Päämainos
Markku Henttinen: Sisälogistiikka avainroolissa toimitusketjussa
Sisälogistiikka 22.04. 10:47

Markku Henttinen: Sisälogistiikka avainroolissa toimitusketjussa

Ilman toimivaa sisälogistiikkaa ei ole tehokasta, toimitusvarmaa ja hiilineutraalia toimitusketjua, kirjoittaa Markku Henttinen Osto&Logistiikan pääkirjoituksessa.

22.04.2021
Teksti Markku Henttinen

Verkkokaupan osuus kaupan kokonaisvolyymista on tehnyt viime vuonna merkittävän kasvuharppauksen. On nähtävissä, että korona-aika on muuttanut kuluttajien käyttäytymistä ja myös yritysten toimintaa pysyvästi. Vanha normaali ei palaa enää koskaan – millaiseksi muodostuu uusi normaali?

Verkkokauppa ja ns. viimeisen kilometrin ratkaisut nousevat aiempaa tärkeämpään merkitykseen. Kivijalkakaupan myymälöistä tulee jakelukeskuksia, joissa myymälähenkilökunta suorittaa tuotteiden keräyksen ja pakkauksen asiakastoimituksiin. Suuremmissa marketeissa näkyy jo nyt enemmän henkilökuntaa keräystehtävissä kuin palvelemassa asiakkaita.

Logistiikkakeskuksissa asiakastoimitusten eräkoko pienenee ja pakkausmäärä kasvaa. Tehokkuus ja hiilineutraaliustavoitteet edellyttävät uusia teknisiä ratkaisuja sekä investointeja varastotilojen ja varaston toiminnan osalta. Tilojen energiatalouden hallintaan maalämmön ja aurinkoenergian sekä päästöttömän sähkön hyödyntäminen on todellisuutta.

Siirtyminen kohti hiilineutraalia sisälogistiikkaa on vauhdittanut investointeja olemassa olevien varastotilojen ja toimintojen uudistamiseen. Samaan aikaan logistiikkapalveluyritykset ja logistiikkatiloihin sijoittavat investoijat lisäävät uusien tilojen rakentamista ja siten vauhdittavat vihreätä siirtymää. Vanhojen tilojen päivittäminen tämän päivän vaatimuksia vastaavaksi ei ole kuitenkaan aina mielekästä. On nähtävissä, että kaupan ja teollisuuden yritykset tulevat siirtämään aiempaa enemmän sisälogistiikkaansa erikoistuneiden logistiikkapalveluyritysten hoitoon. Ulkoistamisasteen kasvu kirittää osaltaan parhaita palveluyrityksiä. Toimintavarman palveluprosessin ja hyvän asiakaspalvelun lisäksi palveluyritysten tulee kiinnittää huomiota myös asiakaskohtaiseen hiilijalanjäljen raportointiin.

Uuden teknologian käyttöönotto sisälogistiikassa kehittyy hyvää vauhtia. Puheohjaus, virtuaalilasien ja erilaisen varastoautomaation sekä robotiikan käyttö on jo tätä päivää. Drooneja voidaan käyttää inventoinnissa ja saldojen tarkistamisen apuvälineenä.

Sisälogistiikan toimintoihin ja tiloihin liittyvien teknologisten ratkaisujen kehitys vaikuttaa merkittävästi myös näistä toiminnoista vastaavan henkilökunnan osaamistarpeisiin, ja ihmisten rooli on suurempi kuin koskaan. Uusi teknologia edellyttää hyvää perehdyttämistä ja laajempia valmiuksia henkilöstön osalta. Osaamisvaatimusten kasvaessa on toivottavaa, että tämä näkyy myös sisälogistiikan työtehtävien arvostuksessa ja palkkauksessa. Tämä ohjaa osaltaan nuorisoa hakeutumaan tärkeisiin, eritasoisiin sisälogistiikan tehtäviin. Ilman toimivaa sisälogistiikkaa ei ole tehokasta, toimitusvarmaa ja hiilineutraalia toimitusketjua.

Markku Henttinen on Osto&Logistiikka-lehden päätoimittaja ja LOGY ry:n toimitusjohtaja

> Lue Osto&Logistiikka 2/2021

JAA