Kiinteistömarkkinoiden huippu taittunut
Sisälogistiikka 04.12. 10:29

Kiinteistömarkkinoiden huippu taittunut

”Tuottovaatimusten lasku päättynyt.”

04.12.2018
Teksti Esko Lukkari kuvat Keskuskauppakamari

Kiinteistöalan arvonmäärityksiä tekevien auktorisoitujen kiinteistöarvioijien (AKA) mukaan vaihdanta suomalaisilla kiinteistömarkkinoilla on jo aavistuksen verran hiljentynyt viime vuodesta.

Keskuskauppakamarin AKA-kyselyyn vastanneista kiinteistöarvioijista 31 prosenttia sanoo kiinteistömarkkinoiden vilkastuneen viime vuoteen verrattuna. 43 prosenttia arvioi markkinan pysyneen samankaltaisena.

Keskuskauppakamari kertoi asiasta verkkosivuillaan 29.11.

27 prosenttia vastaajista kertoo markkinoiden hiljentyneen jonkin verran tai paljon viimeisen vuoden kuluessa. Vuonna 2017 vielä 58 prosenttia vastaajista sanoi markkinoiden vilkastuneen tai vilkastuneen paljon vuoteen 2016 verrattuna. Vuonna 2016 vastaava osuus oli 41 prosenttia ja vuonna 2015 32 prosenttia.

Puolet vastaajista arvioi, että AKA-arviolausuntoja tehdään saman verran kuin edellisvuonna. 22 prosenttia vastaajista arvioi määrän jonkin verran kasvaneen ja 25 prosenttia jonkin verran vähentyneen.

Hanna Kaleva: ei kovaa laskua

Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointipäivässä puhunut KTI:n toimitusjohtaja Hanna Kaleva sanoo verkkosivun jutussa kiinteistökauppamarkkinoiden yhä olevan ennätyksellisen vilkkaat, mutta ensi vuodelle ei enää odoteta vilkastumista – jos ei kovaa laskuakaan.

”Kiinteistökauppaa käydään edelleen vilkkaasti ja positiivinen taloustilanne tukee vuokramarkkinoita. Kiinteistösijoitusten tuottovaatimusten pitkään jatkunut lasku vaikuttaisi sen sijaan olevan tältä erää päättymässä”, Kaleva sanoo.

Suomessa toimii noin 250 auktorisoitua kiinteistöarvioijaa, joista osa arvioi toimitiloja, osa osakehuoneistoja ja kiinteistöjä, osa maa- ja metsätalouskohteita. Kyselyyn vastattiin tämän jaottelun perusteella. Tältä pohjalta havaitaan, että erityisesti asuntoja arvioivat kiinteistöarvioijat kokevat lausuntojen määrän vähentyneen (60 prosenttia vastanneista) sekä markkinoiden hiljentyneen (68 prosenttia vastanneista).

Auktorisoidun arvioijan osaaminen on varmistettua ja valvottua, muistuttaa kiinteistönarviointilautakunnan sihteeri, lakimies Raisa Harju Keskuskauppakamarista. Harjun mukaan markkina-arvon määrittäminen hiljentyneillä markkinoilla voi olla haastavaa vertailukauppojen puuttuessa tai niiden ollessa hyvin vähäiset. Auktorisoidun arviointiosaamiseen kannattaa luottaa erityisesti silloin, kun tarvitaan asiantuntevaa ja luotettavaa arviota kiinteistön arvosta. Auktorisoitujen laatimia arviokirjoja käytetään monissa muissakin kuin vain riitatilanteissa.

JAA