Omnichannel moninkertaistaa toimitusketjun haasteet
Sisälogistiikka 18.06. 12:42

Omnichannel moninkertaistaa toimitusketjun haasteet

Yritysten on punnittava erillisten tilojen edut ennen isoja investointeja.

18.06.2018
Teksti Heli Satuli kuvat Multi Channel Merchant

Yrityksillä ympäri maailman on edessään suuria toimitusketjujen uudelleenjärjestelyä koskevia päätöksiä. Industryweek-median artikkelin mukaan jokaisen kaupan alan yrityksen on nyt päätettävä milloin ja miten he järjestelevät toimitusketjunsa omni-channel-toimintamallin mukaiseksi.

Iso muutos lyhyessä ajassa

Kun verkkokauppa alkoi, useimmat yritykset osoittivat pienen osan olemassa olevasta jakelukeskuksestaan verkkotilausten käsittelyyn. Kysynnän kasvaessa monet toimijat avasivat omia käsittelykeskuksia verkkotilausten keräilyä ja pakkaamista varten.

Jakelukeskukset perinteisesti toimittavat suurissa erissä tuotteet vähittäiskauppiaille tai tukkukauppiaille. Verkkokauppatilausten käsittelyyn tarkoitetuissa täyttökeskuksissa puolestaan toimitaan yksittäispakkausten ja pienien erien kanssa. Myös keskusten kustannusrakenteet ovat erilaisia. Omnichannel-järjestelmä integroi kaikki jälleenmyyjän kanavat ja luo saumattoman ostokokemuksen riippumatta siitä, mitä kautta ja missä ostaja tarkastelee tuotetta.

Molemmilla malleilla etuja ja haittoja

Omnichannel-strategian tuloksena jotkut yhdysvaltalaiset vähittäismyyjät, kuten Gap, American Eagle ja Target, kokeilevat jakelu- ja täyttökeskustensa yhdistämistä. Tämä vaatii uusia varastonhallinta- ja materiaalinkäsittelyjärjestelmiä, jotta jakelu ja tilausten käsittely voidaan integroida sujuvasti. Targetin omnichannel-keskuksessa tuotteiden täydennyskierros on kutistunut päivistä tunteihin. Tuotelähetyksiä kuljetaan useammin ja pienemmissä erissä kunkin liikkeen päiväkohtaisen kysynnän mukaan.

Ennen tällaisen strategian aloittamista Industryweekin artikkeli kehottaa ottamaan huomioon erillisten tilojen edut verrattuna yhdistettyihin omnichannel-toimintoihin. Erillisissä tiloissa piilee paljon etuja. Pääomakustannukset ovat perinteissä tiloissa alhaisemmat, koska uusi jaettu infrastruktuuri vaatii merkittäviä investointeja. Erillisissä tiloissa on myös paljon enemmän joustomahdollisuuksia, jolloin tilauksiin liittyvät yllättävät ongelmatilanteet on helpompi ratkaista. Lisäksi yhdistettyjen tilojen vaarana on, että tilat käyvät yllättäen pieniksi.

Mutta myös yhdistetystä toimitusketjuputkesta on paljon hyötyä: usein tilojen käyttökustannukset jäävät pienemmiksi, koska päällekkäisiä toimintoja ja tiloja ei ole, inventaario on samoin yhteinen ja yksi omnichannel-toimitusketju parantaa valvontaa ja joustavuutta.

JAA