Tiedon kerääminen ja avoin jakaminen toimitusketjuun kuuluvien osapuolten kesken lisää logistiikan läpinäkyvyyttä. Mitä jos läpinäkyvyyttä voisi lisätä teknologioilla, jotka vaikuttavat avoimuuden lisäksi myös työn sujuvuuteen ja mielekkyyteen?
SponsoroituSisälogistiikka 04.10. 10:39

Tiedon kerääminen ja avoin jakaminen toimitusketjuun kuuluvien osapuolten kesken lisää logistiikan läpinäkyvyyttä. Mitä jos läpinäkyvyyttä voisi lisätä teknologioilla, jotka vaikuttavat avoimuuden lisäksi myös työn sujuvuuteen ja mielekkyyteen?

Tiedon läpinäkyvyys tehostaa sisälogistiikkaa ja läpimenoaikoja

Tiedon kerääminen ja avoin jakaminen toimitusketjuun kuuluvien osapuolten kesken lisää logistiikan läpinäkyvyyttä.

04.10.2021
Teksti Kauko Oy kuvat Kauko Oy | Credit: Mikko Törmänen, Paula Ojansuu

Avoimuus on omiaan poistamaan toiminnasta arvailuja, ongelmia ja tehottomuutta, mikä tarkoittaa parempaa ennustettavuutta, nopeampaa reagointia ja lyhyempiä läpimenoaikoja.

On tutkittu, että läpinäkyvällä toiminnalla on myös positiivinen vaikutus myyntiin: kun vastaanottaja saa seurata toimitustaan reaaliaikaisesti, voi se houkuttaa tekemään verkko-ostoksia uudelleen ja tilausten määrä voi kasvaa.

Läpinäkyvyys ei kuitenkaan ole itseisarvo. Joskus raportointikerrosten lisääminen jo muutenkin hektiseen arkeen ottaa enemmän kuin antaa. Mitä jos läpinäkyvyyttä voisi lisätä teknologioilla, jotka vaikuttavat avoimuuden lisäksi myös työn mielekkyyteen?

Läpinäkyvyyttä ja luottamusta voi lisätä nopeasti

Ajantasainen tieto kuljetusten tai toimitusten tilanteesta lisää luottamusta, vähentää odottelua ja ylimääräisiä selvityksiä. Kun tieto etenemisestä päivittyy jokaisessa toimituspisteessä, voivat toimitusketjun osapuolet ennakoida vastaanottoa, tehostaa tavaroiden purkua ja hyllytystä sekä suunnitella jatkokuljetuksia reaaliaikaisen tiedon valossa. Näin läpimenoaikakin nopeutuu.

Monesti läpinäkyvyyden lisäämisen esteenä ovat sovelluskehityskulut ja -aikataulu, eikä kehitysprojekteihin haluta lähteä siinä pelossa, että järjestelmä on jo valmistuessaan vanha.

Kun raportointi- ja seurantasovelluksen rakentaa valmiita toiminnallisuuksia hyödyntävällä kehitysalustalla, koodaus ja käyttöönotto vievät parhaimmillaan viikkoja, ja sovellus on luotu aidosti käyttäjiensä tarpeita ja työprosessia vastaavaksi. Vielä tiedostamattomat tarpeetkaan eivät ole ongelma, sillä tällaisen järjestelmän jatkokehitys on yhtä ketterää kuin käyttöönottokin. Enää tulevaisuutta ei siis tarvitse ennustaa - täytyy vain löytää kumppani, joka reagoi muuttuviinkin tarpeisiin nopeasti.

Kun sovelluksen rakentaa valmiita toiminnallisuuksia hyödyntävällä kehitysalustalla, käyttöönotto voi tapahtua viikoissa ja jatkokehitys on yhtä ketterää kuin käyttöönottokin.

Omaisuuden seuranta tehostaa materiaalivirtoja ja kunnossapitoa

Omaisuuden seurannalla voi tehostaa esimerkiksi materiaalivirtoja ja reittisuunnittelua: kun trukkeihin ja ajoneuvoihin kytkee sensoriteknologiaa, oppii, mitä reittiä ne useimmiten liikkuvat. Samaten ihmisten liikkumista seuraamalla voi hahmottaa usein käveltyjä reittejä. Tietoja vertailemalla voi vähentää koneiden liikkumista alueilla, joissa ne joutuvat usein väistämään ihmisiä tai risteävää liikennettä. Vilkkaissa varastoissa ja terminaaleissa reittioptimoinnilla voi olla merkittävä vaikutus niin työn nopeutumiseen kuin työturvallisuuteenkin.

Sensorit ovat erinomainen apu myös ennakoivaan kunnossapitoon. Kun työkoneiden käyttöä seurataan jatkuvasti, saadaan tietoa normaaleista käyttölämpötiloista, mahdollisista tärinöistä ja niin edelleen. Kun arvoissa havaitaan poikkeamia, voidaan huoltotarpeet ennakoida ja näin välttää yllättävät rikkoontumiset. Käyttöasteen seurannan avulla huoltotyöt voidaan ajoittaa niin, että koneiden seisokkiajasta on vähiten haittaa liiketoiminnalle.

Varastotilan optimointi helpottuu tarkalla mittausdatalla´

Tarkka pakettien mittaus ja kirjaus ovat tärkeitä niin kuljetuskustannusten laskemisen kuin varastotilan optimoinnin kannalta, mutta vievät manuaalisesti tehtynä liikaa aikaa. Koneet auttavat: 3D-mittausteknologia ottaa tarkat mitat paketista valokuvaamiseen tarvittavassa ajassa. 3D-mittausta voi hyödyntää rullaradoilla ja muissa rahdin tai pakettien mittaukseen tarkoitetuissa pisteissä.

Kun mittaus tarkentuu, varastotilan käyttöä on helpompi optimoida ja ylimääräisen sisälogistiikan tarve vähenee. 3D-mittaus auttaa poistamaan myös tuplatyötä ja tehostamaan läpimenoaikaa: ihannetilanteessa tarkat mitat otetaan kerran toimitusketjun alkuvaiheessa ja kirjataan kaikkiin tarvittaviin järjestelmiin kerralla. Tällöin kaikki osapuolet voivat hyödyntää samaa tietoa toimituksen vaatiman kuljetustilan arvioinnissa, eikä uudelleenmittauksia tarvita.

Tarkkojen mittojen avulla kuljetusyritykset voivat varmentaa paketin tai rahdin koon ja helpottaa kuljetusvolyymien arviointia sekä -kustannusten määritystä. Näin paikalle voidaan lähettää juuri oikeanlainen kuljetuskalusto kullekin toimitukselle. Tarkempi ja läpinäkyvämpi datankeruu hyödyttää myös esimerkiksi sesonkiennusteissa ja auttaa ymmärtämään toiminnan vaihtelua.

Läpinäkyvyys parantaa työnohjausta ja turvallisuutta

Keräilytyössä voi joutua päivittäin lukemaan jopa tuhansia viivakoodeja. Puettava viivakoodinlukija auttaa lyhentämään yksittäiseen skannaukseen kuluvaa aikaa kulkemalla aina keräilijän kämmenselässä mukana. Hanskamallinen, näytöllinen lukija voi opastaa keräilijän oikean tuotteen ja hyllypaikan luo keräyslistan pohjalta, ja vähentää tarpeetonta tiedon etsintää tabletilta tai käsipäätteeltä. Puettava skannausjärjestelmä auttaa seuraamaan myös työtehoa ja skannausmääriä sekä optimoimaan käytössä olevia resursseja.

Kun viivakoodinlukija kulkee mukana kämmenselässä, sitä ei tarvitse laskea käsistä tavaroiden kantamisenkaan ajaksi.

Kun työntekijöiden kantamien laitteiden sensoridata valjastetaan hyötykäyttöön, voidaan laitteita hyödyntää myös turvallisuuden seurantaan: jos henkilön esimerkiksi havaitaan kaatuvan tai olevan liian kauan paikallaan, voidaan paikalle hälyttää automaattisesti apuvoimia ja ongelmiin reagoida nopeasti. Sensoreiden avulla voidaan myös myöntää käyttöoikeuksia tiloihin tai ajoneuvoihin, joihin kaikilla ei ole pääsyä kentällä.

Teknologioiden nopea kehitys tuo mahdollisuuksia jatkuvasti lisää. Yhteen tarkoitukseen kehitetty voi sopia myös toiseen: esimerkiksi tekoälykäs valvontakamera toimii niin turvallisuuden kuin laadunkin valvojana. Teknologiakumppaneiden velvollisuus on suositella parasta ratkaisua kuhunkin tarpeeseen mutkistamatta organisaation arkea.

Kaukolaiset ovat vaativien työympäristöjen asiantuntijoita, joiden sydämet sykkivät tehokkaalle arjelle. Tunnemme niin logistiikan, teollisuuden, kulttuurin ja opetuksen, kaupan alan, viranomaisten kuin terveydenhuollon työympäristöjen tarpeet. Autamme rakentamaan älykkäitä laite-, sovellus- ja palvelukokonaisuuksia, jotka varmistavat työn sujuvuuden vaativimmissakin olosuhteissa.

JAA