Päämainos
Miten varastojen hiilidioksidipäästöt saadaan pienemmiksi?
Sisälogistiikka 26.04. 05:00

Miten varastojen hiilidioksidipäästöt saadaan pienemmiksi?

Yleisesti ottaen varastot eivät ole erityisen energiaa kuluttavia, koska toiminta niissä on niin yksinkertaista, sanoo Motivan johtava asiantuntija Tomi Kiuru.

26.04.2021
Teksti Osto&Logistiikka

Kuinka merkittäviä ovat logistiikkakeskusten ja varastojen hiilidioksidipäästöt, Motivan johtava asiantuntija Tomi Kiuru?

Varastoja ja logistiikkakeskuksia on hyvin erilaisia. Yleisesti ottaen varastot eivät rakennustyyppinä ole erityisen energiaa kuluttavia, koska toiminta niissä on niin yksinkertaista. Monentyyppiset erityistoiminnot aina pakastamisesta banaaninkypsyttämiseen asti voivat kuitenkin vaikuttaa merkittävästi energiankulutukseen ja siten päästöihin.

Millä tolalla logistiikkakeskusten ja varastojen energiatehokkuus on?

Uudet logistiikkakeskukset käyvät esimerkeiksi energiatehokkaista ratkaisuista ja uusiutuvan energian hyödyntämisestä. Vanhemmat kiinteistöt edustavat puolestaan rakennusaikansa tyyliä ja määräyksiä esimerkiksi lämmöneristävyyden, tiiviyden ja oviratkaisujen osalta. Ilmanvaihdosta saattaa puuttua lämmöntalteenotto, ja vanhalla tekniikalla toteutettu valaistus voi tuhlata energiaa. Monia rakennuksia on kuitenkin parannettu saneeraamalla.

Mitä on tehtävissä hiilidioksidipäästöjen pienentämiseksi?

Aiheutettujen päästöjen kaava on käytetyn energian päästökerroin kertaa kulutus. Eli päästöjä saadaan vähennettyä kulutusta ja päästökerrointa pienentämällä, esimerkiksi käyttämällä uusiutuvaa energiaa. Energiakatselmus on hyvä lähtökohta. Siinä selvitetään energiankäytön nykytilanne ja löydetään kannattavat toimenpiteet. Pk-yrityksille katselmukset ovat vapaaehtoisia, suurille yrityksille energiakatselmus on lain mukaan pakollinen. Yleisimmät toimenpiteet logistiikka- ja varastorakennuksissa liittyvät valaistukseen ja ilmanvaihtoon sekä lämmitysjärjestelmään. Usein myös aurinkopaneeleiden asennus voi olla taloudellisestikin järkevää. Kustannussäästöt ovatkin yrityksille energiatehokkuustoimenpiteiden ykkösdraiveri, mutta vastuullisuus on nousussa.

Saako uudistustyöhön tukea?

Motiva antaa neuvontaa energiakatselmuksiin ja -tehokkuuteen liittyvissä asioissa. Pk-yritykset voivat saada energiakatselmukseen valtion tukea jopa 50 prosenttia. Myös energiatehokkuusinvestointeihin ja uusiutuvan energian investointeihin on saatavissa tukia, tuista vastaa Business Finland. 

JAA