Vaisala pakkaa kumppanin kanssa

Paljon on pakattavaa, sillä Vaisala tuottaa yli 150 maassa toimiville asiakkailleen sekä monipuolisia säähavaintolaitteita että teollisia mittalaitteita muun muassa elintarvike-, sähkövoima-, elektroniikka- ja autoteollisuuteen.

16.07.2019
Teksti Jukka Nortio

Laajan asiakaskunnan myötä Vaisalan valikoimassa on yli 6000 tuotetta. Koska herkkiä laitteita kuljetetaan ympäri maailmaa hyvin erilaisissa olosuhteissa, niiden pakkaamiselle on asetettu tiukat vaatimukset.

Suurin osa tuotteista kuljetetaan kuriiripaketteina. Toisaalta massiiviset lentokenttien säähavaintojärjestelmät koostuvat kymmenistä suurista kuljetuspakkauksista, joita kuljetetaan lentokoneilla, laivoilla ja rekoilla maapallon toiselle puolelle.

Vielä kymmenen vuotta sitten Vaisalassa tilattiin pakkaussuunnittelua projektikohtaisesti. Sitten pakkaussuunnittelu päätettiin keskittää RD Velho -nimiselle pakkaussuunnittelutoimistolle.

”Kun pakkauksia suunnitteli lähes jokaiseen projektiin eri toimittaja, olimme sitoneet kätemme niihin ja työn jälki oli aika kirjavaa. Päätimme konsolidoida ja harmonisoida pakkaus-ratkaisut ja -materiaalit myös niin, että samoja pakkauksia voidaan käyttää useissa eri tuotteissa. Totesimme, että keskittäminen on myös taloudellisesti järkevä tapa toimia. Ulkoinen resurssi antaa meille tarvittavan jouston, sillä tarpeemme vaihtelevat pitkin vuotta” , Vaisalan mekaniikkasuunnittelusta vastaava kehityspäällikkö Arto Nivala sanoo. Hänen vastuualueeseensa kuuluu myös tuotepakkausten tekninen suunnittelu.

Monipuolista osaamista tarvitaan

Kumppanivalinnassa painoi paljon se, että Vaisala halusi kaikki pakkaussuunnittelupiirustukset itselleen. Toinen tärkeä valintakriteeri oli se, että RD Velholla on vankkaa kokemusta teollisuuspakkausten suunnittelusta, logistiikasta ja pakkauksia koskevasta lainsäädännöstä. Kolmanneksi valintaan vaikutti kumppanin koko ja sijainti riittävän lähellä.

”RD Velho on riittävän kokoinen yritys palvelemaan tarpeitamme niissäkin tilanteissa, kun meille tulee yhtä aikaa useita projekteja. Pakkaussuunnittelijoiden on toimittava ketterästi ja tultava tarvittaessa toimimaan tiloihimme tuotekehitystiimimme kanssa. Meille on hyvin tärkeää myös se, että kumppanimme ymmärtää tuotteemme, toimialamme ja sen, miten logistiikka vaihtelee eri puolilla maailmaa.”

Vaisalassa on jatkuvasti meneillään useita uusia tuotekehitysprosesseja, sillä yrityksen 1850 työntekijästä 22 prosenttia toimii tuotekehityksen parissa.

Tärkeä kriteeri kumppanivalinnassa oli myös se, että RD Velho on pakkaustarvikevalmistajista riippumaton, neutraali suunnittelutoimisto. Monet alan isot toimijat ovat tavalla tai toisella sidoksissa esimerkiksi kartonki- tai vaneripakkauksia valmistaviin yrityksiin.

”Riippumattomia, isoja ja teollisen pakkaamisen hallitsevia toimistoja ei Suomessa ole kovin montaa.”

Monivaiheinen suunnittelu

Pakkaussuunnitteluprosessi lähtee liikkeelle aivan tuotekehitysprojektin alussa. Välillä pakkaussuunnittelu pysähtyy, kun tuotetta hiotaan, ja etenee jälleen, kun tuotteen yksityiskohdat tarkentuvat.

Vaisalan pakkaussuunnittelun perustana on kaikkia pakkauksia koskevat pakkaussuunnitteluvaatimukset, joiden määrittelyssä on käytetty muun muassa Vaisalan ympäristö- ja anturiasiantuntijoiden osaamista.

”Käymme kumppanimme kanssa heti alussa läpi valmistusprosessin, tuotevariaatiot ja -volyymit, käyttö- ja kuljetusympäristöt sekä muut logistiikkavaatimukset. Näiden perusteella määräytyy, mitä standardeja pakkauksen pitää täyttää. Tässä vaiheessa tiimiin kuuluu tuotekehityksemme, tuotannon ja logistiikan asiantuntijoita.” 

Projektikohtaisesti määritellään, tarvitaanko pakkaukseen erityismateriaaleja tai pinnoituksia suojaamaan tuotetta esimerkiksi korroosiolta, kosteudelta tai elektromagneettiselta säteilyltä.

Pakkauksen konseptointi on ensimmäinen varsinainen suunnitteluvaihe. Sen aikana suunnittelijat luovat muutamia vaihtoehtoisia pakkausmalleja. Vaisalan ja RD Velhon asiantuntijat evaluoivat ne yhdessä ja päättävät, minkä mallin kanssa edetään.

Pakkauksesta tehdään prototyyppi, jota Vaisala testaa omilla menetelmillä, joihin kuuluu muun muassa tärinä- ja pudotustestejä. Testien aikana protopakkauksen sisällä on tuotekehityksestä saatu toimiva tuote.

”Välillä testeissä käy niin, että tuote hajoaa, jolloin pakkauslaatikkoa pitää muuttaa tai vaimennusta parantaa. Vaimennusmateriaalia ei toisaalta pidä laittaa liikaa.”

Optimointi kirittää pakkaussuunnittelua sen kaikissa vaiheissa. Pakkauksen tulee kestää kovatkin olosuhteet, mutta samalla pitää välttää ylipakkaamista. Materiaalia pitää säästää sekä kustannustehokkuuden että ympäristösyiden vuoksi.

Tuotekehityksen aikana ei kerätä asiakaspalautetta pakkaussuunnittelusta. Vaisalalla ja pakkaussuunnittelukumppanilla on hyvä käsitys asiakkaiden odotuksista pakkauksia kohtaan.

”Vaisalan asiakkaat ovat kiinnostuneita lähinnä tuotteista eikä uusien tuotteiden pakkaussuunnittelu ole toistaiseksi noussut asiakkaan suunnalta oleelliseksi asiaksi”, Nivala kertoo.

Osalle tuotteita tehdään sisäinen unpacking-katselmointi koeasennuksen yhteydessä, jolloin saadaan palautetta pakkauksen toimivuudesta. Tuotannossa olevien tuotteiden pakkauksista tulee harvoin huomautettavaa. Mahdollinen asiakaspalaute käydään läpi ja korjaavat toimenpiteet suunnitellaan, toteutetaan ja verifioidaan.

Materiaali- ja kustannustehokkuutta

Pakkauksen dokumentaatio on tärkeä osa sen viimeistelyä.

”Luomme pakkauksiin valmistusdokumentit, pakkausohjeet, tuoterakenteet järjestelmiimme sekä ympäristödirektiivin määrittelemän statement of compliance -asiakirjan. Pakkaukseen tulevat grafiikat ovat tärkeä osa viimeistelyä. Kun ne ovat valmiit, kaikki tiedot siirretään hankinnan kautta pakkausvalmistajalle. Pakkaustarrat ovat yksi osa lopputyötä.”

Materiaali- ja kustannustehokkuuden maksimointi on yksi pakkaussuunnittelijan tehtävä. Tätä vaatii muun muassa EU-direktiivin mukainen standardisarja EN13427, joka edellyttää tuotteen pakkaajaa todentamaan pakkauksen materiaalimäärän minimoinnin ja kierrätettävyyden.

Miten tämä tehdään käytännössä?

”Tutkimme pakkausratkaisuista muun muassa vaimentimien määrät. Arvioimme yhdessä pakkaussuunnittelijan kanssa, mikä on materiaali- ja kustannustehokkuuden kanssa paras vaihtoehto niin, että tuotteen suojaus on riittävä”, Nivala selventää.

Tuotepakkaukset pakataan kuljetuspakkauksiin, josta vastaa Vaisalalla logistiikkaosastoon kuuluva pakkaamo. Kaikkiin kuljetuspakkauksiin tulee vakioelementit kuten lähettäjä- vastaanottajatiedot, pakkauslista, kuriirilähetyksen erityistietoja, Vaisalan myyntitilausnumero, kuljetukseen liittyvät erityismerkinnät kuten kuljetus-asento- ja särkyvyystiedot sekä varoitukset mahdollisista vaarallisista aineista.

”Koska Vaisala on saanut tunnettu lähettäjä -statuksen, pakkaukset sinetöidään eli käytännössä teipataan Vaisalan teipeillä niin, että pakkauksen avaaminen näkyy, jos sellaista on tapahtunut kesken kuljetuksen.” 

JAA