmiina. Columbus toki viittasi artikkelissaan enemmän Amerikan Yhdysvaltoihin, ja Suomihan tulee vähän jäljessä. Siitä johtuen asia on meille hyvinkin ajankohtainen.

Yleensä jo strategian konkretisoiminen ja levittäminen koko yritykseen kaikille tasoille on vaikeaa. Strategia pitäisi saada ymmärrettävään muotoon, ja sen pitäisi ottaa kantaa siihen mitä yrityksessä tehdään tulevaisuudessa, ja millainen yrityksen pitäisi olla. Tästä nyt sitten pitäisi muodostaa toimitusketjun strategia, ja siitä vielä sisälogistiikan strategia. Ensin pitäisi miettiä miten yrityksen strategia vaikuttaa sisälogistiikkaan. Sen jälkeen pitäisi pohtia miten nykymalli vastaa tulevaisuuden tarpeisiin. Tulevaisuuden haasteet ovat varmaan kaikille tuttuja: ilman monikanavaisuutta ei voi pysyä hengissä, työvoiman saatavuus hankaloituu, nimikemäärät kasvavat ja toimitukset pirstaloituvat. Ja samalla pitäisi yksikkökustannusten laskea.  Sisälogistiikan strategian tulisi vastata siihen kysymykseen, että mitä pitää tehdä ja missä asioissa kehittyä, jotta yritys voi kasvaa ja voittaa. Parhaimmissa tapauksissa sisälogistiikka saadaan niin hienoon kuntoon, että sitä voidaan jopa pitää yrityksen yhtenä menestystekijänä.

Usein logistiikasta vastaavien aika ja energia kuluu jokapäiväisestä tuotannosta huolehtimiseen. Jossain kohdassa pitäisi kuitenkin pystyä pysähtymään ja miettimään seuraavasta viidestä vuodesta selviytymistä. Tai jopa kymmenestä. Usein auttaa jo se, jos saa ulkopuolisen näkökulman omaan toimintoonsa. Jonkun joka haastaa, tutkii ja tarkastelee. Auttaa näkemään kehitystarpeet ja muodostamaan kuvaa tulevaisuudesta. Joskus voi jopa olla, että tasainen kehittyminen ja prosessien viilaaminen ei enää riitä, vaan tarvitaan rakennemuutosta. Uuden rakenteen suunnittelu omin voimin voi olla todella vaikeaa – miten näkee semmoista mitä ei ole koskaan aikaisemmin nähnyt?

Nyt näin alkuvuodesta on hyvä ruveta miettimään sitä oman vastuualueen strategiaa. Jos saisi sen suunnitelman valmiiksi, niin olisi sitten helppo tarvittavat toimenpiteet budjetoida ja takaisinmaksuajat laskea. Ja suunnitelmissa on se kätevä juttu, että kun ne on kerran tehty, on niitä helppo muuttaa sitten jatkossa kun ympäröivä maailma muuttuu.

Me Barona Logistiikan Asiantuntijapalveluissa olemme siinä mielessä etuoikeutettuja, että meillä on vahvaa kokemusta operatiivisen logistiikan johtamisesta, mutta olemme ottaneet askeleen kauemmas jokapäiväisestä toiminnasta.  Tämä etäisyys auttaa meitä näkemään kokonaisuuksia ja pohtimaan uusia tapoja toimia. Hieman kauempaa näkee helpommin sen mihin pitäisi kehittäminen keskittää, jotta tulokset olisivat mahdollisimman tehokkaita.

Barona Logistiikan Asiantuntijapalvelut tarjoaa sisälogistiikan konsultointia, Lean-koulutusta, muita koulutuksia, työntutkimusta ja projektien hallintaa.

Elina Laine
Palvelujohtaja
Barona Logistiikka
050 - 389 0272
elina.laine@barona.fi

JAA