Päämainos
Kannattava kasvu ja sisälogistiikan tehostaminen puheteknologialla
SponsoroituSisälogistiikka 02.12. 06:57

Kannattava kasvu ja sisälogistiikan tehostaminen puheteknologialla

Alfaroc Logistics on Suomen suurimpia sisälogistiikan ja varastoinnin ulkoistamispalveluyrityksiä. Yritys palvelee teollisuuden ja kaupan alan yrityksiä, maahantuojia sekä verkkokauppoja. 

02.12.2022

Alfaroc Logistics Oy:n varastointipalvelujen keskeinen ajatus on auttaa yrityksiä ulkoistamaan logistiikkansa ja keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa ilman kiinteitä varastointikustannuksia. Vahva logistiikan osaaminen sekä joustavat ja laadukkaat prosessit ovat Alfaroc Logistics Oy:n palveluliiketoiminnan keskiössä.

Keräysprosessin tehostamiseksi Alfaroc valitsi Optiscanin puheohjatun keräysjärjestelmän

Alfarocin liiketoiminta on ollut voimakkaassa kasvussa ja Honeywellin puheteknologian avulla oli tarkoitus vastata kasvun haasteisiin. Työnteon ergonomiaan, laatuun ja tehokkuuteen haluttiin kiinnittää huomiota entistä enemmän.

Projekti alkoi syksyllä 2019 määrittelyvaiheella ja toukokuussa 2020 päästiin käyttöönottovaiheeseen. Tehokkaan toteutusprojektin perustana oli asiakkaan kanssa tehty perusteellinen määrittelytyö. Poikkeamiin reagoitiin nopeasti projektin ohjausryhmässä.

Alfarocin palvelujen ytimessä on oma WMS-järjestelmä, joka mahdollistaa monipuolisten asiakaskohtaisten varastointipalvelujen tuottamisen. Toiminnan tehostamiseksi Alfarocin varastoissa kerätään myös usealle asiakkaalle yhtäaikaisesti monirivisiä tilauksia. Moniasiakaskeräily onnistuu erinomaisesti puheohjauksen avulla. Puheohjauksen käyttö moniasiakasympäristössä edellytti jonkin verran asiakaskohtaisia räätälöintejä. Silloin tuotteita kerätään asiakaskohtaisen/tietyn ohjeen mukaan: esim. kerätään tilauksessa tuotetta myyntierinä tai samoja tuotteita kerätään irtokappaleina. Kaikki ohjaukset tallennetaan järjestelmään ja sen ansiosta kerääjä osaa toimia oikein.

”Saumaton yhteispeli kaikkien osapuolten kesken on onnistuneen projektin ennakkoedellytys. Yhteistyö projektin aikana Optiscanin kanssa sujui erittäin hyvin - puheohjausjärjestelmä integroitiin Alfarocin WMS-varastonhallintajärjestelmään, aikataulut pitivät paikkansa. Ensimmäiset toteutumatiedot osoittavat, että projektille asetetut keräystehokkuuden parantamisen tavoitteet ovat toteutuneet. Puheohjauksen ansiosta työntekijöiden tehokkuus on noussut oleellisesti ja virhetaso on laskenut suunnitellusti”, kertoo asiakkuusjohtaja Jarmo Järvinen, Alfaroc Logistics Oy.

Tärkeäksi tavoitteeksi nousi myös puheohjauksen tuoma paperittomuus ja vihreät arvot. Alfaroc Logistics Oy haluaa toiminnallaan tehdä ekologisesti kestävämpiä valintoja, ja puheohjauksen hyödyntäminen tukee yrityksen ympäristöarvoja. Puheohjaus vapautti kädet ja silmät itse työn tekemiseen. Työteho on kasvanut ja virheet vähentyneet.

“Puheohjaus on luotettava ja ergonominen ratkaisu, joka helpottaa tilausten keräämistä: tehokkuus kasvaa ja virheet vähenevät. Lisäksi puheohjauksen tuoma paperittomuus tukee yrityksen vihreitä arvoja”, kertoo toimitusjohtaja Tiia Bister, Alfaroc Logistics Oy.

Optiscanin puheohjausratkaisun tuoma laatu mahdollistaa toimintavarmuuden, luotettavuuden ja sen, että tilaukset lähtevät Alfarocin varastolta oikeaan aikaan. Puheohjauksen avulla on pystytty tehostamaan sisälogistiikan prosesseja joka mm.  mahdollistaa asiakkaiden joustavamman palvelun.

Artikkeli jatkuu kuvan jälkeen

Yhteistyö Optiscan Oy:n kanssa

Alfaroc Logistics Oy:n mukaan yhteistyö sujui hyvin, ja projektin aikana esiin tulleista haasteista selvittiin kunnialla. Kattavasti projektin hyötyjä päästään tarkastelemaan tarkemmin vasta, kun tuotantokäyttöä on takana pitempi aika ja puhekeräyksen kokonaisvaikutus voidaan analysoida.

Puheohjauksesta yleisesti

Honeywellin puheojauksella voidaan tehostaa keräystä 15-35% lähtötilanteesta riippuen. Se mahdollistaa kädet ja silmät vapaana työskentelyn ja tukee keräyksen virheettömyyttä myös monen tilauksen yhtäaikaisessa keräämisessä. Oikein toteutettuna puheohjauksella voidaan saavuttaa 99,98+ prosentin keräystarkkuus. Puhekeräysprosessi ohjaa kerääjää kaikissa työvaiheissa. Uusien kerääjien koulutus nopeutuu ja työn hallittavuuden tunne ja työviihtyvyys paranevat.

> Lue lisää

AVAINSANAT

Optiscan

JAA