Päämainos
Baronan toimialajohtaja Janne Bergqvist (vas.) ja logistiikkajohtaja Juha Salo.
Sisälogistiikka 09.09. 05:07

Baronan toimialajohtaja Janne Bergqvist (vas.) ja logistiikkajohtaja Juha Salo.

Juha Salo: Avialogiksen täyttöaste sataan kevään loppuun mennessä

Baronan logistiikkajohtaja Juha Salo uskoo, että modernilla logistiikkakeskuksella keskeisellä sijainnilla on kysyntää.

09.09.2022
Teksti Ilmari Tuomivaara kuvat Barona / Sami Tuoriniemi

Vantaan Viinikkalaan rakentunut 31 000 neliömetrin Avialogis-logistiikkakeskus luovutettiin kokonaisuudessaan rakentaja Vartelta Baronalle syyskuun alussa. Logistiikkakeskuksen ensimmäinen puolisko oli valmistunut jo keväällä ja nyt valmistui kiinteistön toinen puolisko.

Avialogis on suunniteltu erityisesti verkkokaupan logistiikkaratkaisuja silmällä pitäen. Logistiikkakeskus sisältää kestävää kehitystä edistävät varastotilat ja modernit last mile -ratkaisut, jotka tukevat sähköistyvää jakeluliikennettä. Avialogiksen työllistävä vaikutus on Baronan mukaan noin 200 työntekijää. Vastavalmistuneeseen keskukseen on tulossa myös Suomen suurin yksityinen logistiikka-alan koulutuskeskus, jossa koulutetaan vuosittain noin 250 sisälogistiikan ammattilaista.

Osto&Logistiikka vieraili logistiikkakeskuksen luovutustilaisuudessa 1.9.2022 haastattelemassa Barona Logistiikan avainhenkilöitä hankkeen takana.

Hankkeen keskiössä toiminut logistiikkajohtaja Juha Salo, onnea uudesta logistiikkakeskuksesta. Minkälainen on Avialogiksen täyttöaste tällä hetkellä?

"Avialogiksen täyttöaste on nyt noin 80 prosenttia. Tavoitteemme on saada nostettua täyttöaste sataan ensi kevään loppupuolelle mentäessä."

Onko odotettavissa, että logistiikkakeskusta laajennetaan tulevaisuudessa, jos kysyntä on vahvaa?

"Rakennus ei tästä enää kasva tai laajene, mutta toimintaa on kuitenkin mahdollista tulevaisuudessakin tarvittaessa tehostaa nostamalla esimerkiksi koko logistiikkakeskuksen automaatiotasoa."

Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen.

Avialogiksen luovutustilaisuus pidettiin 1.9.2022.

Avialogis seisoo Vantaan kaupungilta vuokratulla tontilla. Miten Vantaan kaupunki on ollut mukana tukemassa Avialogiksen rakentamista?

"Vantaan kaupunki on panostanut monella tapaa paljon koko Aviapoliksen alueeseen, joka on iso ja kasvava työpaikka-alue."

"Mitä tulee itse tonttiin, niin voi kuulostaa pieniltä asioilta, mutta Vantaan kaupunki muutti esimerkiksi ympäröiviä katuja siten, että Avialogis voitiin ylipäätään rakentaa. Myös työllistämisen saralla Barona ja Vantaan kaupunki ovat tehneet yhteistyötä."

Avialogikseen on tulossa loppuvuodesta AutoStore-automaatiojärjestelmä Swisslogin toimittamana. Miksi päädyitte valinnassa AutoStoreen ja minkälainen aikajana järjestelmän käyttöönotolla on?

"AutoStore on mielestämme tällä hetkellä stabiilissa pientavarassa tehokkain kokonaisratkaisu: varastointi on tehokasta, tavarat saadaan tuotua keräilijöille goods to man -periaatteella, täyttöä ja keräilyä voidaan toteuttaa samanaikaisesti sekä kapasiteettia voidaan nostaa lisäämällä robotteja. Järjestelmä antaa tilaajalle joustovaraa, kun heti alussa ei tarvitse lähteä liikkeelle maksimaalisella tehokkuudella." 

"AutoStoren sisältävät rekat saapuvat tontille marraskuun puolivälissä, ensimmäiset softapuolen testit on määrä toteuttaa tammikuun lopulla. Helmikuussa laitetaan laatikot sisään ja helmi-maaliskuun taitteessa on aikataulun mukaisesti tarkoitus saada tavara liikkumaan järjestelmässä."

Avialogiksen rakentaminen kesti kaikkinensa pari vuotta. Pitkä hanke on väistämättä pitänyt sisällään myös vastoinkäymisiä. Kerro, mikä hankkeessanne olisi voinut sujua paremmin?

"Olisimme varmasti miettineet tiettyjä asioita uudella tavalla, mikäli olisimme heti hankkeen alussa tienneet AutoStore-automaatiojärjestelmän valinnasta. Järjestelmävalinta tehtiin sen verran myöhäisessä vaiheessa, että osa infrasta oli jo suunniteltu. Onneksi kuitenkin se puoli logistiikkakeskuksesta, johon automaatiojärjestelmä oli tulossa, oli vielä tyhjä ja osin rakenteilla, kun päätös tehtiin. Näin ollen pääsimme lopulta riittävän aikaisessa vaiheessa vaikuttamaan rakentamiseen sähköistä ja LVI-ratkaisuista lähtien ja siten muokkaamaan ympäristöä AutoStorelle sopivaksi", Salo sanoo.

Baronan toimialajohtaja Janne Bergqvist, avasitte Avialogiksen ensimmäisen puoliskon jo viime keväänä. Minkälaista palautetta olette saaneet tähän mennessä asiakkailtanne?

”Etenkin sijaintia on pidetty erittäin hyvänä. Tänne on todella helppo tulla joka suunnasta. Lisäksi hyvää palautetta olemme saaneet itse logistiikkakeskuksen moderneista ratkaisuista, kuten esimerkiksi asiakkaille räätälöidyistä spesifeistä tiloista. Esimerkkinä tällaisista lisäarvopalveluista mainittakoon tila, jossa tarjoamme muiden palveluiden ohella asiakkaallemme maalinsekoitusta.”

Minkälainen investointi Avialogiksen rakentaminen on ollut Baronalle?

"Kyseessä on ollut usean miljoonan investointi. On vaikea lähteä tässä kohtaa arvioimaan, milloin investointi on kokonaisuudessaan maksanut itsensä takaisin. Esimerkiksi automaatiolle, joka on Avialogiksen keskiössä, on laskettu omat investoinnin takaisinmaksuajat. Baronan kannalta tämä on kokonaisuudessaan merkittävä satsaus ja uskomme sen entisestään vauhdittavan logistiikan palvelujemme kasvua", Bergqvist sanoo.

JAA