Logistiikkakiinteistöissä markkina on tasapainossa

23.02.2018
Teksti Esko Lukkari

Maan johtaviin kiinteistöalan neuvonantajayrityksiin lukeutuva Newsec sanoo vuoden 2018 markkinakatsauksessaan, että uusien logistiikkakiinteistöjen rakentaminen vastaa hyvin olemassa olevaa kysyntää.  

Newsecin mukaan uudet logistiikkakohteet rakennetaan toimijoille räätälöityinä hyvien kulkuyhteyksien päähän, jolloin ne ovat helposti saavutettavissa.  

Yhtiö uskoo, että nettikaupan voimakas kasvu näkyy osittain myös logistiikkatilojen rakentamisessa: uusia moderneja tiloja tarvitaan vastaamaan kasvavaa materiaalivirtaa. 

Liiketiloissa Newsec sanoo eriytymisen jatkuvan. Houkuttelevien kauppakeskusten vetovoima vain lisääntyy. Kärsijöitä liiketilamarkkinassa ovat olleet kivijalkamyymälät, kun suuret kauppakeskukset houkuttelevat kuluttajia ja samalla vuokralaisia.  

Myös pienempien paikkakuntien liiketilat päivittäiskauppaa lukuun ottamatta ovat haasteiden edessä. Muutamien toimijoiden konkurssit ovat paikallisesti vaikuttaneet suuresti käyttöasteisiin ja myös vuokratasoihin.  

Pääkaupunkiseudulla liiketilojen vuokratasot ovat yhtiön mukaan pysyneet stabiileina, vaikka prime-tilojen vuokrat ovatkin hieman nousseet. Kuitenkin erityisesti pääkaupunkiseudulla on liiketilaa poikkeuksellisen paljon rakenteilla (lähes 300.000 m2), joten nähtäväksi jää mikä on uusien vetovoimaisten konseptien vaikutus nykyisiin kauppapaikkoihin. Ostovoiman lisääntymisen uskotaan toisaalta kompensoivan suuren osan tästä vaikutuksesta.

Newsecin mukaan viime vuonna ulkomaisten ostajien osuus merkittävistä yli neljän miljoonan euron kiinteistökaupoista Suomessa oli yli 70 prosenttia, kun se normaalisti on noin 30 prosentin luokkaa. 

Merkittävien kiinteistökauppojen kokonaisvolyymi nousi yli 10 miljardiin euroon, joka vastaa noin 17 prosenttia koko ammattimaisessa omistuksessa olevan kiinteistövarallisuuden määrästä. Tasoltaan hyvä likviditeetti on noin 10 prosenttia eli suunnilleen kuusi miljardia. 

Newsec arvioi, että tänä vuonna kiinteistökaupan volyymi yltävää seitsemän miljardin euron tasolle, koska näköpiirissä ei ole samanlaisia megajärjestelyitä, joita edusti mm. Spondan osto ulos pörssistä viime vuonna. Korkeaan aktiviteettiin vaikuttavat yhä kansainvälisten sijoittajien vahva kysyntä sekä maltillisena pysyvät korkonäkymät. 

JAA