Päämainos
Sisälogistiikassa työtapaturmia sattuu esimerkiksi varastoissa ja terminaaleissa. Usein tapaturmat liittyvät trukkityöhön.
Sisälogistiikka 26.02. 05:00

Sisälogistiikassa työtapaturmia sattuu esimerkiksi varastoissa ja terminaaleissa. Usein tapaturmat liittyvät trukkityöhön.

Sisälogistiikan työturvallisuuteen uusi valmennusmalli

Työntekijöiden onnettomuuksien määrässä sisälogistiikka on yksi vaarallisimmista toimialoista.

26.02.2021
Teksti Esko Lukkari

TTS Työtehoseuran sisälogistiikan asiantuntijat ovat kehittäneet yhdessä alan yritysten kanssa uudentyyppisen työturvallisuusasiantuntijoiden valmennusmallin. Siinä keskitytään uudella tavalla sisälogistiikan työturvallisuushaasteisiin.

Työntekijöiden onnettomuuksien määrällä mitattuna sisälogistiikka on länsimaissa yksi vaarallisimmista toimialoista, sillä varastohenkilökunnasta keskimäärin viisi prosenttia kokee työtapaturman. Työtapaturmia sattuu esimerkiksi varastoissa ja terminaaleissa, ja usein tapaturmat liittyvät trukkityöhön.

TTS tiedotti asiasta 23.2. 

Sisälogistiikassa ongelmakohtia ovat erityisesti sotkuiset työtilat, väärät nostotekniikat, koulutuksen puute, tavaroiden varastointi purku- ja lastausalueilla, riittämätön palotorjunta ja heikko varaston liikennesuunnittelu. Useimmat onnettomuudet olisivat vältettävissä.  

Riskikartoitus ja kehittämismalli

Alan uudenlainen työturvallisuusvalmennus sisältää alan riskikohtien kartoitus- ja työturvallisuuden kehittämismallin. Keskeisiä aihealueita ovat mm. sisäinen liikenne, ulkoalueiden liikenne- ja turvallisuus, paloturvallisuus, henkilöturvallisuus, työkoneturvallisuus, hyllyturvallisuus sekä vaarallisten aineet.

Jokainen aihe-alue nivotaan yhteen valmennukseen liittyvässä loppuraportin koostamisessa. Valmennuksessa käytetään nykyaikaisia digitaalisia välineitä kuten drone-, GoPro- ja 360-kuvauksia sekä VR- ja AR-menetelmiä.

Sisälogistiikan työturvallisuusasiantuntijan työ parantaa yrityksen tuottavuutta ja työturvallisuuden tasoa. Valmennuksen suorittanut henkilö kykenee tuomaan lisäarvoa esimerkiksi ISO45001 (OHSAS:18001)- sekä ISO:9001-laatujärjestelmätyöhön. Onnettomuusriskin vähentäminen priorisoimalla työturvallisuuteen lisää myös työssä viihtymistä.

Koulutukset aloitetaan ensimmäiseksi yrityksille maksuttomana, ELY-keskuksen rahoittamana nuorten alle 30-vuotiaiden asiantuntijatyöstä kiinnostuneiden työttömien tai työttömyysuhan alla olevien henkilöiden kohderyhmälle.

JAA