Päämainos

Sisälogistiikkaan tulossa työkalupakki

LIMOWA:n johdolla halutaan nostaa yritysten valmiuksia sisälogistiikassa.

14.06.2019
Teksti Esko Lukkari

LIMOWA:n asettama työryhmä kehittää yrityksille tarkoitettua sisälogistiikan työkalupakkia. Huhtikuun alussa käynnistynyttä työtä johtaa Leanwaren Janne Viinikkala. Työryhmässä on yritysten, yliopistojen, TSS:n, ammattikorkeakoulujen ja LIMOWA:n edustus.

Työryhmä tavoitteena on levittää tietoa ja kehittää käytännön työkaluja, joilla yritykset voivat arvioida logistiikkansa toimivuutta ja parantaa sen tehokkuutta.

LIMOWA kertoi työryhmän perustamisesta 1.4.

”Ajatus on kehittää eräänlainen sisälogistiikan käytännön työkalupakki. Tuotamme tietoa siitä, miten logistiikkaketju tänä päivänä toimii, mitä tavaralle tapahtuu sen jälkeen, kun se ostetaan ja miten yritysten logistiikkaa on mahdollista kehittää tehokkaammaksi”, sanoo tiedotteessa LIMOWA:n sisälogistiikka-työryhmän vetäjä Janne Viinikkala.

Yrityksissä on käytössä tänä päivänä monenlaisia järjestelmiä ja mittareita, joihin kertyy tietoa logistiikan eri osa-alueilta, kuten varaston kierrosta, keräilystä ja vastaanotosta sekä hyllytyksen ja eri työvaiheiden kestosta.

”Uutta teknologia käyttöön”

”Haluamme parantaa kertyvän datan analyysi-, kustannuslaskenta- ja benchmarkkaus-menetelmiä ja lisätä näin tietoa ja ymmärrystä, joilla yritykset voivat arvioida logistiikkansa kokonaistehokkuutta. Toivon, että yritykset saisivat rohkeutta hyödyntää ja ottaa käyttöön logistiikkaa tehostavaa uutta teknologiaa ja älyratkaisuja”, Viinikkala sanoo.

Verkkokaupan aiheuttamat muutokset ja vaatimukset logistiikassa, erityisesti tavaramäärien pieneneminen, ovat ajankohtaisia teemoja, jotka näkyvät sisälogistiikka-työryhmän asialistalla.

”Sisälogistiikka on kehittynyt viime vuosina nopeasti kaupan alalla ja teollisuudessa. Työryhmässä haluamme panostaa erityisesti siihen, että alan opetus saadaan vastaamaan tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeita ja vaatimuksia”, Viinikkala painottaa.

Esimerkiksi automaation kehittyminen ja lisääntyminen varastoissa muuttaa sisälogistiikan alan työnkuvaa ja työn rooleja. Se haasteita johtamiselle ja esimiestyölle, joka pitää saada näkymään alan opetuskäytännöissä.

”Kun opetus lähtee tämän päivän tarpeista, alalle saadaan tulevaisuuden osaavia tekijöitä. Kaikki tehtaat ovat tänä päivänä eräänlaisia logistisia koneita, ja logistiikan kehittäminen tulee nähdä tärkeänä kilpailutekijänä oman alan markkinoilla,” Viinikkala jatkaa.

Sisälogistiikka-työryhmään ovat tervetulleita kaikki alan kehittämisestä ja tulevaisuudesta kiinnostuneet tahot. Mukaan pääsee ottamalla yhteyttä työryhmän vetäjään tai LIMOWA:n toiminnanjohtajaan Henri Ahlqvistiin.

Sisälogistiikka-työryhmän neljä painopistealuetta:

  • Työkalupakki: Sisälogistiikan mittaus, analyysi, kustannuslaskenta ja benchmarkkaus
  • Keräystehokkuudesta kokonaistehokkaaseen logistiikkaan
  • Sisälogistiikan automaatio nyt ja tulevaisuudessa
  • Verkkokaupan aiheuttamat muutokset sisälogistiikkaan

JAA