Päämainos
STARK ja Fira kehittävät yhteistyössä linjasaneerauksen tavaralogistiikkaa
Sisälogistiikka 01.10. 06:24

STARK ja Fira kehittävät yhteistyössä linjasaneerauksen tavaralogistiikkaa

Tavaralogistiikan kehittämisessä pilottikohteena on Pohjois-Haagassa sijaitseva mittava linjasaneerauskohde.

01.10.2021
Teksti Osto&Logistiikka kuvat Fira

Yhteinen pilottihanke hyödyntää digitaalisia ratkaisuja, joilla järkeistetään tavaralogistiikkaa ja helpotetaan asentajan työtä, ja samalla edistetään työmaan tehokkuutta. Yhtiöt tiedottivat yhteistyöstä 7.9.

"Rakennustarvikelogistiikan rooli työmaiden tuottavuuden ja sujuvuuden parantamisessa jää helposti vähemmälle huomiolle kuin olisi syytä, sillä logistiikkapalveluita arvioidaan usein materiaalien toimitusprosessin tehokkuuden, ei koko työmaan tehokkuuden kautta", sanoo Starkin logistiikkajohtaja Kari Wahlman.

Viimeaikaiset työmaan hukkaa ja työajan käyttöä koskevat tutkimukset kuitenkin osoittavat, että jopa 30 % työntekijän ajasta kuluu rakennustyömaalla erilaisiin materiaaleihin liittyviin etsimis-, nouto-, haalaus- ja esikäsittelytehtäviin, jotka eivät tuota merkittävästi lisäarvoa lopputuotteelle. 

Firan työmaalogistiikasta yhteistyöhankkeessa vastaava Jaakko Viitanen kertoo, että Firalla on linjasaneeraushankkeiden tehostamista ja järkeistämistä mietitty jo pitkään:

"On tiedostettu, että työmaalogistiikan parantaminen on yksi lähtökohta sille, että asentajalla on mahdollisuus sujuvasti ja tehokkaasti onnistua työnsä suorittamisessa. Perustimme aluksi erillisen oman linjasaneerauksen työmaita palvelevan varaston, jonne työmaiden tarvikkeet esitilattiin, mutta kokemukset ja käytäntö osoittivat, että toteutuksen on oltava sitäkin fiksumpi ja joustavampi, ja tältä pohjalta Firalla lähdettiin kehittämään ajatusta eteenpäin."

Rakennustarvikkeet oikea-aikaisesti toimitettuna

"Mietimme mitä materiaaleja hankkeen eri työvaiheissa tarvitaan, ja miten tarvikkeet saadaan oikea-aikaisesti ja kätevästi mahdollisimman lähelle työkohdetta, jolloin ne ovat helposti asentajien käytettävissä. Etsimme malliin sopivaa, kehittämishaluista tavarantoimittajaa, joka huolehtii tavaralogistiikasta. Pohjois-Haagan pilottiin valitsimme kumppaniksi Starkin, jonka kanssa veimme eteenpäin tätä ajatusta", kertoo Viitanen.

Toimintamalliksi valikoitui kaksi eri tavoin ohjattua logistista putkea: Ennuste- ja kulutusohjattu käsivaraston hallinta ja saatavuuden ylläpito, sekä suunnittelu- ja tarveohjattu huoneistokohtainen aikataulutettu toimitus.

"Fira osoittaa työmaalla paikan kohteessa olevalle materiaalivarastolle. Stark toimittaa ja hyllyttää tuotteet ja varastoa hallitaan Starkin tietojärjestelmällä sekä siihen liitetyllä PDA-laitteella. Käsivarastosta noudetut tuotteet skannataan tai syötetään Starkin koodilla laitteeseen", kertoo Kari Wahlman, ja jatkaa;

"Olemme kouluttaneet asentajat laitteen käyttöön. Asentaja noutaa ja kuittaa tavarat vastaanotetuksi Starkin käsipäätteellä. Kulutustieto siirtyy reaaliaikaisesti järjestelmiimme ja varaston täydennysjärjestelmä luo käsivaraston täydennysehdotukset sovituille täydennyspäiville. Täydennysten pohjana on Firan ohjausmalli. Kuljetuksemme toimittaa tuotteet käsivarastoon ja hyllyttää ne varastopaikoille. Inventoimme varaston sovituin välein, jotta saldon oikeellisuus ja sitä kautta saatavuus varmistetaan."

Työmaalla sijaitsevan käsivaraston rinnalla Starkin logistiikka toimittaa työkohteeseen huonekohtaisesti pakatut tarvikkeet. Työmaan sisälogistiikka on puolestaan Firan hallussa. Toimintamallin jatkokehitys etenee säännöllisissä yhteistyöpalavereissa.  

"Lähtö yhteistyölle on ollut hyvä, koska Fira on tiennyt mitä heillä tarvitaan. He ovat tehneet paljon hyvää taustatyötä ja miettineet valmiiksi asentajan työtä helpottavia tavaranohjauksia ja kulutustarpeita. Hanke etenee hyvässä yhteistyössä tehden ja kehittäen", sanoo Wahlman.

Yhteistyömalli on helpottanut asentajien työtä

Pohjois-Haagan kohteessa on yhteensä 183 remontoitavaa asuntoa, joista noin 120 on valmistunut ja palautettu asiakkaille. Jaakko Viitanen toteaa, että Firalla jokainen asunto halutaan luovuttaa asukkaalle takaisin sovitussa aikataulussa ja yhteistyömalli on osaltaan edesauttanut huoneistojen valmistumista sovitun aikataulun mukaisesti. Asentajat ovat olleet tyytyväisiä työmaalla sijaitsevan materiaalivaraston tuomaan ajansäästöön ja helppouteen, kun tavaraa ei tarvitse lähteä erikseen noutamaan. Linjasaneeraushankkeissa työvaiheita on paljon ja tuotemäärä suuri.

Jaakko Viitanen ja Kari Wahlman näkevät molemmat digitaaliset ratkaisut sujuvan rakentamisen jatkokehityspotentiaalina:

"Nyt kehitämme yhdessä tavaralogistiikan toimintamallia eteenpäin. Tähtäämme mallissa mahdollisimman vähiin transaktioihin. Jatkopotentiaalia on sähköisessä rajapinnassa, jonka avulla tuotetiedot ja tilaukset saadaan siirrettyä suoraan järjestelmästä järjestelmään, molempiin suuntiin."

"Aikataulussa pysyminen on ratkaisevan tärkeää loppuasiakkaalle. Jos joku työvaihe takkuaa, se vaikuttaa koko työketjuun ja vaikutukset tuntuvat usein projektin loppuun saakka. Tehokas ja täsmällinen logistiikka on yksi tärkeä elementti ja edellytys linjasaneeraushankkeiden onnistumisessa. Hyvin suunniteltuna ja hyvällä yhteistyöllä saamme tehostettua ja sujuvoitettua tavaralogistiikkaa", summaa Viitanen.

AVAINSANAT

Fira STARK

JAA