Päämainos

Transval testasi Vaasassa mobiilirobotteja

Yhtiö suunnittelee robottien käyttöönottoa Suomessa.

05.06.2018
Teksti Esko Lukkari

Suomen suurin sisälogistiikan ulkoistusyhtiö Transval on testannut mobiilirobottien käyttöä Vaasan asiakasyksikössään. Kokeilu käynnistyi jo huhtikuussa Transval Teollisuuspalveluiden tuotantoympäristössä.

Maailmalla suurten volyymien verkkokauppojen varastoihin mobiilirobotit ovat jo rantautuneet, mutta Suomessa ne eivät ole vielä laajemmin yleistyneet.

Pilotin perusteella yhtiö aikoo suunnitella pidempää testijaksoa. Sen jälkeen yhtiössä tehdään päätöksiä missä laajuudessa ja millä aikataululla mobiilirobotteja otetaan tuotantokäyttöön Suomessa.

Transval kertoo testituloksistaan verkkosivustollaan 4.6. julkaistussa uutisessa.

Testattava kokonaisuus oli MiR-mobiilirobotti, tarttuja ja pyörillä varustetut robotin vetämät kuljetusalustat. Tällä yhdistelmällä kyetään toimittamaan testin ympäristössä materiaaleja mm. vastaanotosta hyllytysalueelle ja keräilypuskurista tuotantosoluihin. Lisäksi mobiilirobotti kykenee tarttujan avulla kuljettamaan kierrätysastioita tyhjennysalueelle.

Omat kuljetusalustat

Yhtiö sanoo halunneensa selvittää testissä robotin kykyä suorittaa siirtotehtäviä tehdasympäristössä ja tunnistaa sen rajoitteet toiminnoissa. Mobiilirobotin vetämät kuljetusalustat olivat Transvalin omaa tuotantoa, joten samalla testattiin myös niiden toimivuutta ja arvioitiin alustojen jatkokehitystarpeita.

Yhtiön mukaan testin tulokset olivat rohkaisevia. Mobiilirobotin, tarttujan ja kuljetusalustan yhdistelmä toimi hyvin ja robotin ohjausjärjestelmistä saatiin arvokasta tietoa. Testin perusteella yhtiö kykeni määrittelemään myös potentiaalisimmat layoutit kuljetusalustojen otto- ja jättöpaikoille.

Vaikka robotti muodostaa itsenäisesti toiminta-alueensa kartan, kannattaa kartta Transvalin mukaan kuitenkin valmistella etukäteen. Näin siitä saadaan tarkempi ja robotin kulkema reitti kyetään optimoimaan paremmin. Testin perusteella tunnistettiin myös robotin paikantamista häiritseviä tekijöitä, jotka kyetään nyt ottamaan huomioon pidempää testijaksoa suunniteltaessa.

Pilotin perusteella yhtiö aikoo suunnitella pidempää testijaksoa. Sen jälkeen yhtiössä tehdään päätöksiä missä laajuudessa ja millä aikataululla mobiilirobotteja otetaan tuotantokäyttöön.

JAA