Päämainos

Logistinen pakkaaminen on tekniikkalaji

Suomen Pakkausyhdistys ry:n toimitusjohtaja Antro Säilällä on oiva määritelmä pakkaamiselle.

09.07.2019
Teksti Jukka Nortio

”Kaikki fyysinen, paitsi laivat, pitää pakata.”

Hän on oikeassa, sillä jopa junavaunut, hissit, valtavien konttialusten potkurit ja isot paperikoneet pakataan. Pakkaamiseen liittyy Säilän mukaan paljon mielikuvia, jotka eivät aina ole tosia.

”Pelkkien pakkausten ympäristövaikutuksia on melko triviaalia arvioi-da, sillä pakkauksia ei tarvita ilman tuotetta. Vaikutukset pitäisi aina ar-vioida pakkauksen ja tuotteen yhteisvaikutuksina.”

Toinen harhakäsitys liittyy ylipakkaamiseen.

”Yritykselle, joka tuotteitaan pakkaa, pakkaus on aina kustannus. Insinöörilogiikalla on itsestään selvää, että pakkauksen aiheuttamaa kustannusta optimoidaan eli etsitään mahdollisimman halpa pakkaus, joka kuitenkin suojaa tuotetta hyvin”, Säilä sanoo.

Pakkaamisen rooli ja sen ajoitus riippuu pakattavasta tuotteesta. Pakkaus voi valmistua tuotteen jälkeen ja tuotetta voidaan varastoida pitkään ilman pakkausta, jos kyseessä on esimerkiksi pintakäsitelty metalliteollisuuden tuote. Toisessa ääripäässä ovat elintarvikkeet, joiden tuotannossa pakkaaminen on kiinteä osa tuotantoa. Kun lohesta tuotetaan kalajalostamolla lohifilee, pitää linjan loppupäästä tuleva tuote pakata heti, jotta sen säilyvyys voidaan maksimoida.

”Pakkaussuunnittelu on erilaisia tuotteita valmistavissa yrityksissä eri osissa organisaatiota. Toisissa yrityksissä se on osa tuotekehitystä, toisissa myynnin ja markkinoinnin asia ja joissakin tuotannon tai hankinnan. Samankin yrityksen sisällä tilanne voi vaihdella tuotteesta toiseen.”

Pakkauksella on Säilän mukaan primääritehtävän eli tuotteen suojaamisen lisäksi monenkirjava joukko muita tärkeitä tehtäviä.

”Pakkaus helpottaa tuotteen kuljettamista läpi logistisen ketjun.

Tämän lisäksi pakkaamista säätelee laki-sääteiset vaatimukset erityisesti kuluttajapakkauksissa. Pakkaus kertoo kuluttajalle esimerkiksi sen, miten se hävitetään käytön jälkeen. Markkinointiviestinnällinen rooli on kuluttajakaupassa erittäin tärkeä, ja pakkaukset ovatkin keskeisin brändinrakentamisen keino.”

Pakkauksen rooli logistiikassa vaihtelee sen mukaan, minkälaisen logistiikkaketjun läpi tuote kulkee ja minkä tyyppinen tuote on kyseessä. Autotehtaan puolivalmiste vaatii erilaisen pakkauksen kuin herkät mittalaitteet tai helposti pilaantuva elintarvike.

Minkälaisia vaateita logistiikka asettaa pakkaussuunnittelijalle?

”Pakkaussuunnittelijan on ymmärrettävä tuotteen ominaisuudet, mihin kohteeseen ja käyttöön tuote on menossa ja minkälaiset logistiikkaketjun vaatimukset ovat. Yleensä tässä tarvitaan erikoistuneita yrityksiä, joissa on monen eri alan asiantuntijoita.”

Pakkausalan osaaminen ja koulutus ovat Säilän mukaan Suomessa suhteellisen hyvissä kantimissa. Perusopintoja voi suorittaa kymmenessä yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Niissä opetetaan muun muassa pakkausmuotoilua, elintarvikepakkaamista, materiaalikehitystä sekä pakkauskoneiden ja -automaation suunnittelua.

”Kun mennään erikoisaloihin, kuten logistiseen pakkaussuunnitteluun, pitää alasta kiinnostuneen koota opintoja useista lähteistä ja lopulta soveltaa opit käytäntöön työskentelemällä alan yrityksissä.”

JAA