Päämainos
Tulevaisuuden moderni logistiikkakiinteistö säästää resursseja ja tukee käyttäjän liiketoimintaa
SponsoroituSisälogistiikka 27.01. 08:00

Tulevaisuuden moderni logistiikkakiinteistö säästää resursseja ja tukee käyttäjän liiketoimintaa

Järkevä, ekologinen ja resurssitaloudellinen toiminta edellyttää, että vähemmillä resursseilla saadaan aikaiseksi enemmän. Kumppaniverkoston ja toimitusketjun yhteiset tavoitteet ovat tärkeässä roolissa, logistiikkakiinteistön toimivuuden kehittämisessä.  Pelkkien päästö- tai kulutuslukemien seuranta ei riitä, vaan tulevaisuuden kiinteistön pitää hyödyttää myös kiinteistöä käyttävän yrityksen ja sen asiakkaiden liiketoimintaa. Logistiikka- ja varastokiinteistöjen älykkäillä ratkaisuilla on keskeinen rooli, kun tavoitellaan energiatehokkuutta sekä nopeutta ja tehokkuutta logistiikkaketjuun.  

27.01.2020
Teksti Riitta Karvinen kuvat Logicor

Rakennetun ympäristön osuus koko energiankulutuksesta on noin 40 % ja ilmastonmuutokseen vaikuttavista päästöistä yli 30% (Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta 2019, KTI). Siksi kiinteistöissä onkin tehostamisen varaa, ja ilmastoystävällisyys ja energiataloudellisuus on kaikkien asia läpi kiinteistön elinkaaren aina rakentamisesta kiinteistön käyttöön asti.

Tuloksia tuottavan muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan vastuunkantoa ympäristöstä, investointeja ekotehokkaisiin ratkaisuihin ja murtautumista totutuista käyttäytymismalleista.

Käyttäjälähtöisille ja älykkäille kiinteistöille on kysyntää

Kiinteistöjen omistajat ja kehittäjät ovat merkittävässä asemassa uusien innovaatioiden ja niiden käyttöönoton suhteen, sillä kiinteistöjen käyttäjät edellyttävät kiinteistöiltä tehokkuutta ja toimivuutta.  Logicorin toteuttamassa asiakaskyselyssä kiinteistöjen käyttäjät toivoivat kiinteistönomistajalta aktiivisia toimenpiteitä älykkäiden ratkaisujen käytäntöön saamiseksi. Tärkeimmiksi kohdealueiksi nousivat kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen, sisäilmaolosuhteiden hallinta ja kustannussäästöt.

Älykkään tekniikan avulla energiatehokas kiinteistö

Valtaosa rakennetun ympäristön päästöistä syntyy kiinteistöjen käytön aikaisesta energiankulutuksesta. Siksi yksi tehokkaimmista keinoista vähentää päästöjä on parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta.

Energiaa säästävät ratkaisut ovat yleensä kannattavia investointeja jo senkin takia, että ne säästävät paitsi ympäristöä myös kiinteistöä käyttävien yritysten rahaa. Investointi on helposti perusteltavissa, sillä energiansäästö on mitattavissa ja tuottaa heti konkreettista kustannussäästöä. 

Uudet logistiikka- ja varastokiinteistöt voidaan suunnitella ja rakentaa energiatehokkaiksi, helposti huollettaviksi ja muuntojoustaviksi tulevaisuuden tilatarpeisiin. Moderneilla ratkaisuilla voidaan muun muassa ennakoida huoltotarpeita, säätää valaistus- ja lämmitysolosuhteita tarpeen mukaan sekä tuottaa tehokuutta sisälogistiikkaan.  

Olemassa olevissa logistiikka- ja varastokiinteistöissäkin on mahdollisuuksia monenlaisiin isompiin ja pienempiin energiahankkeisiin. Jokainen muutostyö ja peruskorjaus on mahdollisuus tarkastella, kuinka kiinteistöön saisi tuotua energiaa säästäviä ratkaisuita kustannustehokkaasti. 

Valaistuksen vaihto energiatehokkaaseen LED-valaistukseen on kiinteistönkehityksen arkipäivää. Hankkeeseen voi yhdistää valaistuksenohjauksen uusimisen, jolloin älykäs järjestelmä säätää valaistusta sopivaksi kullakin alueella liikkeiden mukaan. Energiaa ja kustannuksia säästyy, ja parantuneet valaistusolosuhteet edistävät myös työturvallisuutta ja -viihtyvyyttä.

Asiakkaamme ovat yhä kasvamassa määrin kiinnostuneita älykkään teknologian innovaatioista, mikä antaa meille mahdollisuuksia innovatiivisiin yhteistyöhankkeisiin. Viime vuonna Logicor toteutti esimerkiksi moderniin logistiikkakohteeseen Saksan Gelsenkircheniin led-valaistusjärjestelmän, joka mahdollistaa energiasäästön lisäksi sensoriteknologian avulla varaston käytön optimointia ja sisäolosuhteiden hallintaa.

Tulevaisuuden kiinteistö tukee kestävää kehitystä

Kestävän kehityksen vaatimuksiin vastaava tulevaisuuden kiinteistö on osa toimivaa kumppaniverkostoa. Käyttäjät pystyvät sekä hyödyntämään että täydentämään järjestelmien ja palveluiden kokonaisuutta tarpeidensa mukaan. Innovatiivinen yhteistyö on laajaa sekä alueellisesti että eri toimialojen välillä.

Älykäs teknologia tarjoaa mahdollisuuden yhteisten palveluiden käyttämiseen. Jokainen käyttäjä ei tarvitse omia järjestelmiä esimerkiksi kulunvalvontaan tai pysäköintiin. Yhteiskäytössä olevat, verkkojärjestelmässä varattavat neuvottelutilat ovat jo arkinen esimerkki tästä ja uusia sovelluskohteita on loputtomasti. 

Parhaimmillaan älykäs kiinteistö edistää kestävää kehitystä tuottamalla merkittävän osan käyttämästään energiasta itse. Logistiikka- ja varastokiinteistöissä on hyvät edellytykset ottaa käyttöön uusiutuvaa energiaa kuten aurinkovoimaa hyödyntämällä laajoja kattoalueita. Esimerkiksi asiakkaamme Keskon keskusvaraston katolla Vantaan Hakkilassa energiaa tuottaa yksi Suomen suurimmista katolle asennetuista aurinkovoimaloista.

Tulevaisuudessa kiinteistössä tuotettu uusiutuva energia on yhä tärkeämpää energiaa paljon kuluttavien kylmävarastojen, sähköautojen ja -laitteiden sekä robottien tarpeisiin. 

Rohkealla yhteistyöllä älyratkaisuja tilankäyttäjän liiketoiminnan hyväksi

Meidän kokemuksemme Logicorilla on osoittanut, että kiinteistöjen käyttäjät ovat aktiivisesti mukana innovaatioiden ja uusien teknologioiden käyttöönotossa ja kehityksessä. Ainoa oikea tapa tehdä onnistuneita uudistuksia ja digi-investointeja onkin toimia yhdessä. Niin ratkaisut saadaan paitsi edistämään kestävää kehitystä ja ympäristön hyvinvointia myös palvelemaan ja tukemaan kiinteistön käyttäjien liiketoimintaa optimaalisella tavalla.

Kiinteistön oikea sijainti ja hyvät liikenneyhteydet ovat tehokkaan logistiikan edellytys. Yhteistyössä käyttäjien ja jakeluverkoston kanssa kestävä kehitys mahdollistuu innovatiivisten ratkaisujen kautta.   

Ratkaistaan tilatarpeenne yhdessä liiketoimintanne parhaaksi. Tutustu vapaisiin tiloihimme.

www.logicor.fi

Riitta Karvinen
Manager, Property Managament, Nordics
Logicor

JAA

LUETUIMMAT