KWH Logistics kasvoi Suomen suurimmaksi satamaoperaattoriksi
SponsoroituSisälogistiikka 29.04. 09:01

KWH Logistics kasvoi Suomen suurimmaksi satamaoperaattoriksi

KWH Logistics on vuosituhannen vaihteen jälkeen kasvanut pienestä paikallisesta huolintaliikkeestä monialaiseksi logistiikkatoimijaksi. Viime vuosina yritys on levittäytynyt kaikkiin Suomen tärkeisiin satamiin vakavaraisen omistajansa turvin. 

29.04.2019
Teksti Anna Jeanne Söderlund kuvat Pasi Salminen

Harva on ehkä kuullut yritysryhmästä nimeltä KWH Logistics. Se ei johdu yrityksen vaatimattomasta koosta, vaan hiljattain brändiuudistuksen yhteydessä tehdystä päätöksestä ottaa käyttöön KWH Logistics markkinointinimenä. Logistiikka-alan yritysryhmä oli ennen nimeltään Backman-Trummer Group. 

"Ryhmään kuuluu kymmenkunta tytäryhtiötä. Olemme valinneet tällaisen yritysrakenteen, koska näin voimme olla lähempänä asiakkaita ja kasvaa nopeammin. Tytäryhtiöt hyötyvät kuitenkin keskitetystä hallinnosta ja synergioista, ja ne tekevät myös paljon yhteistyötä keskenään", selvittää liiketoimintaryhmän johtaja Hannu Uusi-Pohjola

Pohjalainen perheyhtiö

Viime vuosien nopeasta kasvusta päätellen KWH Logisticsin strategia on ollut ilmeisen onnistunut. Yritysryhmän liikevaihto oli 114 miljoonaa euroa vuonna 2015, ja tänä vuonna liikevaihdon ennustetaan nousevan jo yli 200 miljoonan euron.

KWH Logistics on viime vuosina etabloitunut uusiin satamiin vauhdilla. Tämä on vaatinut suuria investointeja varastoihin ja erilaisiin koneisiin ja laitteisiin, mikä on onnistunut vakavaraisin omistajan turvin. KWH Logisticsin omistaa pohjalainen perheyhtiö KWH-yhtymä. Samaan konserniin kuuluu muun muassa hiomatarvikkeita valmistava Mirka. 

"Satamapuolella olemme saaneet kasvaa aika rauhassa. Kilpailijat ovat joko pienehköjä yrityksiä, joilla ei ole tarvittavia resursseja laajentumiseen, tai sitten ne ovat teollisuuden omistamia, jolloin niillä ei ole kovinkaan suurta kiinnostusta investoida ydinbisnekseen kuulumattomaan toimintaan. Me taas pystymme tekemään suuriakin investointeja nopealla aikataululla", toteaa Uusi-Pohjola.

Kasvua monella rintamalla

KWH Logisticsin kovaa kasvua selittää osaltaan myös Suomen läpi kulkeva transitoliikenne Venäjältä maailmalle, joka on lisääntynyt viime vuosina. Lisäksi pakkas- ja kylmävarastointia tarjoava KWH Freeze on hyvässä kasvun kierteessä – Vantaalla olevia varastotiloja laajennetaan parhaillaan. KWH Logistics on myös laajentunut tarjoamalla teollisuudelle tehdasalueiden sisäisen logistiikan palveluita. 

Brändiuudistus selkeyttää yrityskuvaa

Kaikkea KWH Logisticsin toimintaa ohjaa ajatus siitä, että ammattitaitoisen henkilökunnan ja investointien avulla voidaan järkeistää ja tehostaa logistiikkaketjuja, mikä taas parantaa asiakkaiden kilpailukykyä. Brändiuudistuksen yhteydessä tehdyssä asiakaskyselyssä juuri investointikyky nousi kilpailuvalttien kärkeen. 

"Yritysryhmänä olemme ennen olleet hieman näkymättömiä, ja brändiuudistuksen perimmäinen tarkoitus olikin saada ryhmä näyttämään yhtä isolta kuin se tosiasiassa on. Halusimme selkeyttää yrityskuvaamme ja tuoda esille yhteyttä menestyvään KWH-yhtymään. Lisäksi johtoajatuksena oli säilyttää tytäryhtiöiden omat brändit, koska ne ovat omien erikoisalojensa johtavia toimijoita", toteaa Uusi-Pohjola.

KWH Logisticsin tytäryhtiöt

Kansainväliset kuljetukset:
Backman-Trummer
Moonway

Satamalogistiikka:
Blomberg Stevedoring
Jalander
Rauanheimo
Rodén Shipping
Stevena

Teollisuuslogistiikka:
Adolf Lahti
Vaasa Stevedoring

Pakkas- ja kylmävarstointi:
KWH Freeze

JAA