Teknologiateollisuus kannattaa ilmoitusmenettelyä

24.10.2017
Teksti Esko Lukkari

Teknologiateollisuus haluaa lisätä ilmoitusmenettelyn käyttöä ympäristöluvituksessa, jos EU ei edellytä lupaa tai jos asialla on vähäiset ympäristövaikutukset. 

Teknologiateollisuus on antanut lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta. 

Valtionhallinnossa on liiton mukaan meneillään useita luvitukseen liittyviä lainsäädäntö- ja digitalisointihankkeita. Liiton mielestä ilmoitusmenettelyn käyttöönotto keventäisi sekä viranomaisten että toiminnanharjoittajien hallinnollista taakkaa. Liiton mukaan ilmoitusmenettelyä voitaisiin soveltaa esitettyä laajemmin toiminnoille 

”Kaikki ne olemassa olevien toimintojen muutosluvat, joissa kyseessä ei ole toiminnan ja sen ympäristövaikutuksen olennainen muutos, tulisi tuoda ilmoitusmenettelyn piiriin”, sanotaan liiton lausunnossa. 

Teknologiateollisuuden mielestä luonnoksella ehdotukseksi ympäristönsuojelulain muutoksesta ei olisi juurikaan suoria vaikutuksia sen jäsenyrityksiin. Mutta epäsuora vaikutus olisi positiivinen, jos ympäristölupamenettelystä siirtyy toimintoja ilmoitusmenettelyyn. Resurssien säästyminen nopeuttaisi jatkossa liiton mukaan myös ympäristölupien käsittelyä.

Teknologiateollisuus huomauttaa, että hidas ja raskas prosessi on ollut paitsi hidaste myös estänyt investointeja. 

JAA