Tullivarastoinnin ilmoitukset sähköisiksi 2019

20.04.2018
Teksti Esko Lukkari

Tulli avaa tullivarastoinnin netti-ilmoituspalvelun maaliskuussa 2019, ja tullivarastoinnin sanomailmoittaminen alkaa keväällä 2019. Vakiomuotoiset ilmoitukset on annettava sähköisesti, ja ne on varustettava EU:n tullilainsäädännön mukaisilla uusilla tietosisällöillä.

Kaikki tullivarastoinnin ilmoitukset tulee antaa sähköisesti muutaman kuukauden sisällä siitä, kun sanomailmoittaminen on otettu käyttöön.

Muutos vaikuttaa tullivaraston luvanhaltijoihin ja asiakkaisiin, jotka antavat tullivarastoinnin ilmoituksia SAD-lomakkeilla, kirjanpitomerkinnöillä tai yksinkertaistetuilla ilmoituksilla eli kaupallisella tai hallinnollisella asiakirjalla.

Aiemmin myönnetyt tullivarastoinnin kotitullausluvat arvioidaan uudelleen 1.5.2019 mennessä uusien kriteereiden mukaisesti. Kirjanpitomerkinnällä ilmoittamiseen oikeutetut luvanhaltijat antavat jatkossa Tullille sähköisen esittämistiedonannon tullivarastoonsa tulevista tavaroista.

Tullivaraston luvanhaltijoiden tulee jatkossa ilmoittaa Tullille tullivarastoonsa ilmoitettujen tavaroiden tullivarastoinnin päättymisestä, kun ne on asetettu seuraavaan tullimenettelyyn.

Netti-ilmoittamisen palvelua pilotoidaan muutaman ilmoittajan kanssa. Tulli tiedottaa tullivarastoinnin ilmoittajille syksyllä 2018 pilottiyritykseksi hakeutumisesta.

Tulli järjestää toukokuussa 2018 verkkoseminaarin, jonka kahdessa eri osiossa kerrotaan tarkemmin tullivarastoinnin ilmoittamisen muutoksista. Ohjeet seminaariin ilmoittautumiseen ovat Tullin verkkosivuilla.

Myöhemmin syksyllä 2018 Tulli järjestää mahdollisuuden tutustua tullivarastoinnin netti-ilmoituspalvelun demoversioon. Vuoden 2019 alussa Tulli julkaisee ohjemateriaalia uuden tulli-ilmoituksen täyttämisen avuksi. Tulli tiedottaa lisää sähköisen ilmoittamisen aikatauluista syksyllä 2018.

JAA