Päämainos
Timo Hatva Stora Ensolta, Jari Immonen Stevecolta ja Kimmo Naski HaminaKotka Satamasta terminaalihankkeen tiedotustilaisuudessa.
Sisälogistiikka 26.10. 15:49

Timo Hatva Stora Ensolta, Jari Immonen Stevecolta ja Kimmo Naski HaminaKotka Satamasta terminaalihankkeen tiedotustilaisuudessa.

Stevecolle Kotkan Mussaloon iso varastoterminaali

Satamayhtiö investoimassa Mussaloon yli 70 miljoonaa euroa. EU rahoittaa osan investoinneista.

26.10.2021
Teksti Esko Lukkari kuvat HaminaKotka

Steveco rakentaa ison 24 000 neliön suuruisen varastoterminaaliin ja investoi lisäksi kahteen noin 450 metriä pitkään raiteeseen Kotkan Mussalon sataman uudelle D-alueelle. Terminaali otetaan käyttöön syksyllä 2022.

Investoinnilla Steveco toteuttaa strategiaansa tarjotakseen asiakkailleen kattavia logistiikkapalvelukokonaisuuksia. Rakennus sijoittuu D-alueelle vuonna 2019 valmistuneen selluterminaalin viereen. 

HaminaKotka tiedotti jättihankkeesta 22.10. 

Varastoterminaalissa tullaan käsittelemään metsäteollisuuden tuotteita. Uudisrakennuksen pääasiakas on Stora Enso, jonka kanssa Steveco on solminut palvelusopimuksen. 

”Varastoterminaalin keskeinen sijainti konttilaivalaitureiden sekä konventionaalisten laivojen käyttämien uusien laitureiden välittömässä läheisyydessä mahdollistaa eri laivausmuotojen käytön”, sanoo tiedotteessa Steveco Oy:n toimitusjohtaja Jari Immonen.  

Rakennustyöt jo käynnissä

Rakennustyöt ovat jo alkaneet. Varastoterminaali otetaan käyttöön syksyllä 2022. Terminaalin suunnittelussa huomioidaan myös lisääntyvä rautatieliikenne ja sen tehokkuusvaatimukset.

”Stora Ensolla tulee olemaan sellutoimituksia satamaan ja käyttöä uudelle terminaalille. Se on loistavalla paikalla Mussalon D-alueella ja tarjoaa tehokkaat, turvalliset ja ympäristöä säästävät toimitusmahdollisuudet eri kuljetusmuodoille niin Eurooppaan kuin valtamerten taakse. Terminaalia pystytään myös hyödyntämään tarvittaessa jakelukeskuksena”, sanoo Stora Enson Suomen logistiikasta vastaava johtaja Timo Hatva.

HaminaKotka Satama Oy on vuosina 2017–2020 kehittänyt Mussalon D-osan perusinfraa, täyttänyt vesialueita sekä rakennuttanut uusia rautatieyhteyksiä, 17 hehtaarin satama-altaan (haraussyvyydeltään -17,7 metriä), 620 metriä pitkän aallonmurtajan ja 220 metriä pitkän laiturirakenteen. 

Investointisumma yli 70 miljoonaa

Satamayhtiö jatkaa alueen edelleen kehittämistä vuosien 2021–2023 aikana lisäämällä sinne järjestelyraiteita varastoterminaalien tarpeisiin sekä rakentamalla uusia laituriosuuksia 450 metriä. Satamayhtiön investointien yhteisarvo on yli 70 miljoonaa euroa, josta osa on EU:n Verkkojen Eurooppa-ohjelman rahoittamaa.

”Mussalon D-alueesta on muodostunut valtakunnallisesti merkittävä metsäteollisuuden logistiikkakeskittymä, joka alusliikenteen 15,3 metrin kulkusyväyksineen on kilpailukykyinen koko Itämeren alueella”, sanoo HaminaKotka Satama Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Naski.

AVAINSANAT

Steveco

JAA