Päämainos
Matka-aikojen lyhentäminen on avain kustannussäästöihin
Sisälogistiikka 28.05. 13:00

Matka-aikojen lyhentäminen on avain kustannussäästöihin

Jakelukeskukset keskittyvät usein liikaa tuotteiden poiminnan optimointiin.

28.05.2018
Teksti Heli Satuli kuvat Lucas Systems

Työvoima on jakelukeskusten suurin kuluerä ja työajasta suuren osan vie tuotteiden nouto. Ei siis ihme, että jakelukeskukset yrittävät jatkuvasti vähentää tuotteiden keräykseen kuluvaa aikaa. Tavoite ajaa yrityksiä investoimaan ääniohjattaviin poimijoihin ja moniin muihin ratkaisuihin, joilla pyritään lyhentämään keräilyyn käytettävää aikaa.

Tier One WMS -järjestelmät tarjoavat äänikomponentti-lisäosan, joka mahdollistaa työskentelyn ilman käsiä ja silmiä. Työntekijöiltä kuluu vähemmän aikaa skannerin käyttämiseen tai näytön katseluun. Yhdysvaltalaisen Warehouse 24/7 -median mukaan ongelmana on, että nämä teknologiat eivät vaikuta työhön, joka vie jopa 70 prosenttia työntekijöiden ajasta. Suuri osa yrityksistä jättää liian vähällä huomiolle paikasta toiseen siirtymiseen kuluvan ajan.

Optimoinnilla jopa 70 prosentin ajansäästö

Artikkelin mukaan useimpien jakelukeskusten toiminnasta löytyy mahdollisuuksia säästää aikaa. Yksi ratkaisu matka-aikojen lyhentämiseen on Lucas Systemsin Dynamic Work Optimization (DWO) -moduuli, joka määrittää aina optimaalisimman kulkureitin hyödyntäen matemaattisia mallinnuksia ja algoritmeja.

Esimerkiksi älykäs poimintajärjestys vaatii muutakin kuin samoihin vyöhykkeisiin kuuluvien tilausten yhdistelemistä. Jotta prosessi toimisi tehokkaasti, algoritmin on myös otettava huomioon kärryjen kapasiteetti, tilausprioriteetit ja toimitusten määräajat. Ihanteellisessa matkareitin laskemisessa on puolestaan otettava huomioon etäisyyden lisäksi muutkin muuttujat, kuten ajalliset kustannukset, jotka tulevat kääntymisestä ympäri, käytävien rajoitukset ja vyöhykenumeroinnit. Matka-aikojen optimointi voi lyhentää artikkelin mukaan tuotteiden poiminta-aikaa jopa 30-70 prosentilla.

JAA