Päämainos
Kuusi automaattisten säilytys- ja hakujärjestelmien etua
SponsoroituSisälogistiikka 15.04. 09:51

Kuusi automaattisten säilytys- ja hakujärjestelmien etua

Automaattiset varastointi- ja hakujärjestelmät (ASRS) on suunniteltu optimoimaan keräilyprosessit tehokkuuden lisäämiseksi.

15.04.2021
Teksti Kardex

Mutta mitä nämä tehokkuusedut tarkalleen ottaen ovat ja mitä keskeisiä etuja voit odottaa ASRS-järjestelmillä olevan toiminnassasi? Mitkä ovat automaattisten varastointi- ja hakujärjestelmien edut perinteisiin telineisiin ja hyllyihin verrattuna?

1. Parempi lattiatilan hyödyntäminen = lisääntynyt varastointikapasiteetti

ASRS-järjestelmien ilmeisin etu on niiden tuoma huomattava tilan säästö. Hyllyjen vaatiman käytävätilan poistaminen ja koko varaston huonekorkeuden hyödyntäminen; ASRS-tekniikat mahdollistavat tiheän varastoinnin kompaktilla alueella.

Nämä dynaamiset järjestelmät käyttävät tiukasti määritettyjä varastointikasseja, säiliöitä, jakajia, laatikoita ja erikoispidikkeitä varaston järjestämiseen tehokkaimmalla mahdollisella tavalla varastointikapasiteetin maksimoimiseksi. Lisäksi integroitu varastonhallintaohjelmisto hallitsee kuutiotilaa dynaamisesti varastointijärjestelmässä ja pitää koko varaston tiiviisti pakattuna.

2. Vaatii vähemmän työvoimaa

ASRS-yksiköt toimittavat vaaditun tuotteen suoraan operaattorille goods-to-person-konseptilla, mikä vähentää merkittävästi keräilijän kävely- ja hakuaikaa. 

Manuaalisesti operoidessa työntekijät viettävät jopa 60-65 % työvuoroistaan kävellen sen lisäksi, että he etsivät hyllyiltä visuaalisesti löytääkseen oikean tuotteen.

ASRS-tekniikan avulla työntekijä pysyy määrätyllä työalueella ja koneet toimittavat varastoituja tavaroita käyttäjälle tarpeen mukaan. Keräilyvalot valaisevat tuotteen sijainnin sekä tarvittavan keräilymäärän, mikä vähentää tietyn tuotteen etsimiseen käytettyä hakuaikaa lisäten keräilyyn käytettävissä olevaa aikaa.

Yksi ASRS-järjestelmää käyttävä työntekijä voi käsitellä useiden operaattorien keräilytehtäviä manuaalisessa järjestelmässä, jolloin voit siirtää jopa kaksi kolmasosaa manuaalista keräilytyövoimaa muihin kuin keräilytehtäviin ilman, että käsittelynopeus kärsii. Vaihtoehtoisesti näiden automatisoitujen varastointiratkaisujen käyttöönotto voi kompensoida niukkaa tai epäluotettavaa työvoimaa.

3. Parempi keräilytarkkuus

Jokaisessa keräilyprosessin vaiheessa on mahdollisuus inhimilliseen virheeseen. Mitä manuaalisempi prosessi on, sitä suurempi on mahdollisuus virheisiin.

ASRS-järjestelmät integroituvat erilaisiin valo-ohjattuihin keräilytekniikoihin ja integroituihin viestikeskuksiin, jotka viestivät keräilytietoja operaattorille korkean keräilytarkkuuden saavuttamiseksi. Yhdessä nämä järjestelmät ilmaisevat kerättävän tuotteen tarkan alueen alustalla, näyttävät osanumeron tai kuvauksen, osoittavat tarkan sijainnin, suoran keräilyn (tai varastoinnin täydennystä varten) ja ilmoittavat tarvittavan määrän. Nämä visuaaliset keräilyapuvälineet vähentävät keräilyvirheitä ja lisäävät tarkkuutta jopa 99,9 %.

4. Parempi keräilyn käsittelynopeus

Manuaalisesti operoidessa keräilijät täyttävät usein vain yhden tilauksen kerrallaan, jolloin keräilynopeudeksi tulee noin 50 riviä tunnissa. ASRS-tekniikat hyödyntävät goods-to-person-toimituskonseptia, jolla poistetaan kävely- ja hakuaika käsittelynopeuden kaksinkertaistamiseksi. Pick to light -järjestelmien integrointi, jotka ohjaavat käyttäjää kerättävän tuotteen tarkkaan sijaintiin, kaksinkertaistaa keräilynopeuden jälleen.

Käyttämällä ryhmäkeräilyä – prosessia, joka ryhmittelee yhteen tilaukset, joissa on sama tuote tai tuotteet – integroitu varastonhallintaohjelmisto sekvensoi valmiit keräilyt yksikön yhdellä kierroksella (tai jaksolla). Useita samoja tuotteita kerätään ja toimitetaan sitten läheiselle työasemalle lajiteltavaksi asianmukaisiin tilauksiin. Koska useita tilauksia voidaan täyttää samanaikaisesti, keräilynopeudet voidaan kaksinkertaistaa jälleen.

5. Parempi varastonhallinta

ASRS-ratkaisut tarjoavat turvallisen ja hallitun varastonhallinnan, ja ne voidaan määrittää sallimaan vain valtuutetun henkilöstön pääsy varastoon henkilökohtaisen kirjautumisen ja salasanan kautta. Tämä tehostettu vastuu- ja turvallisuustaso poistaa varaston kutistumisen ja sen kielteisen vaikutuksen tulokseen.

Lisäksi tuotteet pysyvät puhtaina ja suojassa lialta ja pölyltä, eivätkä altistu muulle lialle, mikä pidentää niiden käyttöikää ja vähentää niiden tuotteiden tai komponenttien määrää, jotka on hävitettävä vaurioiden vuoksi.

Koneet voidaan liittää tilojen varastonhallintajärjestelmään (WMS) ja yrityksen toiminnanohjausjärjestelmään (ERP), joiden avulla voit seurata varastotasoja tarkasti reaaliajassa ja mahdollisesti poistaa fyysisiä määriä vähentääksesi käytettävissä olevien varastotuotteiden määrää. 

6. Parempi ergonomia

Jokainen ASRS-järjestelmässä säilytetty tuote voidaan toimittaa käyttäjälle optimaalisella ergonomisella korkeudella - jota kutsutaan myös nimellä "Golden Zone" (alue keräilijän hartioiden ja polvien välillä). Hyllyt, laatikot tai säiliöt ovat käden ulottuvilla ilman, että keräilijän täytyy kumartua alas tai kurkotella ylös kerätäkseen tavaran. Tämä vähentää huomattavasti työntekijöiden loukkaantumisriskiä, poissaoloja, vakuutusmaksuja ja työntekijöiden tekemiä korvausvaatimuksia.

Lataa opas: The essential ASRS eBook

Yhteenveto

Joten siinä se on, yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten ASRS voi säästää lattiatilaa, vähentää työvoiman tarvetta, minimoida keräilyvirheet, nopeuttaa keräilyä, tarjota paremman varastonhallinnan ja luoda ergonomisen työympäristön työntekijöillesi.

Lisätietoja automaattisesta säilytys- ja hakujärjestelmästä saat osoitteesta kardex.com

AVAINSANAT

ASRS Kardex

JAA