Päämainos
Katsauksen mukaan logistiikkatilojen kehityshankkeissa iso haaste on hankkia tontteja tiiviistä kaupunkirakenteesta.
Sisälogistiikka 09.03. 08:05

Katsauksen mukaan logistiikkatilojen kehityshankkeissa iso haaste on hankkia tontteja tiiviistä kaupunkirakenteesta.

Logistiikka kiinnostaa yhä kiinteistösijoittajia

”Parhaiden logistiikkakohteiden tuottovaatimukset ovat kiristyneet lähemmäs Euroopan alhaisia tasoja”.

09.03.2021
Teksti Esko Lukkari kuvat Adobe Stock

Logistiikkakiinteistöt ovat Suomessa yhä kiinteistösijoittajien suosikkikohteita. Tämän vahvistaa Newsecin tuore Kiinteistömarkkinakatsaus. Logistiikkakohteiden kiinnostuksesta kertoo niiden tuottovaatimusten aleneminen. Mitä pienempi tuottovaatimus sitä suurempi on kohteen kiinnostus.

”Suomessa parhaiden logistiikkakohteiden tuottovaatimukset ovatkin kiristyneet lähemmäs Euroopan alhaisia tasoja. Varsinkin verkkokaupan toimituksia palveleville last mile -logistiikkatiloille on sijoittaja- ja käyttäjäkysyntää”, sanoo Newsec Advisoryn Suomen toimitusjohtaja Mikko Tenhola 3.3. julkaistussa katsauksessa.

Viimeisen mailin logistiikka

Katsauksen mukaan logistiikkatilojen kehityshankkeissa iso haaste on hankkia tontteja tiiviistä kaupunkirakenteesta. On vaikea nähdä, että urbaaniin rakenteeseen tulisi matalia logistiikkarakennuksia. Voikin olla, että modernia, viimeisen mailin logistiikkatilaa syntyy konversioiden kautta vanhoille huoltoasemille, kivijalkamyymälöihin tai varastoihin.

Toinen selvä trendi katsauksen mukaan on, että liike- ja logistiikkatilat kietoutuvat yhteen. Liikepaikkaa ei nähdä pelkkänä myymälänä, jonne tullaan ostoksille. Liikepaikka on yhä vahvemmin myös osa verkkokaupan ja ravintoloiden noutoja palvelevaa logistiikkaverkostoa. 

Liikekiinteistöjen sijoitusmarkkina on jakautunut vahvasti. Päivittäistavarakauppavetoiset kohteet toimivat hyvin ja niille on vahvaa sijoittajakysyntää. Tietyt vähittäiskaupan toimialat, kuten halpamyymälät, rautakauppa, sisustus ja urheilutarvikkeet ovat menestyneet hyvin myös korona-aikana. Kauppakeskuksia kohtaan sen sijaan sijoittajakysyntä on tällä hetkellä laimeaa.

Pieniriskiset core-kohteet

Toimistokiinteistöissä sijoittajat ovat valikoivia ja pääomaa ohjautuu erityisesti pieniriskisiin, niin sanottuihin core-toimistokohteisiin.

”Toimistojen pitää olla tulevaisuudessa houkuttelevia paikkoja, jonne ihmiset haluavat tulla. Myös terveydelliset tekijät korostuvat toimitilojen valinnassa, vuokralaiset ovat aiempaa tietoisempia työympäristöstä ja haluavat varmentua esimerkiksi ilmanvaihdon toimivuudesta. Muuntojoustoa tarvitaan aiempaa enemmän, niin tilojen kuin sopimusten suhteen”, Newsec Property Asset Managementin Suomen toimitusjohtaja Miro Karttunen sanoo.

Pandemian vaikutusten takia myös sijoitukset hotelleihin menivät keväällä jäihin. Euroopassa ja myös Pohjoismaissa hotellit ovat kuitenkin jo palanneet sijoittajien fokukseen, sijoittajat uskovat vapaa-ajan matkustamisen elpyvän työmatkustamista nopeammin ja toisaalta matkustamisen megatrendiin uskotaan pitkällä tähtäimellä.

Yhteiskuntakiinteistöt nopeasti kasvanut sijoitusluokka

Yhteiskuntakiinteistöt ovat Suomessa ja Pohjoismaissa myös sijoittajille erittäin mielenkiintoinen sektori. Julkisen talouden haasteet ajavat kuntia ja kaupunkeja etsimään uusia, luovia tapoja rakentaa yhteiskuntakiinteistöjä ja infrastruktuuria, mikä luo mahdollisuuksia sijoittajille.

Yhteiskuntakiinteistöjen transaktiovolyymi Suomessa on kasvanut selvästi. Viime vuonna niiden osuus kiinteistökaupoista Suomessa oli jo 24 prosenttia, eli kasvu on ollut nopeaa.

”Pitkät vuokrasopimukset, vakaa toimiala ja esimerkiksi Ruotsiin verrattuna houkutteleva, lähes prosenttiyksikön korkeampi tuottotaso ovat nostaneet sektorin kysyntää ennätyskorkealle. Tässä segmentissä suurin osuus on hoivakohteilla, noin 60 % vuonna 2020 toteutuneista yhteiskuntakiinteistökaupoista koski hoivakohteita”, toteaa Mikko Tenhola.

JAA