Päämainos
Kiinteistöjen kestävä kehittäminen tukee liiketoimintaa vastuullisesti
SponsoroituSisälogistiikka 30.01. 11:58

Kiinteistöjen kestävä kehittäminen tukee liiketoimintaa vastuullisesti

Vastuullisuudella on keskeinen rooli Logicorin kiinteistöjen kehittämisessä. Vastaamalla muuttuviin tilatarpeisiin Logicor tarjoaa asiakkailleen tilaa menestyä.

30.01.2023
Teksti Logicor kuvat Kuvio Oy

Euroopan johtavana modernien logistiikka- ja jakelukeskuskiinteistöjen omistajana sekä hallinnoijana Logicor panostaa kiinteistöjensä kestävään kehittämiseen.

Logicorin tavoitteena on vastata asiakkaidensa ja heidän liiketoimintansa moninaisiin tarpeisiin. Monipuoliselle asiakaskunnalle räätälöityjen kiinteistöjen energia- ja kiinteistötekniikkaratkaisuiden tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä ja parantaa ympäristötehokkuutta.

– Kehitämme kiinteistöjä yhdessä asiakkaidemme kanssa. Asiakkaamme ovat liiketoiminnoissaan sitoutuneet parantamaan ympäristötehokkuutta ja vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Tämän yhteisen tavoitteen kannalta yhteistyö on loistava mahdollisuus toteuttaa molempien osapuolien ESG-tavoitteita, sanoo Logicorin Suomen maajohtaja Joona Suomela.

Asiakkaiden tarpeet ja ESG-strategia kehittämisen lähtökohtana

Logicorilla on kiinteistöportfoliossaan räätälöityjä ja kestäviä kiinteistöratkaisuja, jotka tarjoavat asiakkaille tilaa menestyä.

Kiinteistöillä on kriittinen rooli asiakkaiden varasto- ja jakelutoiminnoissa koko toimitusketjun varrella. Logicorin kattavan kiinteistöportfolion strateginen sijainti merkittävien logistiikkareittien varrella minimoi liikenteen ilmansaasteiden vaikutuksia ympäristöönsä. Koska kestävä kehitys ohjaa asiakkaiden tulevaisuuden liiketoimintatarpeita ja menestystä, Logicor tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa maksimoidakseen heidän toimintansa tehokkuuden ja joustavuuden.

–  Asiakkaidemme toiminnan sujuvuus ja onnistuminen omassa strategiassaan on meille tärkeää. Useat energiatehokkuushankkeemme on toteutettu yhteistyössä asiakkaidemme kanssa huomioiden heidän omat ESG-tavoitteensa ja varastotiloihin kohdistuvat tarpeensa. Kaikkien osapuolten vastuullisuus ja hyvä asiakaskokemus yhdistyvät näissä hankkeissa hienolla tavalla, kertoo Joona Suomela.

Kiinteistöjen kestävä kehittäminen tukee Logicorin vastuullistavoitteita

Logicor uskoo, että vastuullinen toiminta on merkityksellistä liiketoiminnan pitkän aikavälin menestykselle, ja siksi se kehittää kiinteistöjään strategisten ESG-tavoitteidensa mukaisesti.

Yritys julkaisi syksyllä 2022 hiilidioksidipäästötavoitteensa, jonka mukaan se vähentää toiminnallisia hiilidioksidipäästöjä 36 % ja on täysin hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Hiilipäästötavoite on kehitetty Science Based Targets Initiative (SBTi)1 -metodologian mukaisesti. Sen avulla Logicor voi varmistaa, että yrityksen teot tukevat tavoitetta rajoittaa ilmaston lämpeneminen alle 1,5 asteeseen.

– Olemme sitoutuneet ESG-tavoitteidemme saavuttamiseen keskittymällä erityisesti energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, resurssitehokkuuden parantamiseen ja luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen. Olemme investoineet viime vuosina kiinteistöjemme energiatehokkuuteen, kuten LED-valaistukseen sekä lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien päivittämiseen. Olemme myös korvanneet fossiilisi energianlähteitä uusiutuvalla energialla, kertoo Logicor Suomen Property Management Manager, Riitta Karvinen.

Logicor on myös mukana syksyllä 2022 käynnistyneessä Astetta alemmas -energiansäästökampanjassa ja on toteuttanut jo onnistuneesti useita energiaa säästäviä tekoja.

– Voimme jo tässä vaiheessa todeta, että tehdyillä toimenpiteillä on ollut konkreettisia vaikutuksia energiankulutukseen, sanoo Riitta Karvinen.

Kestäviä investointeja energiatehokkuuteen

Osana ESG-tavoitteitaan Logicor tunnisti aurinkosähköjärjestelmät mahdollisuudeksi tarjota asiakkailleen kestävän ja vähähiilisen energianlähteen. Esimerkiksi Vantaalla sijaitsevan kiinteistön katolla olevan aurinkovoimalan mittakaava on vaikuttava. Uusinta tekniikkaa hyödyntämällä sen noin 2 250 paneelia tuottaa 900 kWp:n huipputehon, joka vastaa lähes 400 kerrostalokaksion sähkön vuosikulutusta tai lähes 100 kertaa maapallon ympäri kiertävän sähköauton kuluttamaa sähköä. 

Locigorin vuonna 2021 teettämän asiakaskyselyn mukaan asiakkaiden ESG-tavoitteiden edistämisen kannalta tärkeimmät toimenpiteet olivat hiilineutraalin energian käyttö ja energiankulutuksen vähentäminen.

– Mahdollisista lisäpalveluista selkeästi eniten toivottiin uusiutuvan energian käytön lisäämistä. Kyselyn tulokset ovat kannustaneet meitä edistämään kestävää kehitystä Logicorin kohteissa. Pyrimme myös parhaamme mukaan auttamaan asiakkaitamme tunnistamaan energiansäästökohteita kiinteistöissä, sanoo Riitta Karvinen.

Logicor on johtava modernien logistiikka- ja jakelukeskuskiinteistöjen omistaja ja hallinnoija Euroopassa.  Kesäkuussa 2022 kiinteistöportfolioomme kuuluu 591 korkealaatuista kiinteistöä sijaiten keskeisesti Euroopan tärkeimmillä logistiikkamarkkinoilla, ja joiden vuokrattava pinta-ala on noin 13,4 miljoonaa neliömetriä. Logicorin pääkonttori sijaitsee Lontoossa ja Luxemburgissa.

1) The Science Based Targets Initiative is a collaboration between CDP, the United Nations Global Compact, World Resources Institute, and Worldwide fund for Nature. The initiative sets a methodology to meet the expectations of the Paris agreement on climate change.

JAA