Logistiikan ulkoistus kiinnostaa yrityksiä

Logistiikkaselvitys 2018 kertoo suomalaisyritysten seuraavan eurooppalaista linjaa.

07.02.2019
Teksti Esko Lukkari

Logistiikan ulkoistaminen kiinnostaa suomalaisia yrityksiä entistä enemmän. Tämä käy ilmi Turun yliopiston kauppakorkeakoulun ja liikennehallinnon yhteistyössä julkaisemasta valtakunnallisesta Logistiikkaselvityksestä.

Logistiikkaselvitys 2018 julkaistiin 15.1. TY julkaisee Suomessa kahden vuoden välein laajan kaupan ja teollisuuden yrityksiä koskevan logistiikkaselvityksen.

Tuoreen selvityksen mukaan kolmannes yli 2000 vastaajasta oli sitä mieltä, että he lisäävät logistiikan ulkoistusta tulevaisuudessa. Melkein puolet vastanneista kertoi suhtautuvansa myönteisesti ulkoistamiseen, jos tarjolla olisi sopiva palveluntarjoaja. Sen sijaan viidennes vastaajista ei ollut kiinnostunut logistiikan ulkoistamisesta.

Toimialakohtaiset erot suhtautumisessa ulkoistamiseen eivät olleet suuria, mutta kaupan ala tuntui olevan siitä hieman enemmän muita aloja kiinnostuneempi.

Suomalaisyritysten suhde ulkoistamiseen on saman tyyppinen kuin muissa Länsi-Euroopan maissa. Langleyn ja Capgemin vuonna 2017 tekemän suuren eurooppalaisen yritystutkimuksen mukaan 58 prosenttia yrityksistä suhtautui myönteisesti ulkoistamiseen.

Kuljetuspalvelut ulkoistettu

Suomessa logistiikan ulkoistaminen on tähän saakka keskittynyt lähinnä kuljetuspalveluihin, paluulogistiikkaan ja etenkin kansainvälisiin kuljetuksiin. Muuten logistiikan palvelut, kuten varastointi, varaston käsittely sekä erilaiset informaatiologistiikan palvelut, kuten tilausten käsittely ja laskutus hoidetaan yhä yrityksissä pääosin itse.

Suomessa yritykset ostivat vuonna 2017 logistiikkapalveluita markkinoilta noin 10,1 miljardilla eurolla. Luvussa ei ole mukana julkinen sektori.

Yritykset itse tuottivat samaan aikaan palveluita noin 9,1 miljardilla eurolla. Tämän lisäksi logistiikkakustannuksiin voidaan laskea mukaan varastoon sitoutunut pääoma, jonka arvo oli yrityksillä noin 8,3 miljardia euroa. Yritysten itse tuottamien logistiikkapalveluiden arvo oli siten 17,4 miljardin euron luokkaa.

Ulkoa ostettujen ja yritysten itse tuottamien logistiikkapalveluiden arvo oli siten 27 miljardia euroa eli noin 12,2 prosenttia Suomen bkt:sta.

Jos mukaan otetaan myös yritysten ulkomailla tuottamien logistiikkapalveluiden arvo, päädytään Logistiikkaselvityksen mukaan lukuun 40,3 miljardia euroa.

Logistiikan kysyntä jatkaa kasvuaan

Kun yrityksiltä kysyttiin Logistiikkaselvitys 2018-tutkimuksesssa, mitä he uskovat logistiikan palveluiden kysynnässä tapahtuvan jatkossa, niin 60 prosenttia vastasi sen kasvavan. Kasvuun uskottiin kuljetuspalveluissa sekä tilausten käsittelyssä, laskutuksessa ja varastointiin liittyvissä palveluissa. Silti kaikkein nopeimmin uskottiin kuitenkin kysynnän kasvavan sähköisen kaupankäynnin palveluissa, kuten verkkokaupan kuljetuksissa ja logistiikan tietojärjestelmissä.

JAA