Työttömien määrä yhä selvässä laskussa
Sisälogistiikka 28.03. 09:50

Työttömien määrä yhä selvässä laskussa

Helmikuussa oli avoinna 161 400 työpaikkaa ja 245 800 työtöntä työnhakijaa.

28.03.2019
Teksti Esko Lukkari

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli helmikuun lopussa 245 800 työtöntä työnhakijaa. Se oli 30 400 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Määrä väheni edellisestä kuusta 5 600:lla.

Työllisyysaste oli 70,7 prosenttia, mikä on 0,9 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksesta 26.3.

Pitkäaikaistyöttömiä eli vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 64 700, mikä on 21 800 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 92 900 eli 13 400 vähemmän kuin edellisvuonna.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 2 900 vähemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa eli yhteensä 30 500. Nuorten työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä tammi-helmikuussa keskimäärin 63,1 prosenttia, mikä on 5,8 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin helmikuussa 77 800 eli 8 700 enemmän kuin vuosi sitten. TE-toimistoissa oli helmikuussa avoinna 161 400 työpaikkaa, mikä on 23 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli helmikuun lopussa 125 900 henkilöä, mikä on 300 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu.

Koko maassa oli lomautettuna helmikuun lopussa 22 000 henkilöä, mikä on 3 000 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kokoaikaisesti lomautettuja oli yhteensä 16 000 henkilöä, mikä on 900 vähemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa.

Tilastokeskus: Työttömyysaste 7,4

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli helmikuussa 34 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 70,7 prosenttia, mikä on 0,9 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisen vuoden helmikuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 200 000, mikä oli 33 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,4 prosenttia eli 1,2 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuotta aiemmin.

JAA